Jak pracovat s katalogem

Centrum na podporu integrace cizinců pro Zlínský kraj

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Odborná rada, informace - Finance, dluhy, právo, Odborná rada, informace - Mezilidské vztahy, Odborná rada, informace - Zdravotní problematika, Rada, informace - Finance, dluhy, právo

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín, Valašské Meziříčí, Uherské Hradiště

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 2


Terénní forma / služba přijde za mnou: Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj


Komu je služba určena

Imigranti a azylanti (Ambulantní - - cizinci dlouhodobě legálně pobývající na území ČR na základě Zákona o pobytu cizinců, držitelé mezinárodní ochrany (azyl, doplňková ochrana) a dále osoby, které nepatří do výše uvedených skupin a mají prokazatelně obdobné integrační potřeby jako výše uvedené skupiny.,Terénní - - cizinci dlouhodobě legálně pobývající na území ČR na základě Zákona o pobytu cizinců, držitelé mezinárodní ochrany (azyl, doplňková ochrana) a dále osoby, které nepatří do výše uvedených skupin a mají prokazatelně obdobné integrační potřeby jako výše uvedené skupiny.)


Věkové skupiny

Bez omezení věku

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Štefánikova 167, 76001 Zlín
Telefon:607 860 691; 725 148 515; 770 147 434
Email:iczlin@suz.cz; icuherskehradiste@suz.cz
Web:www.suz.cz

Další adresy služby

Adresa:Protzkarova 1180, 68601 Uherské Hradiště
Adresa:Nábřeží 268, 75701 Valašské Meziříčí

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Komu jsou služby určeny:

Všem cizincům, kteří patří do jedné z následujících cílových skupin:

Státní příslušníci třetích zemí (tj. zemí mimo země EU) oprávněně pobývající na území České republiky:

 • mající povolení k dlouhodobému pobytu
 • mající povolení k trvalému pobytu,
 • mající dlouhodobé vízum,
 • mající povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU,
 • jsou v řízení o udělení víza za účelem strpění pobytu na území České republiky,
 • jsou v řízení o udělení dlouhodobého pobytu,
 • jsou v řízení o udělení trvalého pobytu,
 • jsou v řízení o udělení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU
 • Byla jim poskytnuta mezinárodní ochrana (azylanti a osoby požívající doplňkové ochrany).

 

Jak jsou služby poskytovány?

Naše služby jsou poskytovány zdarma, bez rozdílu věku, individuálně, ve vzájemné spolupráci, při zachování rovnosti a respektu, diskrétně a bezpečně. 

 

Kde jsou služby poskytovány?

Všechny uvedené služby můžete využívat v našich Centrech sídlící v krajských městech. V případě zájmu můžeme kurzy a poradenství zorganizovat kdekoli v rámci daného kraje.

 

Otevírací hodiny center:

pondělí 12:00-18:00

úterý není otevřeno pro veřejnost

středa 12:00-18:00

čtvrtek 8:00-12:00

pátek  8:00-12:00
 

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Integrace je dlouhodobý proces, při kterém se její účastník zapojuje do majoritní společnosti. Právě dlouhodobost procesu je jedním z měřítek, zda má zájemce o službu odůvodněnou integrační potřebu. Pokud sociální pracovník společně se zájemcem naleznou tyto potřeby je možné poskytnout službu zájemci o službu. Zmapování potřeb zájemce o poskytnutí služby je klíčové i pro případné poskytnutí základního sociálního poradenství s odkazem na vhodnější sociální službu.

Posláním Centra je, v návaznosti na vládní materiál „Koncepce integrace cizinců“, vytvoření prostoru pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců prostřednictvím poskytovaných služeb – odborného sociálního poradenství, právního poradenství, realizace výuky českého jazyka a sociokulturních kurzů a dalších doplňkových aktivit. Posláním odborného sociálního poradenství je pomoc a podpora cizincům, kteří se obtížně orientují v prostředí a systémech České republiky.

Cílem Centra je v souladu s vládní „Koncepcí integrace cizinců – ve vzájemném respektu“ zajištění rovného přístupu cizinců k integračním službám a ke kvalifikované integrační podpoře na srovnatelné úrovni, poskytování informací a podpory jak cizincům, tak majoritě vč. orgánů veřejné správy, a to ve spolupráci s aktéry integrace v regionech, zejména s nestátními neziskovými organizacemi.

3. Nabízené činnosti

Základní poradenství, odborné sociální poradenství, kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy, komunitní tlumočení, právní poradenství, aj.

viz https://www.integracnicentra.cz/zlinsky-kraj/

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 3867796
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Skupina služby: Sociální poradenství
 • Služba je poskytována od: 01.02.2012

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 12:00 - 18:00
Středa: 12:00 - 18:0014:00 - 17:00 - Valašské Meziříčí
Čtvrtek: 08:00 - 12:00
Pátek: 08:00 - 12:00

Terénní forma

Středa: 08:00 - 12:00
Čtvrtek: 08:00 - 15:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

60498021

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Lhotecká 559, 14300 Praha
Telefon:974 827 118
Email:iczlin@suz.cz
Web:www.suz.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce