Jak pracovat s katalogem

Azylové zařízení a nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší - Nízkoprahové denní centrum

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Hygiena, Strava

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 7Komu je služba určena

Osoby bez přístřeší


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Hornomlýnská 3713, 76001 Zlín
Telefon:577 430 011, 577 432 383
Email:nizkoprah.cckzlin@volny.cz
Web:www.cervenykriz.zlin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Nízkoprahové denní centrum (dále jen "NDC") slouží osobám bez přístřeší (muži i ženy) starších 18-ti let, ať už se jedná o osoby:

 • přežívající venku
 • přečkávající noc v noclehárnách
 • žijící v soukromých a veřejných ubytovnách
 • žijící v nevyhovujícím obydlí – v maringotkách, chatkách, kde není přísun vody a elektrického proudu
 • s nejistým bydlením – prozatímně bydlí u přátel a příbuzných nebo bez právního nároku využívají pozemku nebo prostor, které nenáleží osobě

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Nízkoprahového denního centra je poskytovat lidem bez přístřeší denní zázemí v bezpečném prostředí, nabízet individuální podporu v nepříznivé životní a sociální situaci a usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životě osob bez přístřeší.

Hlavním cílem je poskytnout pomoc a podporu a zmírnit sociální a zdravotní sociální a zdravotní rizika vyplývající ze způsobu života lidí bez domova, a podpořit je v řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Cíli NDC jsou podpora a pomoc:

 • k udržování osobní hygieny, v pravidelném využívání hygienického zázemí a k dlouhodobé samostatnosti při péči o vlastní tělo,
 • při začleňování do společnosti,
 • ve zlepšení vztahů s okolím,
 • v obnovení nebo navázání vztahů s rodinnými příslušníky nebo s osobou blízkou,
 • ve vyřizování osobních a běžných záležitostí,
 • při hledání zaměstnání a ubytování,
 • v poskytnutí informací a navazování sociálních služeb

Cíle vzhledem k uživateli:

 • Zmírňování sociálních a zdravotních rizik, stabilizace sociální situace, resocializace a integrace do společnosti osob bez přístřeší.
 • Cíle vzhledem ke společnosti
 • Prevence sociálně – patologických jevů
 • Zvyšování informovanosti společnosti o problematice e bezdomovectví a zmírnění dopadu problematiky bezdomovectví ve Zlínském kraji.

3. Nabízené činnosti

Hlavním zájmem a smyslem denního centra je poskytovat lidem bez přístřeší denní zázemí a bezpečné útočiště, kde mohou uspokojit své základní potřeby v soukromí a důstojných podmínkách. Uživatelé docházející do NDC potřebují individuální podporu a poradenství, aby se jejich situace z hlediska sociální a zdravotní stránky mohla stabilizovat a nedocházelo k prohlubování nepříznivé sociální situace. Dlouhodobým působením na uživatele se zlepší hygienické návyky, zdravotní stav nebo dbají o svá poranění, plánování, řešení sociální problematiky a zvyšují se jeho možnosti k opětovné resocializaci.

Denní místnost v NDC je využívána k zázemí pro uživatele, kde společně vedou rozhovory a pracovník je v místnosti kontaktuje.

Kancelář NDC slouží jako zázemí pro pracovníky, kde dochází k prvokontaktu, jednání se zájemcem, uzavírání ústní smluv, poradenství, jednání o individuálním plánu, pomoc při hledání zaměstnání, práce na PC. Uživatelé využívají kancelář ve svém zájmu kvůli poradenství, verbální podpoře a užívání internetu, PC s tiskárnou.

Uživatelé mají k dispozici sprchový kout s hygienickými prostředky, sociální zařízení s pračkou, která má i funkci sušičky a také kuchyňský kout, který je vybaven nádobím k základní přípravě stravy. Uživatelé využívají rovněž mikrovlnou troubu k ohřevu a lednicí k úschově potravin, aby nekonzumovali zkažené potraviny, díky nimž mohou mít zdravotní potíže. Prostředí NDC je pravidelně dezinfikováno, tak aby bylo zabráněno přenosu možných kožních a infekčních onemocnění, uživatelé tak mají vždy zajištěné čisté a bezpečné prostředí.

4. Specifika služby

Služba je poskytována anonymně na základě ústní smlouvy.

 • Identifikátor sociální služby: 9250334
 • Druh sociální služby: § 61 - Nízkoprahová denní centra
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 25.04.2008

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 08:00 - 11:00
Úterý: 08:00 - 16:0011:00 - 13:00 přestávka
Středa: 08:00 - 11:00
Čtvrtek: 08:00 - 16:0011:00 - 13:00 přestávka
Pátek: 08:00 - 11:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

00426326

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Potoky 3314, 76001 Zlín
Telefon:577 210 607
Email:zlin@cervenykriz.eu
Web:www.cervenykriz.zlin.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Budova Nízkoprahového denního centraDenní místnost uživatelůDenní místnost uživatelůKuchyňský kout uživatelů pro přípravu nápojů a stravyVenkovní prostory Nízkoprahového denního centrasociální zázemí pro uživatele


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce