Jak pracovat s katalogem

Alzheimercentrum Zlín z.ú., Domovy se zvláštním režimem

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Zlín

Počet lůžek: 95Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s ALZ a jinými typy demencí

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením


Věkové skupiny

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Růmy 1393, 76001 Zlín
Telefon:773 377 070
Email:reditelka.zlin@alzheimercentrum.cz
Web: www.alzheimercentrum.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s kombinovaným postižením, osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence od 27 let věku, které mají snížené schopnosti svou nepříznivou sociální situaci zvládat a řešit a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby. 

Věková struktura klientů

Dospělí (27-64 let), mladší senioři ( 65-80 let), starší senioři (nad 80 let)

 

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Alzheimercentra Zlín z.ú. je poskytování komplexní, kvalitní, individuálně zaměřené, celoroční pobytové služby osobám trpícím syndromem demence nebo chronického duševního onemocnění, kteří již nemohou zůstat ve svém vlastním domácím prostředí.

Služba zajišťuje pomoc a podporu v naplnění základních životních potřeb, jako je ubytování, stravování, hygiena, oblékání, vyprazdňování, apod. Dále umožňuje společenský kontakt, poskytuje podporu při rozhodování, naplňování přání a vůle klienta s ohledem na jeho možnosti a schopnosti.

Cílem služby je:

 • zajištění individuálně zjištěných a dojednaných základních životních potřeb
 • poskytovat takovou míru podpory, kterou klient skutečně potřebuje
 • udržení co nejužšího kontaktu s rodinou a blízkými

Zásady poskytované služby

 • zajištění bezpečné a odborné služby
 • dodržování práv uživatelů (zejména Listina základních lidských práv a svobod)
 • respektování přání a vlastní volby uživatelů
 • respektování soukromí uživatelů
 • individuální přístup
 • podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů
 • partnerství a úcta k člověku
 • profesionalita a odbornost
 • vytvoření příjemného a vstřícného prostředí

3. Nabízené činnosti

Pobytová sociální služba poskytuje v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a zajišťuje tyto základní úkony:

 • Ubytování v dvoulůžkových nebo jednolůžkových pokojích, které jsou  vybavené základním nábytkem (polohovací lůžko, noční stolek, šatní skříň). Uživatel má možnost dovybavení svého pokoje vlatsním drobným nábytkem ( lampa, křeslo, skříňka,...). Součástí každého pokoje je vlastní sociální zařízení se sprchovým koutem, umyvadlem a toaletou. V zařízení jsou dvě centrální koupelny. Jedna z nich disponuje vanou. Objekt disponuje vstupní halou, jídelnami v každém podlaží s LCD televizory, společným obývacím pokojem k využití pro klienty i návštěvy, venkovní terasou. Jídelny a další společenské a terapeutické místnosti jsou vybaveny tak, aby splňovaly svůj účel, přitom působily příjemně a útulně a současně zabezpečovaly klientům bezpečné prostředí.
 • Stravování se v domově poskytuje v souladu se zásadami zdravé výživy s důrazem na biografickou anamnézu a reminiscenční terapii (vaříme jídla, na která byli uživatelé zvyklí a chutnají jim). Nabízíme kvalitní českou kuchyni, strava se podává 4x denně.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - mytí těla; koupání nebo sprchování; péče o ústa, vlasy, nehty rukou; výkon fyziologické potřeby včetně hygieny.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - vstávání, uléhání, změna polohy, sezení, stání, chůze,

  oblékání: výběr oblečení, vrstvení, oblékání, svlékání, obouvání, zouvání,

  ošetření: provedení si jednoduchého ošetření, dodržování léčebného režimu,

  komunikace: slovní, písemná, neverbální; podpora při manipulaci s mobilním telefonem, vyřizování korespondence (vč. elektronické),

  orientace: v prostředí domova i mimo něj (doprovod personálu),

  uspořádání si času, plánování života,

  zapojení do sociálních aktivit odpovídajících věku: volnočasové aktivity,

  nakládání s penězi a dalšími cennostmi: možnost úschovy,

  udržování pořádku: běžný úklid, nakládání s odpady, mytí nádobí,

  obstarávání si předmětu denní potřeby: přemísťování předmětu, nákupy,

  další úkony soběstačnosti: péče o prádlo (třídění, skládání, ukládání), péče o lůžko,

  manipulace se zámky, otvírání a zavírání oken a dveří, manipulace s kohouty a vypínači,

  obsluha elektrospotřebičů, aj.

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  kontakt s vrstevníky: společná účast na volnočasových aktivitách, sociálně terapeutických a aktivizačních činnostech uživatelů služby Domov se zvláštním režimem,

  internet v zařízení: možno využít s podporou pracovníka,

  vycházky do okolí zařízení v doprovodu personálu,

  rodinní příslušníci a osoby blízké zapojeny do plánování sociální služby,

  výlety s vrstevníky a pracovníky do Zlína a okolí.

 • Sociálně terapeutické činnosti (procvičování paměti, canisterapie - externě).
 • Aktivizační činnosti - procházky, výlety, pohybové a sportovní hry, ..a další.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních náležitostí - komunikace a podpora vedoucí k uplatnění práva a oprávněných zájmů dle IP, doprovody na úřady, podpora při komunikaci s úřady a organizacemi, vyplňování tiskopisů a dokumentů.

  Přizpůsobení komunikace schopnostem a možnostem uživatele služby, informační tabule.

4. Specifika služby

Sociální služba DZR je zajištěna 24 hodin denně 7 dní v týdnu pracovním týmem. Sociální služba je poskytována dle standardů kvality na podkladě zpracovaných individuálních plánů. Kvalitní sociální a ošetřovatelská péče je poskytována dle konceptu Bazální stimulace, reminiscenční terapie, ergoterapie, smyslové aktivizace a jiných odborných terapií. Personál je kontinuálně vzděláván v oblasti komunikace a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou a jiným typem demence.

Cílem aktivizace klientů je udržení a zlepšení jeho psychického a fyzického stavu, sbližování s ostatními a společenský život. Aktivizace je poskytována individuálně nebo skupinově a vychází z individuálního plánu uživatele.

 • Identifikátor sociální služby: 4472876
 • Druh sociální služby: § 50 - Domovy se zvláštním režimem - pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 09.01.2015

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Informace o cenách za poskytované služby sdělí v případě zájmu sociální pracovník centra, mob. 773 377 075.

Fakultativní činnosti

ANO

Architektonická bezbariérovost

ANO

Bezbariérová třípodlažní budova s venkovní terasou je situována uprostřed přírody u lesa a lyžařského svahu.

Název poskytovatele

Alzheimercentrum Zlín z.ú.

IČ poskytovatele

03461891

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa: 160, 27744 Zlosyň
Telefon:605 236 891
Email:kamila.valstynova@unicapital.cz
Web: www.alzheimercentrum.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Budova Alzheimercentra Zlín z.ú.Vstupní halaVstupní hala centraSpolečné prostory


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce