Jak pracovat s katalogem

Centrum bydlení Valašskomeziříčsko, Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Zašová

Počet lůžek: 18Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením (Pobytová - případně s přidruženým tělesným, sluchovým či zrakovým postižením)


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Zašová 825, 75651 Zašová
Telefon:603 224 412
Email:dozp.zasova@sluzbyvsetin.cz
Web:www.sluzbyvsetin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Komu je služba určena:

Služba je určena dospělým lidem s mentálním postižením (případně s přidruženým tělesným, zrakovým či sluchovým postižením) ve věku od 19 let:

 • lidem s potřebou vysoké míry podpory;
 • lidem, kteří nejsou schopni žít samostatně v přirozeném prostředí, a rodina či blízcí tuto péči nemohou poskytnout;
 • lidem, kteří potřebují pomoc v každodenním životě např. při přípravě nebo zajištění stravy, při péči o vlastní osobu nebo při osobní hygieně.

 

Služba není určena osobám:

 • s duševním onemocněním, jejichž chování vlivem onemocnění závažným způsobem narušuje soužití (v důsledku toho omezují práva ostatních uživatelů a pracovníků);
 • s poruchou chování, které se ve svém jednání projevují agresivně či narušují soužití (v důsledku toho omezují práva ostatních uživatelů a pracovníků);
 • které aktivně užívají alkohol či jiné návykové látky problémovým způsobem a jsou na těchto látkách závislé;
 • s demencí (např. Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, či demence vyvolané alkoholem nebo dlouhodobým užíváním jiných psychoaktivních látek);
 • s potřebou nízké a střední míry podpory, které nepotřebují intenzivní pomoc pracovníků

 

Dále službu nelze poskytnout za těchto podmínek:

 • domov neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá, a to s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytování pobytové sociální služby (zejména pokud zdravotní stav zájemce vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení, dále z důvodu akutní infekční nemoci),
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před podáním této žádosti smlouvu o poskytnutí téže sociální služby, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poskytujeme pobytovou sociální službu dospělým lidem s mentálním postižením, kteří potřebují pomoc druhého člověka ve většině oblastí života. Podporujeme je v tom, aby žili co nejvíce samostatně a dokázali přitom využít své schopnosti a dovednosti.

3. Nabízené činnosti

Poskytnutí ubytování

Domov se nachází v běžné bytové zástavbě v obci Zašová. Domov se stává ze 4 nově vystavených jednopodlažní objektů. Tři objekty (Domek A, B, C) jsou určeny pro bydlení uživatelů. Součástí Domova je také samostatný objekt (Centrální domek) sloužící pro denní programy a jako technické zázemí služby. Součástí celého areálu je zahrada.

Kapacita Domova je 18 uživatelů, kteří bydlí ve třech samostatných domcích, které mají dispozice běžného bydlení. V každé skupinové domácnosti bydlí 6 osob ve dvou jednolůžkových a dvou dvoulůžkových pokojích. Společné prostory jsou tvořeny obývacím pokojem s kuchyňským koutem, koupelnou s toaletou a samostatným WC.

Pokoje jsou standardně vybaveny nábytkem. Uživatelé mají možnost dovybavit si pokoj vlastní elektronikou nebo drobnými předměty či jinými bytovými doplňky.

 

Poskytnutí stravy

V zařízení je zajištěno podávání celodenní stravy, která je dovážena. Celodenní strava zahrnuje snídani, dopolední přesnídávku, oběd sestávající z polévky a hlavního chodu, odpolední svačinu a večeři, případně druhou večeři dle zdravotního stavu a na doporučení ošetřujícího lékaře. Pracovníci upravují formu stravy uživatelům dle jejich individuálních potřeb (pokrájení, umletí, rozmačkání).

 

Další základní činnosti, které naše služba poskytuje:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické činnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Rozsah a způsob podpory uživateli se sjednává při individuálním plánování služby a vychází z individuálních potřeb uživatele. Podpora je poskytována tak, aby uživatele motivovala k soběstačnosti a nezávislosti.

Služba zahrnuje také základní sociální poradenství, ošetřovatelskou péči, podporu uživatelů při využití volnočasových aktivit a realizaci osobních zájmů.

4. Specifika služby

Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová, Zašová č.p. 825, vznikla v nově vybudovaných prostorách v rámci projektu Transformace sociálních služeb. Jedná se o komunitní službu (službu v běžné komunitě – ne v prostředí bývalých ústavů sociální péče). Úkolem komunitní služby je být nápomocna člověku se zdravotním postižením žít ve společnosti tak, jak je běžné.

 • Identifikátor sociální služby: 5730896
 • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Bližší informace naleznete zde, nebo Vám je poskytne koordinátorka Veronika Semerádová, tel. 604 293 042 nebo                                                                        sociální pracovnice Mgr. Tamara Kučerová, tel. 6033 224 412, e-mail: tamara.kucerova@sluzbyvsetin.cz.

Fakultativní činnosti

ANO

Výčet aktuálně poskytovaných fakultativních činností a výše jejich úhrad se řídí aktuálně platným vnitřním předpisem (Výše úhrad za fakultativní činnosti).

Architektonická bezbariérovost

ANO

Jednotlivé objekty jsou kompletně bezbariérově upraveny. Domek A je speciálně vybaven kolejnicovým systémem, který slouží lidem upoutaným na lůžko. V ostatních domácnostech lze využít mobilní zvedák usnadňující přesuny člověka na vozíku.

IČ poskytovatele

49562827

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Záviše Kalandry 1353, 75501 Vsetín
Telefon:571 412 142
Email:michaela.pavluskova@sluzbyvsetin.cz
Web:www.sluzbyvsetin.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Domov Zašová se sestává ze čtyř samostatných objektů.Tři domky jsou určeny pro uživatele služby, každý domek pro domácnost pro 6 uživatelů.Centrální domek je určen jako místo pro terapie.Společná domácnost uživatelů.Společná domácnost uživatelů.


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce