Jak pracovat s katalogem

Azylové zařízení a nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší - Noclehárna

piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Akutní krize, ohrožení, Hygiena, Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín


Komu je služba určena

Osoby bez přístřeší (Ambulantní - muži)


Věkové skupiny

16-18 let (Ambulantní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Hornomlýnská 3713, 76001 Zlín
Telefon:577 430 011
Email:socsluzby.cckzlin@volny.cz
Web:www.cervenykriz.zlin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou noclehárny jsou osoby bez přístřeší starší 18-ti let, které:

 • vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • se nacházejí v nepříznivé sociální situaci způsobené nebo přímo související se ztrátou bydlení.
 • se vracejí z výkonu trestu
 • se vracejí z protialkoholní léčby

Služba Noclehárny není určena osobám:

 • trpícím infekčním onemocněním
 • vyžadujícím neodkladnou a intenzivní lékařskou péči
 • neschopným základní sebeobsluhy
 • vykazujícím známky agresivního chování
 • neschopným kolektivního soužití s ostatními uživateli

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem je pomoc při řešení aktuální krizové situace zabezpečením přenocování a podmínek pro osobní hygienu. Hlavní snahou je snížení sociálních a zdravotních rizik plynoucích z života na ulici.

3. Nabízené činnosti

Noclehárna poskytuje možnost přenocování na jednom z šesti lůžek, které jsou k dispozici. Uživatel může také využít možnost provedení osobní hygieny, je mu zapůjčen ručník, v případě potřeby mu je dle možností služby poskytnuto čisté ošacení. V případě, že uživatel potřebuje pomoc při osobní hygieně, poskytne mu ji zkušený a proškolený pracovník.

Uživatel se může obrátit na pracovníka Noclehárny, který mu poskytne základní sociální poradenství.

Službu je možno využít celoročně každý den. Její provozní doba je od 19: 00 do 7:00, uživatel se musí dostavit nejpozději do 22:00, poté mu nebude bez předchozí domluvy (například pozdní příchod ze zaměstnání) využití služby umožněno.

Úklid je prováděn uživateli a pracovníky, uživatelé si tak upevňují hygienické návyky.

4. Specifika služby

Poskytovatel má v případě podezření na přítomnost alkoholu v dechu právo na provedení dechové zkoušky. Hodnota alkoholu v dechu u uživatele nesmí přesáhnout hranici 0,8 promile.V případě vyšší hodnoty nebude uživateli umožněno využití služeb.

Pokud zájemce projeví zájem o anonymní využití služeb Noclehárny, je mu to umožněno, zájemce uvede pouze křestní jméno a rok narození.

Potvrzení o bezinfekčnosti není nutno dokládat. V případě, že má pracovník podezření, že uživatel trpí infekčním onemocněním, má právo odmítnout mu poskytnutí služby. V tomto případě může uživatel Noclehárny využít až po doložení potvrzení o bezinfekčnosti vystaveného lékařem.

 • Identifikátor sociální služby: 5075575
 • Druh sociální služby: § 63 - Noclehárny
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 25.04.2008

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 19:00 - 07:00
Úterý: 19:00 - 07:00
Středa: 19:00 - 07:00
Čtvrtek: 19:00 - 07:00
Pátek: 19:00 - 07:00
Sobota: 19:00 - 07:00
Neděle: 19:00 - 07:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za využití služby: 60 Kč/noc.

Platba může probíhat hotově či na účet OS ČČK Zlín.

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

00426326

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Potoky 3314, 76001 Zlín
Telefon:577 210 607
Email:zlin@cervenykriz.eu
Web:www.cervenykriz.zlin.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Prostory Noclehárny


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce