Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem, Chráněné bydlení, Sociální služby Haná, příspěvková organizace

Území, na kterém je služba poskytována

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Bystřice pod Hostýnem (OBEC)

 • Kapacita: 10

Komu je služba určena

 • Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Věkové skupiny

 • 19-26 let
 • 65-80 let
 • 27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Nádražní 791,76861 Bystřice pod Hostýnem

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem je určeno:

 • Osobám s mentálním postižením

Věková kategorie:

 • Mladí dospělí     (19 - 26 let)
 • Dospělí              (27 – 64 let)
 • Mladší senioři    (65–80 let)

Sociální služba typu Chráněné bydlení není určena:

 • Osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci.
 • Osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení.
 • Osobám, které žádají o poskytování služby v době kratší než 6 měsíců od poskytnutí téže služby, kdy jim byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Chráněného bydlení Bystřice pod Hostýnem je na základě individuálního přístupu poskytovat osobám se sníženou soběstačností s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením přiměřenou podporu a pomoc k prožívání aktivního a kvalitního života bez sociálního vyloučení.

Prostřednictvím služby chráněné bydlení pomáháme klientům v rozvoji samostatnosti a seberealizace, žít svobodným, samostatným a zodpovědným způsobem života v běžné společnosti. Služba je spojena s podporou při vedení domácnosti, v péči o vlastní osobu apod.

Chráněné bydlení má formu skupinového bydlení.

Zásady poskytování sociální služby

 • Individuální přístup – respektujeme individuální potřeby a přání klienta
 • Podpora v samostatnosti a soběstačnosti – klientům je poskytována potřebná míra podpory (slovní vedení, dohled)
 • Úcta ke klientům – respektování soukromí klientů služby, empatický postoj ke klientům sociální služby
 • Zachování přirozené vztahové sítě
 • Odbornost a profesionalita – rovnoprávný vztah a spolupráce na všech úrovních (management x pracovník, pracovník x klient, management x zřizovatel). Odbornost pracovníků vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Týmová spolupráce a komunikace – vytváření podmínek, ve kterých se klienti mohou cítit důstojně, rozhodovat a rozumět důsledkům svých rozhodnutí.

 

 

3. Nabízené činnosti

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění, v Chráněném bydlení Bystřice pod Hostýnem se poskytuje pobytová sociální služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

a) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

b) poskytnutí ubytování,

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) sociálně terapeutické činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

4. Specifika služby

Pobytová sociální služba chráněné bydlení je poskytována v bytovém domě ve třech bytových jednotkách. Jedná se o dva byty 3+1 a jeden byt 4+1. Bytový dům se nachází v běžné zástavbě. V blízkosti se nachází vlakové i autobusové nádraží, zdravotní středisko, veřejně dostupné služby. Byty jsou určeny celkem pro 10 klientů. Součástí bytového domu je parkoviště pro obyvatele.

Specifikace bytů:

 • byt č. 1 (1. NP) o velikosti 4+1 se samostatným vchodem z venkovních prostor. Byt je určen pro 4 klienty + zázemí pro personál. Domácnost je tvořena ze dvou jednolůžkových pokojů a jednoho dvoulůžkového pokoje + samostatná kuchyně, úklidová komora, společný prostor s jídelním koutem, koupelna, WC, chodbaPokoje klientů jsou uzamykatelné. Přístup do koupelny a na WC je z chodby. Byt je bariérový.
 • byt č. 3 (1. NP) o velikosti 3+1 se společným vstupem do bytového domu s ostatními obyvateli bytů bytového domu a schodištěm. Byt je určen pro 3 klienty. Domácnost je tvořena ze tří jednolůžkových pokojů + společný prostor s kuchyňským a jídelním koutem, spíž, šatna, koupelna, WC, chodba. Pokoje klientů jsou uzamykatelné. Přístup do koupelny a na WC je z chodby.  Byt má bezbariérový přístup
 • byt č. 12 (2. NP) o velikosti 3+1 se společným vstupem do bytového domu s ostatními obyvateli bytů bytového domu a schodištěm. Byt je určen pro 3 klienty. Domácnost je tvořena ze tří jednolůžkových pokojů + společný prostor s kuchyňským a jídelním koutem, spíž, šatna, koupelna, WC, chodba. Pokoje klientů jsou uzamykatelné. Přístup do koupelny a na WC je z chodby. Byt má bezbariérový přístup.

Každý byt má k dispozici ve společných prostorách bytového domu, sklepní kóji. Je možno využívat kolárnu. Vybavení jednotlivých bytů je individuální, dle potřeb jednotlivých klientů. Ubytování má znaky přirozeného bydlení v domácnosti, zaručuje soukromí a intimitu (klienti mají klíče od svých pokojů, vstupních dveří do domácností a společných prostor bytového domu).

Ve venkovním prostoru se nachází gril s posezením, který mohou využívat všichni obyvatelé bytového domu dle individuální domluvy.

 • Identifikátor sociální služby: 1285107
 • Druh sociální služby: § 51 - Chráněné bydlení
 • Skupina služeb: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována: 01.01.2023 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

V sociální službě Chráněné bydlení se hradí úhrada za ubytování a úhrada za poskytnutou podporu a pomoc.

Kontaktní osoba, která informace o cenách sdělí: Mgr. Lada Vojáčková, sociální pracovnice - 731 393 700. 

Fakultativní činnost

ANO

Sazebník fakultativních činností pro chráněná bydlení

platný od 1.6.2020:

úschova cenností

20 Kč/měsíc

připojení k internetu a TV

40 Kč/měsíc

připojení k satelitu 

10 Kč/měsíc

příležitostné použití služebního vozidla pro uživatele

10 Kč/km

rozmnožování tiskovin 

1 Kč/ A4 jednostranně

2 Kč/ A4 oboustranně

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Vstup do bytu č. 1 je bariérový - dva schody z venkovních prostor.  

Název poskytovatele

Sociální služby Haná, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

17330947

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem, Chráněné bydlení, Sociální služby Haná, příspěvková organizace
Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem, Chráněné bydlení, Sociální služby Haná, příspěvková organizace
Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem, Chráněné bydlení, Sociální služby Haná, příspěvková organizace

Kontaktujte službu