Jak pracovat s katalogem

CAMINO sociální rehabilitace

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Vsetín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 14


Terénní forma / služba přijde za mnou: Vsetín (ORP), Valašské Klobouky (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním


Věkové skupiny

16-18 let (Ambulantní - od 18 let,Terénní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:MUDr. Františka Sovy 61, 75501 Vsetín
Telefon:571 420 763
Email:camino@vsetin.charita.cz
Web:www.vsetin.caritas.cz

Další adresy služby

Adresa:Krátká 798, 76601 Valašské Klobouky

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Dospělým lidem ve věku nad 18 let, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním. Horní věková hranice není specifikována, určuje se individuálně.

 • lidé s duševním onemocněním z okruhu psychóz (F20-29 – dle MKN 10)
 • lidé s duševním onemocněním z okruhu afektivních poruch (F30-39 – dle MKN 10)
 • lidé s neurotickými poruchami (F40-49 – dle MKN 10)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Hlavním cílem služby je poskytnout pomoc a podporu dospělým lidem s duševním onemocněním, kteří mají v důsledku svého onemocnění potíže se začleněním se do každodenního života a zvládáním různých situací, které jsou pro zdravého člověka běžné.

Respektujeme jedinečnost každého klienta a k jeho potřebám přistupujeme individuálně a s ohledem na jeho celkovou životní situaci. Usilujeme o udržení stávající kvality života našich klientů anebo o její zvyšování. Službu poskytujeme na základě křesťanských hodnot.

Naším cílem je:

 • Rozvíjet schopnosti a dovednosti klientů, které zvyšují jejich samostatnost.
 • Zprostředkovat klientům společenské kontakty.
 • Rozvíjet sociální vztahy a dovednosti klientů.
 • Vytvářet podmínky pro smysluplné a aktivní trávení času klientů.
 • Zvyšovat soběstačnost klientů v přirozených podmínkách s využitím běžných zdrojů společnosti.
 • Zvyšovat informovanost veřejnosti o duševním zdraví a nemoci a přispívat k destigmatizaci lidí s duševním onemocněním

Principy poskytované služby:

 • Poskytujeme bezpečné prostředí, vytváříme příležitosti a možnosti a vedeme klienty k převzetí zodpovědnosti za svůj život. Podporujeme je v aktivním využívaní nabízených možností.
 • Využívání služby je dobrovolné.
 • Garantujeme rovný přístup ke všem klientům.
 • Ke klientům přistupujeme individuálně, respektujeme jejich potřeby a omezení.
 • Služby poskytujeme odborně – kvalifikace personálu odpovídá poskytované službě.

3. Nabízené činnosti

Rozsah poskytované služby:

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování

 • nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů
 • nácvik péče o domácnost – péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, nakupování, chod kuchyně
 • nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti
 • nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru
 • nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům (např. vlastnoruční podpis)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovod do školy, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a zpět
 • nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky
 • nácvik chování v různých společenských situacích
 • nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • informační servis a zprostředkování služeb

 

Sociální služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Základem individuální sociální práce s uživatelem je společně zpracovaný individuální plán, který navazuje na osobní cíl stanovený uživatelem a je součástí smlouvy.

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 2282282
 • Druh sociální služby: § 70 - Sociální rehabilitace
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.10.2009

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 08:00 - 15:00
Úterý: 8:00 - 15:00
Středa: 08:00 - 15:00
Čtvrtek: 08:00 - 15:00
Čtvrtek: 8:00 - 14:00
Pátek: 8:00 - 12:00

Terénní forma

Pondělí: 08:00 - 15:00
Úterý: 08:00 - 15:00
Středa: 08:00 - 15:00
Čtvrtek: 08:00 - 15:00
Čtvrtek: 13:00 - 14:00Valašské Klobouky
Čtvrtek: 8:00 - 10:00Valašské Klonouky
Pátek: 08:00 - 12:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Vsetín

IČ poskytovatele

44740778

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Horní náměstí 135, 75501 Vsetín
Telefon:571 411 709
Email:vsetin@vsetin.charita.cz
Web:www.vsetin.caritas.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce