Jak pracovat s katalogem

Centrum Auxilium

piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Rožnov pod Radhoštěm (ORP), Valašské Meziříčí (ORP), Vsetín (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Osoby se ZP - osoby s poruchou autistického spektra

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Rodiny s dítětem/dětmi


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let (Terénní - Poskytováno dětem do 7-let.)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Nemocniční 945, 75501 Vsetín
Telefon:603 823293
Email:bozena.mikulikova@auxilium.cz
Web:www.auxilium.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena dítěti ve věku do 7 let a jeho rodině v případě, že dítě je ohroženo

- zdravotním postižením v oblasti mentálních a tělesných schopností, má poruchu autistického spektra nebo jejich vzájmené kombinace

- objektivními zdravotními důvody(předčasný porod, nízká porodní váha, okolnostmi těhotenství, porodu nebo událostmi v novorozeneckém období.

Nebo také v případě, kdy se vývoj dítěte rodičů nezdá a potřebují poradit

Služba je poskytována v regionu okresu Vsetín.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním rané péče je provázet rodinu prvními roky života dítěte se zdravotním postižením nebo ohrožením, podporovat všechny členy rodiny, společně hledat cesty k rozvoji dítěte a ke spokojenému životu celé rodiny. Základním cílem služeb rané péče je zvýšení kvality života dítěte s postižením nebo ohrožením a jeho rodiny.

3. Nabízené činnosti

Činnosti služby v rodinném prostředí:

- podpora všech členů rodiny formou rozhovoru a naslouchání

- poradenství v oblasti postižení a vývoje dítěte

- nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte ( portage, bazální stimulace, aktivizace, herní terpaie, polohování, strukturovaný režim, VOKS, alternativní a augmentativní komunikace, míčkování, metoda VTI...)

- podpora rodiny v době krize (systemický přístup)

- zprostředkování kontaktů na odborníky

- sociálně právní poradenství

- pomoc při výběru předškolního a školního zařízení

- půjčování hraček, pomůcek a odborné literatury

- pomoc a podpora při výrobě komunikačních pomůcek a zavádění struktury a vizualizace

- podpora vývoje dítěte formou aktivizačních činnsotí

Mimo rodinné prostředí:

- doprovod k lékaři, na úřad, do školky...

- podpora vývoje dítěte formou aktivzačních činnsotí v relaxační místnosti, aktivzačních činnsotí ve skupině vrstevníků raného věku

- podpora uživatelů rané péče na setkávání rodin pečujících o děti se zdravotním postižením

- podpora uživatelů rané péče na pobytových akcích

- podpora svépomocných skupin pečujících osob a rodin

Sociální služba je poskytována na základě písemné dohody, je poskytována zdarma. Je poskytována převážně v přirozeném prostředí rodiny, tj v domácím prostředí. Základem práce je individuální plán podpory rodiny, který je zpracován rodinou a odborníky při zahájení podpory a je pravidelně jednou ročně revidován. Individuální plán navazuje na osobní cíl rodiny, který je součástí dohody.

Služby v přirozeném prostředí jsou doplňovány aktivitami podpory vývoje dítěte formou aktivizačních činností v ambulantním prostředí - ve snoezelenu nebo v rámci skupiny dětí raného věku.

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 7488093
  • Druh sociální služby: § 54 - Raná péče
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.01.2014

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 08:00 - 18:00
Úterý: 08:00 - 18:00
Středa: 08:00 - 18:00
Čtvrtek: 08:00 - 18:00
Pátek: 08:00 - 18:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služba je poskytována v rodinách uživatelů. Pokud rodina využívá činnsoti ambulantní, využívá pracoviště Centra Auxilium, které je zcela bezbariérové.

Název poskytovatele

Auxilium o.p.s.

IČ poskytovatele

02083825

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa: 428, 75622 Hošťálková
Telefon:603 823 293
Email:bozena.mikulikova@auxilium.cz
Web:www.auxilium.cz

Mapa

Fotografie zařízení

aktivizační činnosti ve skupině dětí raného věkuaktivizační činnosti ve skupině dětí raného věkuaktivizační činnosti ve skupině dětí raného věkuaktivizační činnosti ve skupině dětí raného věku


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce