Jak pracovat s katalogem

Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením, Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Zašová

Počet lůžek: 18Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením (Pobytová - případně s přidruženým tělesným, sluchovým či zrakovým postižením)


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Zašová 825, 75651 Zašová
Telefon:732 900 209
Email:karel.matocha@sluzbyvsetin.cz
Web:www.sluzbyvsetin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Komu je služba určena:

Služba je určena dospělým lidem s mentálním postižením (případně s přidruženým tělesným, zrakovým či sluchovým postižením) ve věku od 19 let:

 • lidem s potřebou vysoké míry podpory;
 • lidem, kteří nejsou schopni žít samostatně v přirozeném prostředí, a rodina či blízcí tuto péči nemohou poskytnout;
 • lidem, kteří potřebují pomoc v každodenním životě např. při přípravě nebo zajištění stravy, při péči o vlastní osobu nebo při osobní hygieně.

 

Služba není určena osobám:

 • s duševním onemocněním, jejichž chování vlivem onemocnění závažným způsobem narušuje soužití (v důsledku toho omezují práva ostatních uživatelů a pracovníků);
 • s poruchou chování, které se ve svém jednání projevují agresivně či narušují soužití (v důsledku toho omezují práva ostatních uživatelů a pracovníků);
 • které aktivně užívají alkohol či jiné návykové látky problémovým způsobem a jsou na těchto látkách závislé;
 • s demencí (např. Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, či demence vyvolané alkoholem nebo dlouhodobým užíváním jiných psychoaktivních látek);
 • s potřebou nízké a střední míry podpory, které nepotřebují intenzivní pomoc pracovníků

 

Dále službu nelze poskytnout za těchto podmínek:

 • domov neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá, a to s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytování pobytové sociální služby (zejména pokud zdravotní stav zájemce vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení, dále z důvodu akutní infekční nemoci),
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před podáním této žádosti smlouvu o poskytnutí téže sociální služby, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poskytujeme pobytovou sociální službu dospělým lidem s mentálním postižením, kteří potřebují pomoc druhého člověka ve většině oblastí života. Podporujeme je v tom, aby žili co nejvíce samostatně a dokázali přitom využít své schopnosti a dovednosti.

3. Nabízené činnosti

Poskytnutí ubytování

Domov se nachází v běžné bytové zástavbě v obci Zašová. Domov se stává ze 4 nově vystavených jednopodlažní objektů. Tři objekty (Domek A, B, C) jsou určeny pro bydlení uživatelů. Součástí Domova je také samostatný objekt (Centrální domek) sloužící pro denní programy a jako technické zázemí služby. Součástí celého areálu je zahrada.

Kapacita Domova je 18 uživatelů, kteří bydlí ve třech samostatných domcích, které mají dispozice běžného bydlení. V každé skupinové domácnosti bydlí 6 osob ve dvou jednolůžkových a dvou dvoulůžkových pokojích. Společné prostory jsou tvořeny obývacím pokojem s kuchyňským koutem, koupelnou s toaletou a samostatným WC.

Pokoje jsou standardně vybaveny nábytkem. Uživatelé mají možnost dovybavit si pokoj vlastní elektronikou nebo drobnými předměty či jinými bytovými doplňky.

 

Poskytnutí stravy

V zařízení je zajištěno podávání celodenní stravy, která je dovážena. Celodenní strava zahrnuje snídani, dopolední přesnídávku, oběd sestávající z polévky a hlavního chodu, odpolední svačinu a večeři, případně druhou večeři dle zdravotního stavu a na doporučení ošetřujícího lékaře. Pracovníci upravují formu stravy uživatelům dle jejich individuálních potřeb (pokrájení, umletí, rozmačkání).

 

Další základní činnosti, které naše služba poskytuje:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické činnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Rozsah a způsob podpory uživateli se sjednává při individuálním plánování služby a vychází z individuálních potřeb uživatele. Podpora je poskytována tak, aby uživatele motivovala k soběstačnosti a nezávislosti.

Služba zahrnuje také základní sociální poradenství, ošetřovatelskou péči, podporu uživatelů při využití volnočasových aktivit a realizaci osobních zájmů.

4. Specifika služby

Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová, Zašová č.p. 825, vznikla v nově vybudovaných prostorách v rámci projektu Transformace sociálních služeb. Jedná se o komunitní službu (službu v běžné komunitě – ne v prostředí bývalých ústavů sociální péče). Úkolem komunitní služby je být nápomocna člověku se zdravotním postižením žít ve společnosti tak, jak je běžné.

 • Identifikátor sociální služby: 5730896
 • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Bližší informace naleznete zde, nebo Vám je poskytne koordinátorka Kateřina Melemová, tel.: 604 293 051, e-mail.: melemova@sluzbyvsetin.cz, nebo sociální pracovnice Mgr. Alena Machalová tel.: 603 224 412, e-mail: machalova@sluzbyvsetin.cz.

Fakultativní činnosti

ANO

Výčet aktuálně poskytovaných fakultativních činností a výše jejich úhrad se řídí aktuálně platným vnitřním předpisem (Výše úhrad za fakultativní činnosti).

Architektonická bezbariérovost

ANO

Jednotlivé objekty jsou kompletně bezbariérově upraveny. Domek A je speciálně vybaven kolejnicovým systémem, který slouží lidem upoutaným na lůžko. V ostatních domácnostech lze využít mobilní zvedák usnadňující přesuny člověka na vozíku.

IČ poskytovatele

49562827

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Záviše Kalandry 1353, 75501 Vsetín
Telefon:571 412 142
Email:michaela.pavluskova@sluzbyvsetin.cz
Web:www.sluzbyvsetin.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Domov Zašová se sestává ze čtyř samostatných objektů.Tři domky jsou určeny pro uživatele služby, každý domek pro domácnost pro 6 uživatelů.Centrální domek je určen jako místo pro terapie.Společná domácnost uživatelů.Společná domácnost uživatelů.


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce