Jak pracovat s katalogem

Centrum Auxilium

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Rožnov pod Radhoštěm (ORP), Valašské Meziříčí (ORP), Vsetín (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Osoby se ZP - osoby s poruchou autistického spektra

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením


Věkové skupiny

1-6 let (Terénní - od 3. roku)

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let (Terénní - do 40 let)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Nemocniční 945, 75501 Vsetín
Telefon:+420 603 823 293
Email:osobni.asistence@auxilium.cz
Web:www.auxilium.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osobní asistence je určena dětem se zdravotním postižením ve věku 3-18 let a osobám se zdravotním postižením ve věku 18-30 let.

Děti/osoby se zdravotním postižením:

- s tělesným postižením

- s mentálním postižením

- s poruchami autistického spektra

- s kombinovaným postižením

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním osobní asistence je pomoc a podpora dětem/osobám se zdravotním postižením, aby v maximální možné míře zvládly každodenní činnosti a i přes své zdravotní postižení mohly žít stejným životem jako jejich vrstevníci.

Cílem osobní asistence je podpora dítěte/osoby se zdravotním postižením v zapojování se do společnosti.

3. Nabízené činnosti

Osobní asistence poskytuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) pomoc při osobní hygieně

c) pomoc při zajištění stravy

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Osobní asistence není určena dětem/osobám s kombinovaným postižením, kde převládá zrakové postižení, sluchové postižení nebo psychické poruchy.

Osobní asistence není určena dětem/osobám se zdravotním postižením, kde se vyskytují psychické poruchy, které jsou v akutní fázi nemoci a nebo jsou tyto děti/osoby nebezpečné samy sobě nebo svému okolí.

  • Identifikátor sociální služby: 9045809
  • Druh sociální služby: § 39 - Osobní asistence
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2014

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Samostatná hodina 120 Kč

Doba dojezdu asistenta 0,5 Méně než 3 hodiny vcelku 90 Kč

Nad 3 hodiny vcelku 80 Kč

Doba dojezdu asistenta 1 hodinu Méně než 3 hodiny vcelku 100 Kč

Nad 3 hodiny vcelku 90 Kč

Doba dojezdu asistenta více než 1 hodinu Méně než 3 hodiny vcelku 110 Kč

Nad 3 hodiny vcelku 100 Kč

Osobní asistence o víkendu 130 Kč

Do výše úhrady se započítává pouze přímá péče s uživatelem. Cenově se liší podle časového rozpětí potřebného k realizaci cesty pracovníka mezi Centrem Auxilium a místem realizace služby a zpět.

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Kancelář osobní asistence je umístěna v prostorách Polikliniky Vsetín ve 4 patře. Prostory jsou zcela bezbariérové, imobilním uživatelům jsou k dispozici dva výtahy

Název poskytovatele

Auxilium o.p.s.

IČ poskytovatele

02083825

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa: 428, 75622 Hošťálková
Telefon:603 823 293
Email:bozena.mikulikova@auxilium.cz
Web:www.auxilium.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce