Jak pracovat s katalogem

Centrum na podporu integrace cizinců pro Zlínský kraj

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Odborná rada, informace - Finance, dluhy, právo, Odborná rada, informace - Mezilidské vztahy, Odborná rada, informace - Zdravotní problematika, Rada, informace - Finance, dluhy, právo

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 2Komu je služba určena

Ostatní


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Štefánikova 167, 76001 Zlín
Telefon:577 018 651
Email:iczlin@suz.cz
Web:www.suz.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Komu jsou služby určeny:

Všem cizincům, kteří patří do jedné z následujících cílových skupin:

Státní příslušníci třetích zemí (tj. zemí mimo země EU) oprávněně pobývající na území České republiky:

 • mající povolení k dlouhodobému pobytu
 • mající povolení k trvalému pobytu,
 • mající dlouhodobé vízum,
 • mající povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU,
 • jsou v řízení o udělení víza za účelem strpění pobytu na území České republiky,
 • jsou v řízení o udělení dlouhodobého pobytu,
 • jsou v řízení o udělení trvalého pobytu,
 • jsou v řízení o udělení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU
 • Byla jim poskytnuta mezinárodní ochrana (azylanti a osoby požívající doplňkové ochrany).

 

Jak jsou služby poskytovány?

Naše služby jsou poskytovány zdarma, bez rozdílu věku, individuálně, ve vzájemné spolupráci, při zachování rovnosti a respektu, diskrétně a bezpečně. 

 

Kde jsou služby poskytovány?

Všechny uvedené služby můžete využívat v našich Centrech sídlící v krajských městech. V případě zájmu můžeme kurzy a poradenství zorganizovat kdekoli v rámci daného kraje.

 

Otevírací hodiny center:

pondělí 12:00-19:00

úterý není otevřeno pro veřejnost

středa 12:00-19:00

čtvrtek 8:00-15:00

pátek  8:00-12:00
 

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

viz www.integracnicentra.cz 

3. Nabízené činnosti

viz www.integracnicentra.cz 

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 3867796
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Skupina služby: Sociální poradenství
 • Služba je poskytována od: 01.02.2012

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 12:00 - 19:00
Středa: 12:00 - 19:00
Čtvrtek: 08:00 - 15:00
Pátek: 08:00 - 12:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

60498021

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Lhotecká 559, 14300 Praha
Telefon:974 827 118
Email:podatelna@suz.cz; iczlin@suz.cz
Web:www.suz.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce