Jak pracovat s katalogem

Centrum bydlení Valašskomeziříčsko, Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Valašské Meziříčí

Počet lůžek: 18Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením (Pobytová - služba je poskytována osobám s mentálním postižením, případně s přidruženým tělesným, zrakovým či sluchovým postižením)

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Václavkova 919, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:603 224 412
Email:dozp.valmez@sluzbyvsetin.cz
Web:www.sluzbyvsetin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Komu je služba určena:

Služba je určena dospělým lidem s mentálním postižením (případně s přidruženým tělesným, zrakovým či sluchovým postižením) ve věku od 19 let, s potřebou vysoké míry podpory:

 • lidem, kteří nejsou schopni žít samostatně v přirozeném prostředí, a rodina či blízcí tuto péči nemohou poskytnout;
 • lidem, kteří potřebují pomoc v každodenním životě např. při přípravě nebo zajištění stravy, při péči o vlastní osobu nebo při osobní hygieně.

 

Služba není určena osobám:

 • s duševním onemocněním, jejichž chování vlivem onemocnění závažným způsobem narušuje soužití (v důsledku toho omezují práva ostatních uživatelů a pracovníků);
 • s poruchou chování, které se ve svém jednání projevují agresivně či narušují soužití (v důsledku toho omezují práva ostatních uživatelů a pracovníků);
 • kteří aktivně užívají alkohol či jiné návykové látky problémovým způsobem a jsou na těchto látkách závislé;
 • s demencí (např. Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, či demence vyvolané alkoholem nebo dlouhodobým užíváním jiných psychoaktivních látek);
 • s potřebou nízké a střední míry podpory, které nepotřebují intenzivní pomoc pracovníků.

 

Dále službu nelze poskytnout za těchto podmínek:

 • domov neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá, a to s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytování pobytové sociální služby (zejména, pokud zdravotní stav zájemce vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení, dále z důvodu akutní infekční nemoci),
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel, v době kratší než 6 měsíců, před podáním této žádosti, smlouvu o poskytnutí téže sociální služby, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poskytujeme pobytovou sociální službu ve Valašském Meziříčí dospělým lidem s mentálním postižením, kteří potřebují pomoc druhého člověka ve většině oblastí života. Podporujeme je v tom, aby žili co nejvíce samostatně a dokázali přitom využít své schopnosti a dovednosti.

3. Nabízené činnosti

Průběh poskytování služby

Poskytovaná služba vychází z individuálních potřeb a směřuje k naplnění osobních cílů uživatele. Způsob podpory je dojednáván, průběžně vyhodnocován a také měněn v individuálním plánu.

Služba zahrnuje také základní sociální poradenství, ošetřovatelskou péči, podporu uživatelů při využití volnočasových aktivit a realizaci osobních zájmů.

Pracovníci v sociálních službách poskytují službu uživatelům dle potřebné míry podpory v konkrétních oblastech jejich života. Důraz je kladen na udržování, prohlubování a osvojování dovedností potřebných v různých oblastech běžného života. Uživatelé jsou podporováni ve využívání běžně dostupných veřejných a návazných služeb, při vyhledávání a využívání aktivit, které odpovídají jejich možnostem a věku. Pracovník s uživatelem společně tvoří denní program, seznamuje ho s nabídkou aktivit, podporuje ho při zapojování do aktivního trávení volného času.

 

Poskytnutí ubytování

Domov se nachází v rodinné zástavbě ve Valašském Meziříčí a lokalitě Krásno nad Bečvou. V blízkosti služby je nákupní centrum (cca 5 min. pěšky) a autobusová zastávka městské dopravy (cca 3 min. pěšky). Služba je poskytována ve dvou nových dvoupodlažních objektech.

Kapacita Domova je 18 uživatelů, kteří bydlí ve třech samostatných bytech, které jsou navrženy jako běžné domácnosti. V každé skupinové domácnosti bydlí 6 osob ve čtyřech jednolůžkových a jednom dvoulůžkovém pokoji. Společné prostory jsou tvořeny prostorným obývákem s kuchyňským koutem, koupelnou s toaletou a samostatným WC.

Pokoje jsou standardně vybaveny nábytkem. Uživatelé mají možnost dovybavit si pokoj vlastní elektronikou, nebo drobnými předměty či jinými bytovými doplňky.

 

Poskytnutí stravy

Tato činnost zahrnuje zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel.

V zařízení je zajištěno podávání celodenní stravy, která je dovážena. Celodenní strava zahrnuje snídani, dopolední přesnídávku, oběd sestávající z polévky a hlavního chodu, odpolední svačinu a večeři, případně druhou večeři dle zdravotního stavu a na doporučení ošetřujícího lékaře. Pracovníci upravují formu stravy uživatelům dle jejich individuálních potřeb (pokrájení, umletí, rozmačkání).

 

Další základní činnosti, které naše služba poskytuje:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické činnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí vznikla v rámci projektu Transformace sociálních služeb. Jedná se o komunitní službu (službu v běžné komunitě – ne v prostředí bývalých ústavů sociální péče). Úkolem komunitní služby je být nápomocna člověku se zdravotním postižením žít ve společnosti tak, jak je běžné.

 • Identifikátor sociální služby: 8138516
 • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 19.11.2015

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Bližší informace naleznete zde, nebo Vám je poskytne koordinátorka služby Veronika Semerádová, tel.: 604 293 042, e-mail: semeradova@sluzbyvsetin.cz nebo sociální pracovnice Mgr. Alena Machalová na tel.: 603 224 412, e-mail: machalova@sluzbyvsetin.cz.

Fakultativní činnosti

ANO

Výčet aktuálně poskytovaných fakultativních činností a výše jejich úhrad se řídí aktuálně platným vnitřním předpisem (Výše úhrad za fakultativní činnosti).

Architektonická bezbariérovost

ANO

Jednotlivé objekty jsou kompletně bezbariérově upraveny, přístup k oběma domům vede od parkovacích ploch po zpevněné komunikaci, do patra je možno použít výtah.

IČ poskytovatele

49562827

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Záviše Kalandry 1353, 75501 Vsetín
Telefon:571 412 142
Email:michaela.pavluskova@sluzbyvsetin.cz
Web:www.sluzbyvsetin.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Domov je tvořen dvěma samostatnými patrovými objekty


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce