Jak pracovat s katalogem

Centrum osobní asistence

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Uherské Hradiště (ORP), Uherský Brod (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Senioři


Věkové skupiny

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Moravní nábřeží 81, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:734 644 225
Email:vendula.cerna@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám se zdravotním postižením bez omezení věku (tzn. dětem, dospělým i seniorům), jejichž soběstačnost je omezena.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je prostřednictvím podpory a péče osobních asistentů zajistit lidem se zdravotním postižením soběstačnost, a tím jim umožnit žít svým běžným způsobem života.

Hlavním cílem je poskytovat službu tak, aby uživatel mohl:

 • žít v přirozeném sociálním prostředí s rodinou, přáteli
 • naplňovat smysluplně svůj život činnostmi, které by dělal sám, kdyby mohl
 • udržovat kontakt se společenským prostředím

3. Nabízené činnosti

Osobní asistence nabízí dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb. tyto činnosti:

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2. Pomoc při osobní hygieně:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při použití WC

3. Pomoc při zajištění stravy:

 • pomoc při přípravě jídla a pití

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
 • nákupy a běžné pochůzky

5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pomoc a podpora rodině v péči o dítě
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

4. Specifika služby

Služba osobní asistence je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování osobní asistence.

Poskytování sociální služby vychází z individuálního plánu uživatele, který navazuje na jeho osobní cíl.

Služba osobní asistence není poskytována osobám s akutním infekčním onemocněním.

 • Identifikátor sociální služby: 7610554
 • Druh sociální služby: § 39 - Osobní asistence
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 17.12.2007

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník služeb Centra osobní asistence (s účinností od 1. 3. 2012)

V pracovní dny:

0 – 10 hodin měsíčně ………….90,- Kč/hod.

11 – 110 hodin měsíčně ……….80,- Kč/hod.

111 a více hodin měsíčně ……..70,- Kč/hod.

O víkendech a svátcích ……....100,- Kč/hod.

V nočních hodinách (od 22:00 do 6:00 hodin) .......100,- Kč/hod.

Za každou započatou čtvrthodinu účtujeme ¼ hodinové sazby.

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Prostory Centra osobní asistence nejsou bezbariérové, nachází se v 1. patře budovy.

V případě potřeby bezbariérového přístupu lze po předchozí domluvě využít přízemní prostory, kde sídlí Centrum denních služeb pro seniory.

Název poskytovatele

Charita Uherské Hradiště

IČ poskytovatele

44018886

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Velehradská třída 247, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:572 550 137
Email:reditel@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

kancelář Centra osobní asistence - 1. patro


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce