Jak pracovat s katalogem

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Akutní krize, ohrožení

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště, Kroměříž

Terénní forma / služba přijde za mnou: Zlínský kraj


Komu je služba určena

Oběti domácího násilí


Věkové skupiny

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:U Náhonu 5208, 76001 Zlín
Telefon:577 018 265
Email:ic@centrum-poradenstvi.cz
Web:www.centrum-poradenstvi.cz

Další adresy služby

Adresa:Nitranská 4091, 76701 Kroměříž
Adresa:U Náhonu 5208, 76001 Zlín
Adresa:Nemocniční 955, 75501 Vsetín
Adresa:Protzkarova 51, 68601 Uherské Hradiště

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina

Služba je určena pro osoby starší 16 let, které se vlivem domácího násilí dostaly do nepříznivé sociální situace, osoby ohrožené nebo již vystavené psychickému, fyzickému, sexuálnímu či ekonomickému domácímu násilí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání služby

Posláním Intervenčního centra je poskytování odborné pomoci a podpory osobám, které jsou ohroženy násilným chováním ze strany osoby blízké nebo osoby žijící s nimi ve společném obydlí, a vlivem domácího násilí se dostaly do nepříznivé sociální situace a nejsou schopny tuto situaci řešit či jí předcházet. Pomocí sociálního poradenství a sociálně terapeutických činností zvyšovat soběstačnost při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí tak, aby byly schopny těmto situacím předcházet či jej řešit vlastními silami.

Cíle služby

 • zajistit účinnou pomoc osobám ohroženým domácím násilím a pomáhat řešit nepříznivou životní situaci
 • zmírňovat důsledky domácího násilí
 • motivovat k zajištění vlastního bezpečí a aktivitě tak, aby byl možný návrat k běžnému způsobu života
 • působit preventivně prostřednictvím zvyšování informovanosti o domácím násilí a možné pomoci ohrožené osobě
 • zajistit spolupráci a vzájemnou informovanost mezi organizacemi a institucemi, které spolupracují při pomoci osobám ohroženým domácím násilím

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti služby

a) sociálně terapeutické činnosti:

krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu

 • případová práce
 • krizová intervence
 • poradenství
 • interdisciplinární týmy
 • zajištění podpory psychologa pro klienty služby

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • poskytování informací a pomoc při vypracování a podání příslušných návrhů k soudu
 • pomoc při komunikaci s úřady, policií, soudem, sociálními službami a dalšími organizacemi a institucemi
 • poskytnutí právního poradenství zejména v oblasti rodinného, občanského a trestního práva v souvislosti s řešením nepříznivé situace uživatele
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc a podpora při vyřizování záležitostí souvisejících s finančním zajištěním, problematikou bydlení/ubytování, péčí o dítě a dalšími záležitostmi dle individuálně určených potřeb uživatele
 • poskytnutí doprovodu v souvislosti s řešením nepříznivé sociální situace uživatele

4. Specifika služby

Pravidla spolupráce

Uživatel má možnost vystupovat v kontaktu s Intervenčním centrum anonymně, tj. bez udání svého jména a adresy, a to pouze v případě mimo režim zákony na ochranu před domácím násilím, tzn., že v případech vykázání IC obdrží osobní data osoby ohrožené domácím násilím od Policie ČR.

Spolupráci může uživatel kdykoliv ukončit bez udání důvodů.

Pracovník IC může spolupráci odmítnout nebo ukončit:

 • pokud je uživatel agresivní vůči pracovníkovi IC nebo ho přímo slovně či fyzicky napadne,
 • pokud se uživatel dostaví ke konzultaci pod vlivem návykové látky (alkoholu nebo jiné psychotropní látky).
 • Identifikátor sociální služby: 1831726
 • Druh sociální služby: § 60 a) - Intervenční centra
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 12:00 - 16:00Zlín 12.00 -16.00, Uherské Hradiště 13:00-16:00
Úterý: 10:00 - 17:00Zlín 14.00-17.00, Kroměříž 13:00-16:00, Vsetín 10:00-12:00
Středa: 09:00 - 12:00Zlín 9.00-12.00, Uh.Hradiště 9:00-11:00
Pátek: 08:00 - 11:00Zlín 8.00-11.00, Kroměříž 8:00-10.00, Vsetín 8.00-11.00
Sobota: 00:00 - 00:00V sobotu, neděli a ve státní svátky v době od 9.00 do 17.00 hodin je obětem domácího násilí zajištěno poskytnutí neodkladné pomoci prostřednictvím pohotovosti na mobilním telefonu 774 405 682.
Neděle: 00:00 - 00:00V sobotu, neděli a ve státní svátky v době od 9.00 do 17.00 hodin je obětem domácího násilí zajištěno poskytnutí neodkladné pomoci prostřednictvím pohotovosti na mobilním telefonu 774 405 682.

Ambulantní forma

Pondělí: 08:00 - 18:00Zlín 8.00-17.00,Kroměříž 13:00-17:00, Vsetín 8.00-18.00, Uh. Hradiště 8.00-10.00
Úterý: 08:00 - 18:00Zlín 8.00-18.00, Kroměříž 8.00-10.00, Vsetín 13.00-15.00, Uh.Hradiště13:00-16:00
Středa: 8:00 - 18:00Zlín 8.00-17.00,Kroměříž 10.00-15.00, Vsetín 8.00-16.00, Uh.Hradiště 13:00-18:00
Čtvrtek: 8:00 - 15:00Zlín
Pátek: 8:00 - 14:30Zlín 8.00-14.30,Kroměříž 11:00-14:00,Vsetín 12.00-14.00, Uh. Hradiště 8.00-13.00
Sobota: 0:00 - 0:00V sobotu, neděli a ve státní svátky v době od 9.00 do 17.00 hodin je obětem domácího násilí zajištěno poskytnutí neodkladné pomoci prostřednictvím pohotovosti na mobilním telefonu 774 405 682.
Neděle: 0:00 - 0:00V sobotu, neděli a ve státní svátky v době od 9.00 do 17.00 hodin je obětem domácího násilí zajištěno poskytnutí neodkladné pomoci prostřednictvím pohotovosti na mobilním telefonu 774 405 682.

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

70850992

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:U Náhonu 5208, 76001 Zlín
Telefon:577 210 809
Email:reditel@centrum-poradenstvi.cz
Web:www.centrum-poradenstvi.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce