Pečovatelská služba, Pečovatelská služba, VSSL ČR o.p.s.

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Luhačovice (ORP)Otrokovice (ORP)Uherské Hradiště (ORP)Uherský Brod (ORP)Vizovice (ORP)Vsetín (ORP)Zlín (ORP)

Komu je služba určena

 • Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením
 • Senioři
 • Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním
 • Rodiny s dítětem/dětmi
 • Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • 11-15 let
 • 16-18 let
 • 19-26 let
 • 1-6 let
 • 65-80 let
 • 7-10 let
 • 27-64 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Malá 5654,76001 Zlín

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

 

Služba je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb. Poskytovány jsou činnosti v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., vyhláškou 505/2006 Sb. o sociálních službách.

Cílovou skupinu pečovatelské služby tvoří:

· senioři, kteří v důsledku svého zdravotního stavu či vysokého věku potřebují pomoc druhé osoby,

· osoby s chronickým onemocněním (např. občan po mozkové příhodě, s Parkinsonovou chorobou, s roztroušenou sklerózou apod.),

· osoby se zdravotním postižením – s fyzickým (tj. pohyb osoby je možný jen s pomocí hole, francouzských holí či invalidního vozíku),

· osoby s kombinovaným postižením

· rodiny s dětmi, jejichž situace nutně vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby 

Věková hranice je od 1 roku věku.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Prostřednictvím Pečovatelské služby usilujeme o udržení a zvyšování kvality života uživatelů v přirozeném prostředí. Posláním služby je, aby uživatel mohl zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, a i nadále mohl udržovat sociální vazby se s svým okolím.Pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb uživatele, podporuje jeho samostanost a neprohlubuje závislost na sociální službě.

Služba je zajišťována přímo v domácnostech uživatelů, vždy v rozsahu od 07:00 do 20:00 hodin, každý den včetně sobot, nedělí a svátků. Důraz je kladen na kvalitu a komplexnost poskytovaných úkonů, komunikaci a podporu uživatele. 

Cílem poskytovatele je  snaha o zachováníči rozvoj stávajících schopností, dovedností a soběstačnosti uživatelů, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném, domácím prostředí.

3. Nabízené činnosti

Pomoc a podpora jsou poskytovány zejména v těchto situacích:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

4. Specifika služby

Služby poskytujeme na základě níže uvedených zásad:

 • Flexibilita – přizpůsobení se aktuálním potřebám uživatele.
 • Úcta k člověku – dodržování etických a morálních zásad.
 • Respektování práva volby – respektování přání, potřeb, individuality a svobodné vůle uživatelů.
 • Individuální přístup – služba je poskytována dle individuálních potřeb uživatelů.
 • Rovnoprávnost – služba je poskytována všem za stejných podmínek.
 • Etika – v souladu s Etickým kodexem pracovníků organizace VČELKA senior care o.p.s. a Listinou základní lidských práv a svobod.
 • Profesionalita – služba je poskytována na nejvyšší možné úrovni, pracovníci svou odbornost zvyšují dalším průběžným vzděláváním.
 • Nezávislost – podpora uživatele, v co největší možné samostatnosti. Není podporována a prohlubována závislost na sociální službě a pečujících osobách.
 • Identifikátor sociální služby: 3183436
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Skupina služeb: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována: 01.10.2010 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  07:00-20:00
   Pondělí  :  07:00-20:00
   Úterý  :  07:00-20:00
   Čtvrtek  :  07:00-20:00
   Pátek  :  07:00-20:00
   Sobota  :  07:00-20:00
   Neděle  :  07:00-20:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Základní činnosti jsou poskytovány za úhradu, dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., o sociálních službách. Níže je uvedený odkaz na aktuální ceník poskytovaných služeb.

Odkaz na ceník: http://www.senior-care.cz/sluzby/ke-stazeni

Kontakty:

Mgr. Alena Mazurová, regionální ředitelka pro Moravu

tel.: 602 622 303, e-mail: morava@senior-care.cz

Mgr. Marcela Zbranková, vedoucí střediska ve Zlíně

tel.: 601 151 311, e-mail: zlin@senior-care.cz

Mgr. Kristýna Horáčková, vedoucí střediska ve Starém Městě

tel.: 602 154 143, e-mail: staremesto@senior-care.cz

 

 

Fakultativní činnost

ANO

Kopírování: cena 5,-Kč / 1strana

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Poskytujeme terénní pečovatelskou službu. 

Název poskytovatele

VSSL ČR o.p.s.

IČ poskytovatele

24732915

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu