Jak pracovat s katalogem

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Kroměříž

Počet bytových jednotek:Komu je služba určena

Oběti domácího násilí

Osoby bez přístřeší

Osoby v krizi

Rodiny s dítětem/dětmi


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Havlíčkova 2995, 76701 Kroměříž
Telefon:573 335 528, 734 680 352
Email:libor.jarmar@kromeriz.charita.cz; azylovy.dum@kromeriz.charita.cz
Web:www.kromeriz.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina azylového domu:

 • matky s nezaopatřenými dětmi,
 • samotné ženy, těhotné ženy v krizové situaci spojené s akutní ztrátou bydlení,
 • oběti domácího násilí – samotné, těhotné ženy, matky s nezaopatřenými dětmi,
 • oběti obchodování s lidmi– samotné, těhotné ženy, matky s nezaopatřenými dětmi.

Negativní cílová skupiny (osoby, jimž Azylový dům neposkytuje služby):

 • matky s nezaopatřenými dětmi a ženy, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový přístup,
 • matky a ženy zbavené právní způsobilosti,
 • matky a ženy v akutní fázi psychiatrického onemocnění nebo v akutní fázi závislosti,
 • ženy v důchodovém věku, které již nejsou schopné soběstačné péče.

http://azylovy-dum-kromeriz.webnode.cz/

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním azylového domu je poskytnout matkám s nezaopatřenými dětmi a samotným ženám krátkodobé ubytování v bezpečném prostředí, a takové sociální služby, které povedou ke zvýšení jejich soběstačnosti, zodpovědnosti a opětovnému začlenění se zpět do běžného života, dle jejich individuálních potřeb a schopností.

Cílem je zajištění krátkodobého ubytování a individuální podpora osob v krizové situaci spojené se ztrátou bydlení a následné řešení jejich tíživé životní situace.

Jednotlivé dílčí cíle:

 • poskytnutí přechodného ubytování a pomoc při nalezení následného bydlení,
 • zabezpečení základních životních potřeb,
 • zajištění sociální a ekonomické stabilizace rodiny odpovídající její aktuální situaci,
 • poskytnutí individuální podpory pro využívání vlastních možností a schopností při péči o sebe, děti a domácnost,
 • zvýšení znalostí klientek o svých zákonných právech a povinnostech,
 • zajištění psychické stability
 • postupné zvyšování samostatnosti a nezávislosti na dané službě.

Naše služby jsou poskytovány na základě:

 • dodržování základních lidských práv a svobod, ochrany důstojnosti a dobrovolnosti,
 • důvěry a bezpečného prostředí (spolupráce pracovníka a klientky je založena na partnerství, respektu k jeho soukromí a pocitu bezpečí),
 • respektování individuálních potřeb, cílů a schopností klientek (služby jsou poskytovány s ohledem na danou konkrétní situaci klientky s respektem k jejím vlastním cílům, potřebám a aktuálním schopnostem),
 • podpory všech aktivit klientek, které vedou k řešení jejich tíživé životní situace (pracovníci se snaží, aby klientka směřovala k řešení svých cílů s takovou pomocí, aby postupně docházelo ke zvyšování její samostatnosti a nezávislosti),
 • kooperace - týmové spolupráce pracovníků Azylového domu a dalších institucí.

http://azylovy-dum-kromeriz.webnode.cz/

3. Nabízené činnosti

Nabízíme Vám:

 • ubytování
 • základní sociální poradenství (řešení nepříznivé sociální situace)
 • pomoc při orientaci v zákonech a při uplatňování těchto zákonných nároků (např. na co máte právo a jaké máte povinnosti)
 • pomoc při péči o sebe, děti a domácnost (poradenství nebo nácvik činností; možnost úschovy financí v kanceláři AD; materiální pomoc -šatník; pomoc při hledání zaměstnání; možnost praní v automatických pračkách; možnost využít internet; zapůjčení literatury; pracovní terapie a volnočasové aktivity)
 • pomoc při jednání s institucemi (telefonování na pevnou linku, v případě potřeby doprovod na jednání)
 • pomoc při vyřizování běžných osobních záležitostí (osobní doklady, rodné listy, atd.)
 • pomoc při vyřizování dávek sociálního zabezpečení
 • pomoc při svěření dětí do péče, stanovení výživného na dítě/ pomoc při rozvodovém řízení, stanovení výživného na Vás
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou/se společenským prostředím (sociální začleňování)
 • odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochraně dětí
 • poradenství zaměřené na domácí násilí
 • psychická podpora v krizové situaci
 • pro samotné ženy- pomoc při péči o sebe a domácnost (poradenství nebo nácvik činností; možnost úschovy financí v kanceláři AD; pomoc při hledání zaměstnání; materiální pomoc -šatník; možnost praní v automatických pračkách; možnost využít internet; zapůjčení literatury; pracovní terapie)

http://azylovy-dum-kromeriz.webnode.cz/

4. Specifika služby

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi začal provozovat sociální službu 1.1.1999. V současné době má zařízení 23 bytových jednotek (62 lůžek) a služba je poskytována nepřetržitým provozem. Azylový dům spadá pod Oblastní charitu Kroměříž, která je církevní právnickou osobou s vlastní právní subjektivitou a je zřízována olomouckým arcibiskupem. Azylový dům je jediným takovým zařízením v celém ORP Kroměříž. Služby poskytované azylovým domem jsou zařazené, jak do Komunitního plánu města Kroměříž, tak i do Střednědobého plánu Zlínského Kraje na období 2012 – 2014.

Od roku 2005 je také azylový dům v Kroměříži partnerem projektu MAGDALA, zabývající se pomocí obětem domácího násilí a obchodování s lidmi, koordinovaný centrem sídlícím v Arcidiecézní charitě Praha.

V roce 2005 jsme také získali pověření k přenesené působnosti sociálně-právní ochrany dětí, které máme doposud.

Žádost o ubytování

Před ubytováním a podepsáním smlouvy o poskytování sociální služby azylové ubytování je nutné podat žádost o azylové ubytování. Tuto žádost si můžete podat osobně v azylovém domě, kdy s Vámi sociální pracovnice povede jednání se zájemcem, seznámí Vás s chodem a podmínkami bydlení na azylovém domě, provede Vás po azylovém domě, a pokud se rozhodnete, můžete si podat žádost, kterou na místě vyplníte a zvolíte si také z nabídky našich služeb, které byste chtěla využívat. Vaše žádost bude tak zařazena do pořadníku, všechny podané žádosti vždy probíráme na pondělní schůzce sociálních pracovnic s vedoucí zařízení. Osobní podání žádosti preferujeme, pokud jste z Kroměříže či blízkého okolí.

Pokud jste z daleka a je pro Vás problém se k nám dostavit osobně, tak můžete poslat žádost písemně emailem. Tuto žádost najdete na našich webových stránkách http://azylovy-dum-kromeriz.webnode.cz/ ke stažení v rubrice Dokumenty ke stažení.Vyplněnou ji zašlete na náš email- azylovy.dum@kromeriz.charita.cz, kterou si takto zpracujeme, také Vás zařadíme do pořadníku, a pokud pro Vás budeme mít volné místo, tak Vás zkontaktujeme, abyste se dostavily na osobní schůzku.

Svou žádost o ubytování také můžete podat přímo zde na webových stránkách http://azylovy-dum-kromeriz.webnode.cz/ vypsáním formuláře Žádost o ubytování v azylovém domě v Kroměříži, když kliknete na Odeslat, tak ji automaticky odešlete na náš email, kdy ji následně zpracujeme a zařadíme Vás do pořadníku, a pokud pro Vás budeme mít volné místo, tak Vás zkontaktujeme, abyste se dostavily na osobní schůzku.

Pokud se rozhodnete zaslat Žádost o ubytování přes email či naše webové stránky, prosím, vemte na vědomí, že tímto nám dáváte svůj souhlas s poskytnutím a zpracováním uvedených osobních a citlivých údajů Azylovému domu pro ženy a matky s dětmi pro účely zpracování Vaší Žádosti o poskytnutí sociální služby azylového ubytování a jejím zařazením do Evidence žádostí.

Upozornění:

Pokud Vás z kapacitních důvodů nemůže přijmout a Vy máte zájem o vedení Vaší žádosti v Evidenci žádostí, je nutné, abyste se od data podání žádosti, vždy 1 x za 14 dní (v pondělí), informovala na stav Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, budeme to chápat, že již o azylové ubytování nemáte zájem a Vaše žádost bude z Evidence žádostí vyřazena.

Bydlení u nás :)

V Azylovém domě jsou byty 1+0 pro samotné ženy, pro matky s nejvíce třemi dětmi a 1+1 pro matky se čtyřmi a více dětmi. Respektujeme Vaše právo na soukromí, a proto je v každém bytě kuchyňská linka s dvouplotýnkovým vařičem, rychlovarnou konvicí a také sociální zařízení- koupelna se sprchovým koutem a záchodem. Byty jsou vybaveny nábytkem, proto si nemůžete vzít svůj vlastní nábytek. Můžete si ale donést s sebou vlastní oblečení, nádobí, peřiny, televizi, rádio, ledničku. Na všechny elektrospotřebiče, na které nemáte platnou záruku, musíte mít udělanou elektrorevizi. Potvrzení o provedené revizi musíte doložit před tím, než si přístroj do Azylového domu dovezete.

Ve společných prostorách je Vám k dispozici:

 • prádelna se třemi automatickými pračkami, které můžete využívat zdarma,
 • kolárna pro úschovu kol a dětských kočárků,
 • terapeutická dílna – pro volnočasové programy dětí i dospělých,
 • herna – kde probíhají volnočacové aktivity,
 • klubovna s televizí a DVD přehrávačem,
 • studovna s osobním počítačem s připojením na internet + menší knihovna,
 • společná kuchyňka se dvěma sporáky a mikrovlnou troubou,
 • víceúčelová místnost- kde se konají schůzky a vzdělávací aktivity,
 • charitní šatník,
 • kuřárna.

Za Azylovým domem jsou dvě dětská hřiště, pískoviště a prolézačky pro děti.

Pokud se s Vámi dohodneme na nastěhování, musíte si nejdříve vyřídit potvrzení o bezinfekčnosti od praktického lékaře. Formulář dostanete při osobním jednání od sociální pracovnice anebo si jej můžete stáhnout na našich webových stránkách. Bez tohoto potvrzení nemůžete být do Azylového domu přijatá. Potvrzení pro děti nevyžadujeme.

K dispozici jsou Vám zde vedoucí, sociální pracovnice (jedna z nich bude Vaše klíčová pracovnice), které Vám zajistí sociálně-právní poradenství a obecné poradenství, dále sociální asistentky, které zajišťují nepřetržitý provoz zařízení službami na vrátnici a budou Vám nápomocny při plnění Vašeho individuálního plánu a také Vám pomohou při zvládání praktických věcí týkajících se domácnosti nebo péče o dítě. S jednou z nich se budete moci aktivně účastnit pracovních terapií a společně s dětmi arteterapií, muzikoterapií či volnočasových aktivit.

Po nastěhování Vám bude přidělena klíčová pracovnice, která Vás seznámí s domácím řádem, který budete muset dodržovat (nedodržování domácího řádu je důvodem k ukončení smlouvy). Poté podepíšete smlouvu o poskytování sociálních služeb. Smlouva bude nejprve na zkoušku na jeden měsíc, později se může prodlužovat.

Klíčová pracovnice s Vámi zpracuje sociální anamnézu – popovídá si s Vámi o Vaší situaci, společně určíte Vaše nejnaléhavější problémy a dohodnete se na možnostech jejich řešení.

Také společně s Vámi vytvoří Váš Individuální plán, který bude zahrnovat postupné kroky k řešení Vaší situace. Pomáhat při plnění jednotlivých cílů Vám bude přidělená sociální asistentka.

http://azylovy-dum-kromeriz.webnode.cz/

 • Identifikátor sociální služby: 6048242
 • Druh sociální služby: § 57 - Azylové domy
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.01.1999

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník za poskytované sociální služby – azylové ubytování (platný od 1.3.2013)

Sazby jsou stanoveny dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, vyhláška č. 391/2011 ze dne 30.11.2011, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb.

Platby za poskytování sociální služby rozdělujeme do 3 níže uvedených kategorií.

Matky s dětmi mající nárok na dávky hmotné nouze(matka 90Kč/den, dítě 40Kč/den):

Matka + 1 dítě: 3900Kč/měsíc

Matka + 2 děti: 5100Kč/měsíc

Matka + 3 a více dětí: 6300Kč/měsíc

Matky s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené a ty, které jsou zaměstnané (matka 70Kč/den, dítě 40Kč/den):

Matka + 1 dítě: 3300Kč/měsíc

Matka + 2 děti: 4500Kč/měsíc

Matka + 3 a více dětí: 5700Kč/měsíc

Samotné ženy a těhotné ženy (110Kč/ den) : 3300Kč/měsíc

Úhrada za poskytované sociální služby je stanovena za každý započatý den a zahrnuje i platbu energií, včetně likvidace odpadu.

Záloha za byt při nastěhování: polovina měsíční platby za služby. Záloha se vrací klientce, která při odstěhování z azylového domu předá byt v pořádku bez poškození a nemá dluh na platbách za služby.

Ceník naleznete zde:

http://cms.azylovy-dum-kromeriz.webnode.cz/formulare-ke-stazeni/

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Kroměříž

IČ poskytovatele

18189750

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Ztracená 63, 76701 Kroměříž
Telefon:573 343 648
Email:anna.valachova@kromeriz.charita.cz
Web:www.kromeriz.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Azylový dům pro ženy a matky s dětmiAzylový dům pro ženy a matky s dětmiZázemí sociálních asistentek azylového domuTerapeutická dílnaHernaHernaKancelář vedoucí azylového domuKanceláře sociálních pracovnic azylového domuKanceláře sociálních pracovnic azylového domuKanceláře sociálních pracovnic azylového domuStudovnaKlubovnaKuchyňkaProstory azylového domuVíceúčelová místnostVíceúčelová místnostVenkovní prostory azylového domuVenkovní prostory azylového domu


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce