Jak pracovat s katalogem

Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Uherský Brod, Slavičín, Luhačovice

Počet lůžek: 40Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let (Pobytová - od 18ti let)

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Ant. Dvořáka 1248, 68801 Uherský Brod
Telefon:734 790 437
Email:klara.novotna@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Další adresy služby

Adresa:Na Dlouhých 1205, 68801 Uherský Brod
Adresa:Slovácké nám. 2034, 68801 Uherský Brod
Adresa:Mlýnská 560, 76326 Luhačovice
Adresa:Školní 276, 76321 Slavičín

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

  • Osoby s mentálním postižením
  • Osoby s kombinovaným postižením (kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a přidruženým smyslovým nebo tělesným postižením, které vyžadují střední a nízkou míru podpory).

Věková struktura uživatelů služeb: 19 – 64 let

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby Chráněné bydlení Uherský Brod je poskytování pobytové sociální služby osobám s mentálním postižením a osobám s kombinovaným postižením, tak aby mohli žít důstojně podle svých potřeb, přání a možností srovnatelně se svými vrstevníky.

Chráněné bydlení podporuje soběstačnost uživatelů a poskytuje jim pouze takovou míru pomoci, kterou skutečně potřebují k prožití plnohodnotného života.

3. Nabízené činnosti

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

b) poskytnutí ubytování,

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) sociálně terapeutické činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele. Služba chráněné bydlení má formu skupinového bydlení. Sociální služba je poskytována na adrese Ant. Dvořáka 1248, Na Dlouhých 1205 a Slovácké nám. 2034, Uherský Brod 688 01, doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu zařízení.

4. Specifika služby

Sociální služba chráněné bydlení je poskytována na třech adresách v Uherském Brodě:

1. V rodinném domě na ulici Ant. Dvořáka, č. 1248 – jedná se o dvoupodlažní dům, který je rozdělen na dvě domácnosti. Každá domácnost se skládá ze dvou dvoulůžkových pokojů, kuchyně a sociálního zařízení. K domu patří zahrada, která je uživatelům k dispozici. Celková kapacita domu je 8 uživatelů. V suterénu domu na ulici Ant. Dvořáka je vytvořeno zázemí personálu.

2. V rodinném domě v ulici Na Dlouhých č. 1205 – jedná se o dvoupodlažní dům, který tvoří jedna domácnost. V přízemí je kuchyň, jídelna, dva jednolůžkové pokoje a sociální zařízení. V prvním patře je dvoulůžkový pokoj a sociální zařízení. K domu patří zahrada, která je uživatelům k dispozici. Celková kapacita domu je: 4 uživatelé.

3. V rodinném domě na adrese Slovácké nám. č. 2034 - jedná se o třípodlažní dům, který tvoří dvě domácnosti pro uživatele. Domácnost 1: 3+KK dva dvoulůžkové pokoje, které se nachází v prvním nadpodlaží. Domácnost 2: 3+1 jeden dvoulůžkový a dva jednolůžkové pokoje v druhém nadpodlaží. V suterénu se nachází zázemí pro personál, kotelna a sklep. K domu patří zahrada, která je uživatelům k dispozici. Celková kapacita domu je 8 uživatelů.

Domy nejsou bezbariérové. Domácnosti a společné prostory domu si uživatelé za podpory personálu sami uklízí, stejně tak se starají o praní a žehlení prádla.

 

  • Identifikátor sociální služby: 2994394
  • Druh sociální služby: § 51 - Chráněné bydlení
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 21.03.2016

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za bydlení: dvoulůžkový pokoj je 170 Kč/den.

Úhrada za bydlení: jednolůžkový pokoj je 180 Kč/den.

Úhrada za poskytnutou péči a podporu: 130,- Kč/hodina.

 

Fakultativní činnosti

ANO

Fakultativní služby jsou v Chráněném bydlení Uherský Brod poskytovány. Sazebník fakultativních činností je dle platné organizační směrnice Sociálních služeb Uherské Hradiště, p. o „Fakultativní činnosti při poskytování sociálních služeb, poskytování některých doplňkových činností v sociálních službách“

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Chráněné bydlení Uherský Brod


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce