Jak pracovat s katalogem

Centrum Auxilium - sociálně-aktivizační služby pro děti, osoby se ZP; Centrum Auxilium, detašované pracoviště, Základní škola Rožnov pod Radhoštěm; Centrum Auxilium, detašované pracoviště, ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Vsetín

Terénní forma / služba přijde za mnou: Rožnov pod Radhoštěm (ORP), Valašské Meziříčí (ORP), Vsetín (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Osoby se ZP - osoby s poruchou autistického spektra

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením


Věkové skupiny

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Nemocniční 945, 75501 Vsetín
Telefon:604 605 808
Email:lenka.mikulikova@auxilium.cz
Web:www.auxilium.cz

Další adresy služby

Adresa:Tyršovo nábřeží 649, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
Adresa:Křižná 782, 75701 Valašské Meziříčí

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

- osobám s tělesným postižením

- osobám s mentálním postižením

- osobám s kombinovaným postižením

- osobám s poruchami autistického spektra

 

Věk uživatelů: 1 – 26 let

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením je podpora a rozvoj schopností a možností jedince, tedy všeho co umí, může a zvládne dělat, a rozvoj toho, co mu pomůže zapojit se do společnosti.

Naše cíle:

 • rozvíjet nebo udržovat osobní a sociální schopnosti a dovednosti podporující sociální začleňování lidí se zdravotním postižením

 • vytvářet podmínky pro trávení volného času lidí se zdravotním postižením

 • umožnit lidem se zdravotním postižením setkávání s lidmi podobného věku

 • umožnit lidem se zdravotním postižením zažívat vnitřní uspokojení a rozvoj osobnosti formou seberealizace (rozhodovat sám o sobě, o své činnosti, uplatňovat své schopnosti a dovednosti, realizovat své nápady)

 • vytvářet pestrou nabídku pohybových, hudebních, výtvarných, hravých
  a odpočinkových zážitků

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, uživatel má právo smlouvu kdykoliv vypovědět bez udání důvodů. Základem spolupráce s uživatelem je individuální plán, který uživatel sestavuje se svým klíčovým pracovníkem. Individuální plán vytyčuje cíle, kterých chce uživatel v rámci využívání naší služby dosáhnout. S uživateli pracujeme v rámci individuálního programu nebo programů skupinových. Tyto programy probíhají buď v Centru Auxilium nebo podle potřeby v domácím prostředí uživatele.

 

Základní činnosti podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

b) sociálně terapeutické činnosti

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Co si pod tím představit:

 • nácvik komunikačních dovedností (umění vyjádřit svůj názor, požádat o to, co potřebuji, poprosit, poděkovat, vyjádřit svoje pocity apod.)
 • nácvik sociálních dovedností (umění domluvit se s lidmi, hezky se k sobě chovat, působit dobře na ostatní, mít s ostatními dobré vztahy, rozumět různým pravidlům)
 • podporu samostatné sebeobsluhy a péče o vlastní osobu
 • nácvik nakupování a zacházení s penězi, nácvik vyřizování běžných záležitostí – banka, pošta apod.
 • nácvik samostatného pohybu, orientace na ulici, cestování veřejnou dopravou
 • pomoc a podporu při výrobě komunikačních pomůcek a zavádění struktury a vizualizace u nekomunikujících uživatelů
 • nácvik využívání běžných komunikačních prostředků a zdrojů informací - nácvik obsluhy mobilu, počítače – včetně využívání emailu
 • podpora samostatného rozhodování a aktivního postoje k trávení volného času – hledání možností využití volného času
 • procvičení jemné a hrubé motoriky, trénink paměti, udržení pozornosti apod.

 

 

 

 

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 9069104
 • Druh sociální služby: § 66 - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.01.2014

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 08:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 17:00
Pátek: 08:00 - 14:00

Terénní forma

Pondělí: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 14:00
Pátek: 08:00 - 14:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Auxilium o.p.s.

IČ poskytovatele

02083825

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa: 428, 75622 Hošťálková
Telefon:603 823 293
Email:bozena.mikulikova@auxilium.cz
Web:www.auxilium.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Výlet na cyklostezcePříprava svačinkyJízda na raftechPříprava dřeva na táborákOdpolední skupinový programOdpolední skupinový program


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce