Jak pracovat s katalogem

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Uherský Brod

Počet bytových jednotek: 9Komu je služba určena

Oběti domácího násilí

Osoby bez přístřeší

Osoby v krizi

Rodiny s dítětem/dětmi


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Pod Valy 664, 68801 Uherský Brod
Telefon:572 633 105
Email:jana.batouskova@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Matkám s nezaopatřenými dětmi (děti do 18 let, studenti do 26 let a handicapované osoby) a těhotným ženám v nepříznivých sociálních situacích a v těžkých sociálních krizích. Matkám bez přístřeší, matkám v krizi a matkám ohrožených domácím násilím na sobě či dětech

2. Smysl, poslání a cíl služby

Azylový dům (AD) pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod poskytuje v nepřetržitém provozu pobytovou službu matkám s nezaopatřenými dětmi a těhotným ženám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, již nezvládají vlastními silami řešit. Během pobytu v našem zařízení poskytujeme pomoc a podporu klientkám tak, aby po odchodu z AD byly schopny co nejlépe obstát v každodenním životě a byly co nejméně závislé na sociální pomoci. Podmínkou pobytu je aktivní spolupráce při řešení své nepříznivé situace. Je velmi důležité seznámit klientku s možnostmi, kam se v případě potřeby obrátit.

Poslání služby vychází z poslání Oblastní charity Uherský Brod, založené na principech křesťanské

lásky.

Cílem zařízení je poskytnout matkám s dětmi přechodné ubytování a podporovat jejich samostatnost při řešení problémů tak, aby se nestaly závislými na sociální pomoci. A to především v těchto oblastech:

 • bydlení
 • hospodaření s finančními prostředky
 • zaměstnání
 • péče o dítě
 • péče o domácnost
 • péče o vlastní osobu
 • zdravotní stav
 • řešení rodinné situace.

 

3. Nabízené činnosti

poskytnutí ubytování
pomoc při zajištění stravy (uživatelka má na své bytové jednotce k dispozici kuchyňskou linku se základním vybavením, lednici, mikrovlnou troubu, elektrický sporák)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 3001486
 • Druh sociální služby: § 57 - Azylové domy
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 29.11.2000

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

na základě vyhlášky 505/2006Sbve znění vyhlášky166/2007Sb.
Těhotná žena: 100,- Kč/den
Matka s dětmi
Matka: 90,- Kč/den
Jedno dítě: 60,- Kč/den
Více dětí: násobek platby za jedno dítě/den

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

jen 1. patro

Název poskytovatele

Charita Uherský Brod

IČ poskytovatele

48489336

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Mariánské nám. 13, 68801 Uherský Brod
Telefon:572 630 142
Email:reditel@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Budova azylového domuVybavení pokojeVybavení pokojeSpolečná prádelna


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce