Jak pracovat s katalogem

Azylový dům Elim

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Vsetín

Počet lůžek: 36Komu je služba určena

Osoby bez přístřeší


Věkové skupiny

16-18 let (Pobytová - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Vsetín 119, 75501 Vsetín
Telefon:720 736 700
Email:ad@elimvsetin.cz
Web:www.elimvsetin.cz

Další adresy služby

Adresa:Matouše Václavka 1433, 75501 Vsetín
Adresa:Na Příkopě 814, 75501 Vsetín
Adresa:Rokytnice 466, 75501 Vsetín

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou, pro kterou jsou služby Azylového domu Elim určeny, jsou muži ve věku 18 až 80 let, schopni péče o vlastní osobu, kteří se z různých důvodů ocitli bez střechy nad hlavou. Patří sem například muži: vracející se z výkonu trestu, z protialkoholické léčebny, z nemocnice, propuštění z dětských domovů po dosažení 18 let věk, kteří přišli jakýmkoliv způsobem o bydlení (podvod, rozešli se s manželkou/ družkou, závislosti…).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby Azylový dům Elim je pomoc mužům, kteří přišli jakýmkoliv způsobem o střechu nad hlavou a nemají jinou možnost, jak svou situaci řešit. Tato pomoc je ve formě ubytování, poskytnutí sociálního poradenství, možnosti stravy a osobní hygieny po dobu nezbytně nutnou, aby se uživatel mohl osamostatnit a začlenit se v co největší míře do společnosti.

3. Nabízené činnosti

Azylový dům Elim poskytuje své služby na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

  • Nezbytnou součástí poskytování služby je ubytování na přechodnou dobu, které je spojeno s dalšími službami - poskytnutím stravy, pomocí při zajištění stravy, pomocí při vyřizování osobních záležitostí souvisejících s individuální situací uživatele. Maximální doba pobytu je 18 měsíců.
  • Základem individuální sociální práce s uživatelem je společně zpracovaný individuální plán, který navazuje na osobní cíl stanovený uživatelem a je součástí smlouvy.
  • Pro vlastní přípravu stravy je k dispozici vybavená kuchyň.
  • Ubytování je v budově o kapacitě 30 míst ve dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích, které jsou vybaveny základním nábytkem. Pro ubytované je k dispozici společné sociální zázemí.
  • Další místa pro ubytování jsou umístěna v obytné zástavbě ve Vsetíně.Celkem jsou k dispozici 4 byty s šesti lůžky.

4. Specifika služby

Poskytovatel může ukončit poskytování služby dle uzavřené smlouvy pokud uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení se považuje zejména nezaplacení úhrady za ubytování. Jestliže jsou hrubě nebo opakovaně porušovány povinnosti vyplývající z vnitřních pravidel azylového domu, jestliže je uživatel v azylovém domě nepřítomen bez udání důvodů více jak 5 po sobě jdoucích dní (nocí) a jestliže součet omluvené a neomluvené absence uživatele v azylovém domě překročí 10 dní (nocí) za kalendářní měsíc. Do této doby se nezapočítává absence z důvodu akutní hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, pobyt na internátě, noční směny či jiná absence z důvodu výkonu práce v řádném pracovním poměru mimo město Vsetín.

  • Identifikátor sociální služby: 7667268
  • Druh sociální služby: § 57 - Azylové domy
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.01.2014

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník za poskytované služby je dostupný na: http://www.elimvsetin.cz/cenik-sluzeb

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Elim Vsetín, o.p.s.

IČ poskytovatele

01955144

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa: 119, 75501 Vsetín
Telefon:720 736 722
Email:info@elimvsetin.cz
Web:www.elimvsetin.cz

Mapa

Fotografie zařízení

budova Azylového domu Elimkuchyň uživatelůpokoj


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce