Jak pracovat s katalogem

ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s.

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Akutní krize, ohrožení

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Zlínský kraj


Komu je služba určena

Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Nivy II 5358, 76001 Zlín
Telefon:774 489 543
Email:argo.patkova@seznam.cz
Web:www.argozlin.blog.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Terénní program - služba je určena dospělým osobám sociálně, společensky a kulturně vyloučeným, nebo vyloučením ohroženým osobám, zejména Romům bez omezení věku, žijícím na území Zlínského kraje. Může se jednat o osoby žijící ve vyloučených lokalitách, osoby nezaměstnané, v obtížné finanční situaci, zadlužené, s dluhy na nájmu a službách s tím spojených, osoby mají problémy v soužití s majoritní společností, osoby neplnící si řádně své povinnosti spojené s výchovou dětí, osoby obtížně hledající pracovní uplatnění, osoby negramotné, osoby neznalé svých práv a povinností a neschopné si informace samostatně obstarat. Prostřednictvím bezplatného poradenství poskytovaného odbornými pracovníky v místě bydliště klientů, pomáháme řešit problematické životní situace a zmírňovat jejich následky. Sekundární cílovou skupinou naší služby jsou děti.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním terénního programu je kontaktovat a nabídnout pomoc sociálně vyloučeným nebo vyloučením ohrženým osobám, zejména Romům žijícím na území Zlínského kraje, prostřednictvím bezplatného poradenství poskytovaného odbornými pracovníky v přirozeném prostředí uživatelů služby. Cílem naší služby je samostatný uživatel, který si plní řádně své povinnosti se stabilizovanou bytovou situací, schopný si udržet a rozvíjet dobré vztah v rodině i širším okolí a hospodařit s prostředky, které má k dispozici.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je uzavřena na základě písemné smlouvy o poskytování služby v oblastech: bydlení, zaměstnanost, zdravotní péče, zadluženost, docházka dětí do školy, řešení konfliktů, orientace v právech a povinnostech uživatelů. Služba je poskytována terénní formou v přirozeném prostředí uživatele a je bezplatná.

4. Specifika služby

Služba není poskytována agresivním osobám, zájemcům závislým na drogách. Možnost využít služeb terénního programu mají i cizinci, pouze v případě, že jsou schopni bezproblémové komunikace v českém, slovenském nebo romském jazyce.

  • Identifikátor sociální služby: 6583408
  • Druh sociální služby: § 69 - Terénní programy - pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.06.2010

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 08:00 - 16:00
Úterý: 08:00 - 16:00
Středa: 08:00 - 16:00
Čtvrtek: 08:00 - 16:00
Pátek: 08:00 - 16:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

00568813

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Nivy II 5358, 76001 Zlín
Telefon:774 489 543
Email:argo.patkova@seznam.cz
Web:www.argozlin.blog.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce