Domov se zvláštním režimem Kvasice, Domovy se zvláštním režimem, Sociální služby Haná, příspěvková organizace

Území, na kterém je služba poskytována

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Kvasice (OBEC)

 • Kapacita: 69

Komu je služba určena

 • Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním

Věkové skupiny

 • 65-80 let
 • 27-64 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

lovou skupinu služby tvoří osoby s chronickým duševním onemocněním z okruhu psychotických a afektivních poruch, v jehož důsledku potřebují  trvalou podporu a pomoc. Do domova jsou přijímáni klienti, kteří dovršili 50 let.

Nepřijímáme klienty, kteří trpí:

 • mentálním postižením,
 • závislostí na návykových látkách,
 • Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence,
 • těžkým smyslovým postižením.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Vytváříme  bezpečný a vstřícný domov lidem, kterým život s duševním onemocněním neumožňuje žít běžným způsobem života, protože potřebují trvalou podporu, pomoc, péči a ochranu. Podporujeme zachování přirozených vztahových vazeb a umožnění takového způsobu života, který se co nejvíce přibližuje běžnému životu ve společnosti.  

Cíl služby:

 • Poskytnutí podpory a pomoci osobám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci tak, aby prostřednictvím této pomoci mohli žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.
 • Poskytování takové míry pomoci a podpory, která je, přizpůsobena individuálním požadavkům s důrazem na podporu co nejvyšší míry samostatnosti a soběstačnosti.
 • Zachování a rozvíjení vztahů.
 • Smysluplné nabízení využití volného času, které vede k udržení a rozvíjení dovedností a schopností.   
 • Empatický a odpovědný personál, který se odborně vzdělává a má pro svou práci vytvořeny vhodné podmínky.
 • Služba, která je schopná reagovat na nové odborné poznatky, měnící se potřeby svých klientů i případné společenské změny.

3. Nabízené činnosti

Základní poskytované činnosti dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, vyhláška č. 505/2006 Sb., § 16

 • poskytnutí ubytování, zahrnuje úklid, praní, žehlení, značení a drobné šicí opravy osobního prádla,  
 • poskytnutí stravování, zajišťuje celodenní stravování dle zásad racionální výživy a potřeb dietního stravování v rozsahu tří hlavních jídel,
 • pomoc při osobní hygieně včetně poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Zahrnuje pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC, 
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zahrnuje pomoc a podporu při úkonech oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání a uléhání, změny poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatného pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • sociálně terapeutické činnosti. Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních schopností a dovedností podporující sociální začlenění osob,
 • aktivizační činnosti, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických psychických a sociálních schopností a dovedností 
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů.

4. Specifika služby

Domov se zvláštním režimem Kvasice (dále jen „domov“) je pobytovým zařízením sociálních služeb pro klienty s chronickým duševním onemocněním. Organizačně spadá pod Sociální služby Haná p. o., jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj. Sociální služba je provozována v budově zámku ve Kvasicích. Kapacita služby je 69 klientů. Ubytování je zajištěno v  jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích, které jsou vybaveny základním nábytkem. V bezprostředním okolí je zámecký park, venkovní posezení, obecní úřad, autobusové nádraží, prodejny, pošta, veřejné služby.

      Přestože budova zámku prošla v letech 2007 – 2008 celkovou rekonstrukcí, máme omezenou možnost péče o klienty plně upoutané na lůžko, vzhledem k rozmístění a vstupu do jednotlivých pokojů a koupelen.  Péči o klienty zajišťují pracovníci v sociálních službách, zdravotní sestry a sociální pracovník. Domov má vlastní kuchyni i prádelnu.

 • Identifikátor sociální služby: 6119687
 • Druh sociální služby: Domovy se zvláštním režimem
 • Skupina služeb: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována: 01.01.2023 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Podrobné inormace o aktálním sazebníku poskytne sociální pracovnice na tel: 575 759 649, 734 691 183, další kontakty na webových stránkách www.sslhana.cz

Fakultativní činnost

ANO
 • Šicí práce nad rámec drobných oprav
 • Drobné řemeslné práce nad rámec běžné údržby
 • Soukromé elektrospotřebiče na pokoji (TV, PC, mikrovlnná trouba, lednice, rádio, žehlička, varná konvice apod.)
 • Úschova cenností
 • Připojení k internetu a TV
 • Nadstandardní péče o uživatele po nadměrném požití alkoholu nebo jiné návykové látky
 • Zapůjčení invalidního vozíku, mechanického nebo pojízdného chodítka, WC křesla

Architektonická bezbariérovost

ANO

Do všech pater DZR jezdí výtah, z důvodu úzkých chodeb a dvěří však nejsou některé pokoje přístupné pro imobilní uživatele. 

Název poskytovatele

Sociální služby Haná, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

17330947

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu