Jak pracovat s katalogem

Centrum pro seniory, příspěvková organizace

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Holešov

Počet lůžek: 118Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 60 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Příční 1475, 76901 Holešov
Telefon:603 571 578
Email:miklikova@cpsholesov.cz
Web:www.cpsholesov.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena seniorům, kteří: mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, péči nelze zabezpečit členy rodiny ani jinou formou sociálních služeb, případně umístění potřebují z jiných závažných důvodů.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním této sociální služby je poskytování potřebné individuální podpory a péče seniorům, kteří pro trvalé změny svého zdravotního stavu potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.

Rozsah podpory je závislý na individuálních potřebách uživatele, které vyplývají z jeho očekávání a plánování průběhu služby. Podpora musí zachovávat právo na svobodné rozhodování uživatele. Chceme umožnit těmto lidem žít důstojným způsobem života v příjemném a klidném prostředí.

3. Nabízené činnosti

Činnosti poskytované v domově pro seniory v rámci úhrady uživatele služby: poskytnutí ubytování včetně úklidu a údržby pokoje, poskytnutí stravy, základní zdravotnická péče, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, praní prádla včetně drobných oprav, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně-terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, aktivizační činnosti.

4. Specifika služby

Služba není určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního duševního onemocnění nebo v závislosti na návykových látkách a osobám s Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, s vyjímkou osob trpících stařeckou demencí.

  • Identifikátor sociální služby: 1375503
  • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.1994

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za poskytování služby pro aktuální rok je uvedena na internetové adrese www.cpsholesov.cz nebo telefonicky u kontaktních osob.

Fakultativní činnosti

ANO

Fakultativní činnosti a služby jsou ty, které jsou zařízením poskytovány nad rámec základních činností a uživatel si je hradí z vlastních prostředků. Uživatel může, ale nemusí tyto služby využívat. Ceník fakultativních činností je zveřejněn na internetových stránkách organizace a vyvěšen na nástěnkách oddělení.

Seznam fakultativních služeb: nákupy mimo zařízení, doprava uživatele osobním vozem, pedikúra, půjčování knih z městské knihovny, ladění TV stanic, kopírování dokumentů, výpis z pohybů na depozitním účtu, mimořádný úklid na přání uživatele.

Fakultativní služby jsou aktualizovány na základě přání uživatelů a možností organizace.

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

47934531

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Příční 1475, 76901 Holešov
Telefon:573 397 755
Email:stastna@cpsholesov.cz
Web:www.cpsholesov.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce