Jak pracovat s katalogem

Azylové bydlení Cusanus

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Uherské Hradiště

Počet lůžek: 21Komu je služba určena

Osoby bez přístřeší (Pobytová - muži, ženy)


Věkové skupiny

16-18 let (Pobytová - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let (Pobytová - do 70 let)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Tř. Maršála Malinovského 263, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:572 501 563
Email:zdenek.vavra@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena ženám, mužům a párům bez přístřeší ve věku od 18-ti do 70-ti let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Azylového bydlení Cusanus je podpořit člověka v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Ženy, muži i páry u nás nacházejí dočasné ubytování, bezpečné prostředí a další podporu při dosahování příznivých změn ve svém životě. Individuálním přístupem chceme cíleně přispívat k návratu
našich uživatelů do běžného života společnosti.

Cíle služby:
1. Stabilizovaná sociální situace našich uživatelů:
a. zajištěné základní potřeby uživatele - dočasné ubytování, možnost přípravy stravy, bezpečné prostředí;
b. stabilizované ekonomické poměry uživatele.
2. Získávání nezávislosti našich uživatelů na sociálních službách pro osoby bez přístřeší:
a. uživatel má zajištěný legální příjem;
b. uživatel má zajištěné bydlení.

3. Nabízené činnosti

Hlavní činnosti:
1. Poskytnutí ubytování ve dvoulůžkových pokojích a jednom jednolůžkovém pokoji.
2. Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy.
3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
4. Základní sociální poradenství.

4. Specifika služby

Službu poskytujeme rovněž párům bez přístřeší.

Službu neposkytujeme osobám, které nejsou soběstačné nebo je jejich soběstačnost výrazně omezena (např.
vyžadují bezbariérový přístup, potřebují trvalý dohled apod.).

  • Identifikátor sociální služby: 7874565
  • Druh sociální služby: § 57 - Azylové domy
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.02.2004

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Informace o ceně jsou dostupné na webových stránkách.

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Uherské Hradiště

IČ poskytovatele

44018886

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Velehradská třída 247, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:572 550 137
Email:reditel@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Azylové bydlení CusanusAzylové bydlení CusanusAzylové bydlení CusanusAzylové bydlení CusanusAzylové bydlení Cusanus


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce