Jak pracovat s katalogem

Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s.

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Bystřice pod Hostýnem

Počet lůžek: 58Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 60 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:A. Bartoše 1700, 76861 Bystřice pod Hostýnem
Telefon:730 181 368
Email:socialni.pracovnice@cpszahrada.cz
Web:www.cpszahrada.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. je určeno pro osoby od 60-ti let věku, kteří jsou příjemci invalidního či starobního důchodu a kteří nejsou schopni bez pomoci druhé osoby ani za pomoci terénních sociálních služeb vést samostatný život ve svém domácím prostředí.

http://www.cpszahrada.cz/katalog/3-informace.html

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Centra pro seniory Zahrada, o.p.s. je poskytnutí podpory a pomoci lidem, kteří se nachází v životní etapě, ve které již ubývá sil. Podpora a pomoc je nabízena v oblasti tělesné, duševní i duchovní. Naší snahou je, aby senioři prožili svůj život v klidném, příjemném prostředí, a to způsobem, který bude co nejvíce odpovídat jejich potřebám a přáním.

Hlavním cílem služby je spokojený uživatel. Toho bychom rádi dosáhli poskytováním takových služeb, které jsou individuálně přizpůsobené potřebám uživatelů a lze je prostřednictvím naší služby realizovat.

Zásady služby:

  1. zaměření na ochranu základních lidských práv a svobod, především na zachování lidské důstojnosti, soukromí a svobodné vůle uživatele
  2. plánování individuální pomoci a podpory společně s jednotlivými uživateli
  3. poskytování nezbytné míry podpory a pomoci, která nesnižuje soběstačnost uživatelů a která nezvyšuje jejich závislost na službě
  4. nabídka činností pro uživatele odpovídá jejich věku a zájmům, podílí se na pocitu potřebnosti a seberalizace

http://www.cpszahrada.cz/katalog/3-informace.html

3. Nabízené činnosti

Ubytování spojené s dalšími službami:

Ubytování v Centru pro seniory Zahrada, o.p.s. je poskytováno dlouhodobě. V rámci poskytování ubytování mají uživatelé zajištěno topení, spotřebu teplé a studené vody, elektrický proud, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

Ubytování je poskytováno v jedno a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (WC a sprchový kout). Celková kapacita zařízení je 58 lůžek. Ubytování je posyktováno v jedno a dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi, standardním nábytkem a telefony umožňujícími přivolání obslužného personálu. Uživatel si může dovybavit pokoj vlastními drobnými zařizovacími předměty, popř. drobným nábytkem (na základě dohody s vedením služby). Uživatelé mohou využívat společné prostory jako je jídelna, kulturní místnost, pracovní terapie, kaple apod.

Další činnosti (mimo výše uvedené ubytování), které jsou poskytovány dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
Poskytnutí stravy
Poskytovatel zajišťuje celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, v minimálním rozsahu 3 hlavních jídel. Strava je uživatelům podávána v jídelnách nebo na pokojích, dle možností a přání jednotlivých uživatelů. Pracovníci v sociálních službách poskytují pomoc a podporu při podávání jídla těm uživatelům, kteří ji potřebují. Na každém oddělení je uživatelům k dispozici kuchyňka s ledničkou, sporákem, mikrovlnou troubou, rychlovarnou konvicí apod.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu
Pracovníci v sociálních službách poskytují potřebnou pomoc a podporu uživatelům dle jejich individuálních potřeb při osobní hygieně, při oblékání, svlékání. Pomoc při přesunu na vozík či lůžko, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, při změnách poloh, pomoc při prostorové orientaci a pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Poskytovatel prostřednictvím svých zaměstnanců podporuje uživatele v udržování, případně při obnovení kontaktů s rodinou. Na pokojích má každý uživatel k dispozici telefon, na který je možné se dovolat přímou linkou z vnějšího prostředí. Také uživatel má možnost, po předplacení kreditu, volání kamkoliv mimo zařízení. Uživatelé jsou podporováni k využívání běžně dostupných služeb.
Sociálně terapeutické činnosti
Uživatelům jsou pravidelně nabízeny aktivizační činnosti, které odpovídají jejich věku, zájmům a které přispívají k pocitu seberealizace a potřebnosti. Účast na nabízených činnostech je dobrovolná, uživatelé si mohou vybírat z nabídky dle svých zájmů a potřeb.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Uživatelům pomáháme při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí dle jejich individuálních potřeb a na základě vzájemné domluvy.

http://www.cpszahrada.cz/katalog/3-informace.html

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 6991665
  • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.10.2012

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada je stanovena dle platného ceníku. Více informací naleznete na http://www.cpszahrada.cz/katalog/7-cenik-sluzeb.html nebo Vám je poskytne sociální pracovnice Centra pro seniory Zahrada, o.p.s. (Mgr. Petra Janáková, tel. č. 730 181 368, email: socialni.pracovnice@cpszahrada.cz).

Fakultativní činnosti

ANO

drobné nákupy bez uživatele 10,- Kč/úkon

nákup s uživatelem 30,- Kč/úkon

doprovod s řidičem 100,- Kč/hod + nákl. PHM

řemeslné práce skutečné náklady

kopírování tiskovin- černobíle 2,- Kč/ stránka A4

kopírování tiskovin- barevně 8,- Kč/ stránka A4

tisk fotografií akcí domova-barevně 6,- Kč do vel.A5

tisk fotografií akcí domova-barevně 10,- Kč vel. A4

revize soukromých elektrospotřebičů 30,- Kč/ks nebo dle ceny dodavatele

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

29295327

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:A. Bartoše 1700, 76861 Bystřice pod Hostýnem
Telefon:573 503 001
Email:reditelka@cpszahrada.cz
Web:www.cpszahrada.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce