Jak pracovat s katalogem

Centrum Archa

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Vsetín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 30Komu je služba určena

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Osoby v krizi


Věkové skupiny

11-15 let (Ambulantní - od 13 let)

16-18 let

19-26 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Palackého 138, 75501 Vsetín
Telefon:775 677 887
Email:tomas.hurta@centrumarcha.cz
Web:www.centrumarcha.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena každému mladému člověku ve věku 13 až 26 let, který o ni projeví zájem. Může k nám přijít pokud se ocitá v životní krizi (vztahy, škola, práce, závislosti, atp.) a potřebuje vyslechnout, poradit nebo zprostředkovat pomoc dalších odborníků. Jsme tu rovněž pro mladého člověka, který potřebuje dlouhodobější podporu v obtížných životních situacích nebo:

 • hledá prostor pro trávení svého volného času
 • hledá prostor pro realizaci vlastních aktivit (hra na kytaru, klávesy, bicí, D.J., malování, koncert vlastní kapely, atp.)
 • vede rizikový způsob života nebo je tímto způsobem ohrožen (ohrožení je zejména v důsledku zneužívání návykových látek, konfliktu se zákonem a špatně nebo nedostatečně fungujících rodinných a sociálních vztahů)

Dále se k němu mohou vztahovat tyto charakteristiky:

 • nemůže nebo se nechce zapojit do standardních volnočasových aktivit
 • vyhýbá se nabízeným formám institucionalizované pomoci a péče
 • dává přednost pasivnímu trávení volného času, zejména mimo domov
 • má vyhraněný životní styl

2. Smysl, poslání a cíl služby

Smyslem je praktické naplnění služeb sociální prevence v rámci dané lokality. Posláním NZDM Centrum Archa je poskytovat mladým lidem bezpečné prostředí, podporu, prevenci a pomoc pro zdravý rozvoj jejich osobnosti. Našim cílem je:

 • nabízet zázemí pro smysluplné využití volného času
 • poskytovat informace, pomoc a podporu
 • zprostředkovávat další potřebné služby
 • motivovat ke změně postojů
 • nabízet a předávat pozitivní hodnoty

3. Nabízené činnosti

V zařízení jsou poskytovány tyto základní činnosti:

 • sociální poradenství - Podle potřeby je mladému člověku poskytnuta krizová intervence a základní sociální poradenství včetně poskytnutí informace o návazných sociálních službách, místech a formách pomoci. Dále dlouhodobější práce a poradenství včetně komunikace s rodinnými příslušníky či blízkými osobami, pokud to situace vyžaduje.
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační služby – V zařízení jsou zajištěny vhodné podmínky pro to, aby se zájemci mohli věnovat společensky přijatelným volnočasovým aktivitám. Mladí lidé mají v Centru k dispozici stolní fotbálky, elektronické šipky, velký výběr stolních her, internet, malou knihovnu, vybavenou hudební dílnu, výtvarné pomůcky. Mají také možnost se zde učit a nebo s podporou a pomocí pracovníků doučovat ve školních předmětech.
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (jednání s ÚP, pomoc při vyřizování OP, kontakt s léčebnami, komunitami a jinými zařízeními, atp.)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - Pomoc v kontaktu s jinými vrstevníky, učení, jak zvládat problémy v komunikaci a orientovat se v sociálních vztazích, atp.

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 8709161
 • Druh sociální služby: § 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.06.2004

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 15:00 - 20:00
Úterý: 15:00 - 20:00
Středa: 15:00 - 20:00
Čtvrtek: 15:00 - 20:00
Pátek: 14:00 - 16:00individuální poradenství po domluvě

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Vnitřní prostory zařízení NZDM jsou bezbarierové z části. Bezbarierové je celé přízemí budovy. Návštěvník má tedy přístup ke všem činnostem, které se odehrávají v těchto prostorách. Pokud se jedná o hudební dílnu, která je umístěna ve sklepních prostorách a přístupná pouze přes točité schodiště, je možno v případě potřeby, přemístit hudební nástroje do přízemí. Také sociální poradenství či krizová intervence poskytovaná v 1. patře, lze uskutečnit v přízemních prostorách budovy.

Název poskytovatele

NA CESTĚ, z. s.

IČ poskytovatele

70640548

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Palackého 138, 75501 Vsetín
Telefon:571 412 164
Email:tomas.hurta.vs@gmail.com
Web:www.centrumarcha.cz

Mapa

Fotografie zařízení

hlavní místnost - přízemí budovaklientská místnosthudební dílnaCentrum Archa


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce