Jak pracovat s katalogem

Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením Uherské Hradiště

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Staré Město, Kunovice, Boršice, Nedakonice

Počet lůžek: 32Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením (Pobytová - j. osoby s mentálním a přidruženým zdravotním postižením)

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

16-18 let (Pobytová - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Tyršova 1626, 68603 Staré Město
Telefon:730 587 559
Email:jana.sentlova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Další adresy služby

Adresa:Lidická 1502, 68604 Kunovice
Adresa:Boršice 176, 68709 Boršice
Adresa:Nedakonice 589, 68738 Nedakonice
Adresa:Nedakonice 590, 68738 Nedakonice
Adresa:Nedakonice 600, 68738 Nedakonice
Adresa:Nedakonice 601, 68738 Nedakonice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osoby s mentálním postižením

Osoby s kombinovaným postižením (tj. osoby s mentálním a přidruženým zdravotním postižením)

Věková kategorie klientů:

Dospělí 18 – 26 let

Dospělí 27 – 64 let

Dospělí 65 – 80 let

Horní hranice pro přijetí nového uživatele je 64 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Chráněného bydlení Staré Město-Tyršova je poskytovat dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením bydlení v malých domácnostech s individuální podporu pracovníků. Důraz klademe na posilování kompetencí a vytvoření takových podmínek, které vedou k jejich co největší samostatnosti a sociálnímu začlenění

3. Nabízené činnosti

Sociální služba typu chráněné bydlení zajišťuje podle individuálních potřeb člověka tyto základní činnosti, dle § 17 vyhlášky č. 505/2006 Sb.:

Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. pomoc s přípravou stravy,

2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

b) poskytnutí ubytování:

1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,

2. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,

2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,

3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,

4. podpora v oblasti partnerských vztahů,

5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty

3. pomoc při použití WC

Sociální služba je poskytována na adrese Tyršova 1626, 686 03 Staré Město, doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu zařízení.

4. Specifika služby

Služba Chráněné bydlení vznikla v rámci projektu Transformace sociálních služeb. a jedná se o komunitní službu, která je poskytována v rodinném domku se zahradou v kliedném prostředí v blízkosti centra města.

  • Identifikátor sociální služby: 6057420
  • Druh sociální služby: § 51 - Chráněné bydlení
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.07.2018

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady za služby se řídí vyhláškou č. 505/ 2006 Sb., v aktuálním znění a jsou upraveny v interní směrnici O úhradách za poskytnuté sociální služby ve službě Chráněné bydlení.

Dvoulůžkový pokoj - 170,- Kč za den

Fakultativní činnosti

ANO

Poskytujeme fakultativní službu příležitostné použití služebního vozidla - 1 km / 10,- Kč.
Úhrady za fakultativní činnosti se řídí interní směrnicí Fakultativní činnosti při poskytování sociálních služeb, poskytování některých doplňkových činností v sociálních službách.

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce