Jak pracovat s katalogem

Centrum denních služeb pro seniory

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Hygiena, Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherské Hradiště

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 10Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s ALZ a jinými typy demencí

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let (Ambulantní - sociální služba se poskytuje seniorům od 60 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Moravní nábřeží 81, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:725 520 983
Email:radka.stuchlikova@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Seniorům od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a kteří mají zájem se zapojovat do nabízených aktivit, které centrum nabízí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Centra denních služeb pro seniory je poskytovat ambulantní službu, která nabízí přiměřenou individuální pomoc a podporu seniorům se sníženou soběstačností, kteří chtějí trávit volný čas v příjemném prostředí a ve společnosti svých vrstevníků.

Cíle služby jsou:

- podpora a pomoc seniorům se sníženou soběstačností

- začlenění uživatel zařízení do společenského dění

- zvyšování kvality poskytované služby CDS

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti:

a)pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- pomoc při úkonech osobní hygieny

- pomoc při použití WC

- pomoc při základní péči o vlasy a nehty

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

- pomoc a podpora při podávání jídla

c) výchovně-vzdělávací a aktivizační činnosti

- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

- podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění osob

e) sociálně terapeutické činnosti

- sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujíích sociální začleňování osob

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

 

4. Specifika služby

Osoba spadá do cílové skupiny zařízení a odevzdá řádně vyplněnou Žádost o poskytování sociální služby a informovaný souhlas GDPR o zpracování osobních údajů.

 

 

 

  • Identifikátor sociální služby: 5553082
  • Druh sociální služby: § 45 - Centra denních služeb
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 18.12.2006

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:00 - 15:30
Úterý: 07:00 - 15:30
Středa: 07:00 - 15:30
Čtvrtek: 07:00 - 15:30
Pátek: 07:00 - 15:30

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Centrum denních služeb pro seniory je placená ambulantní služba, kdy cena se odvíjí od individuálních potřeb uživatele.

Aktuální ceník naleznete na www.uhradiste.charita.cz

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Centrum je umístněno v rodinném domě v klidné části Uherského Hradiště v tzv. Rybárnách. Poblíž Centra se nachází parčík využívaný k odpočinkovým procházkám. Budova je asi deset minut od autobusového nádraží. Služby pro uživatele jsou poskytovány v přízemí budovy a je zde zajištěn bezbariérový přístup do všech místností.

Název poskytovatele

Charita Uherské Hradiště

IČ poskytovatele

44018886

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Velehradská třída 247, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:572 550 137
Email:reditel@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

mapa s fotografií zařízeníBudova Centra denních služeb pro seniory v Uherském Hradišti


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce