Jak pracovat s katalogem

ABAPO osobní asistence

piktogram piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Zlín (ORP), Vizovice (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Divadelní 3242, 76001 Zlín
Telefon:725 893 707
Email:abapo@abapo.cz
Web:www.abapo.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu:

 • věku
 • chronického onemocnění (tělesného i duševního)
 • jiného zdravotního postižení

Konkrétně:

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • senioři

Věkové vymezení:

 • Dospělí (27 – 64 let)
 • Mladší senioři (65 – 80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním je poskytovat terénní sociální službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením s ohledem na individuální zvláštnosti každého jednotlivého uživatele. Služba je poskytována v přirozeném domácím prostředí uživatelů.

Cílem služby je podpora uživatelů při každodenním překonávání problémů spojených s běžnými činnostmi, motivace uživatelů tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a vedení uživatelů k zachování a udržení jejich schopností a samostatnosti. Cílem je také podpořit uživatele při překonávání osamělosti, navazování společenských kontaktů a realizování zájmů, přání a potřeb.

3. Nabízené činnosti

Osobní asistence nabízí dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb. tyto činnosti:

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2. Pomoc při osobní hygieně:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při použití WC

3. Pomoc při zajištění stravy:

 • pomoc při přípravě jídla a pití

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
 • nákupy a běžné pochůzky

5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pomoc a podpora rodině v péči o dítě
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

4. Specifika služby

Služba osobní asistence je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování osobní asistence.

Služba není oprávněna poskytovat zdravotnické úkony.

 • Identifikátor sociální služby: 4200668
 • Druh sociální služby: § 39 - Osobní asistence
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.06.2015

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Sazebník úhrad za služby os. asistence naleznete zde.

 

Fakultativní činnosti

ANO

 • doprava uživatele 

 

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Služby jsou poskytovány v domácnosti klientů.

Kanceláře Osobní asistence jsou bezbariérové

Název poskytovatele

ABAPO, s.r.o.

IČ poskytovatele

02672910

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Divadelní 3242, 76001 Zlín
Telefon:725 893 707
Email:abapo@abapo.cz
Web:www.abapo.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce