Jak pracovat s katalogem

Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s.

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Bystřice pod Hostýnem

Počet lůžek: 16Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s ALZ a jinými typy demencí

Senioři


Věkové skupiny

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:A. Bartoše 1700, 76861 Bystřice pod Hostýnem
Telefon:730 527 432
Email:socialni@cpszahrada.cz
Web:www.cpszahrada.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí. Věková hranice uživatelů je od 60 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytování potřebné péče lidem, jejichž život významně ovlivňují projevy demence nebo duševního onemocnění. Naší snahou je, aby osoby, kterým je služba určena, prožily důstojný a kvalitní život v bezpečném, srozumitelném a předvídatelném prostředí.

Cílem služby domova se zvláštním režimem je zachování co nejdelší samostatnosti v oblasti autonomního rozhodování a v oblasti péče o vlastní osobu.

Zásady služby:

  1. zaměření na ochranu základních lidských práv a svobod, především zachování lidské důstojnosti, rovnocenného přístupu a úcty k člověku
  2. respektování individuality člověka se všemi jeho potřebami
  3. komunikace vedená na úrovni klienta
  4. kladení důrazu na podporu samostatnosti
  5. vytvoření životních podmínek, které napomáhají sociálnímu začleňování

3. Nabízené činnosti

V Centru pro seniory Zahrada, o.p.s. je poskytována sociální služba v souladu s § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

1.Poskytnutí ubytování

Ubytování je poskytováno v jedno a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (WC a sprchový kout). Pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi, standardním nábytkem a signalizačním zařízením umožňujícími přivolání obslužného personálu. Uživatel si může dovybavit pokoj vlastními drobnými zařizovacími předměty, popř. drobným nábytkem (na základě dohody s vedením služby). Ubytování v sobě zahrnuje úklid prostor, praní prádla a jeho drobné opravy. Uživatelé mohou využívat společné prostory jako je jídelna, kulturní místnost, pracovní terapie, kaple apod.

2.Poskytnutí stravy

Poskytovatel zajišťuje celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, v minimálním rozsahu 3 hlavních jídel. Strava je uživatelům podávána v jídelnách nebo na pokojích, dle možností a přání jednotlivých uživatelů. Pracovníci v sociálních službách poskytují pomoc a podporu při podávání jídla těm uživatelům, kteří ji potřebují.

3.Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu

Pracovníci v sociálních službách poskytují potřebnou pomoc a podporu uživatelům dle jejich individuálních potřeb při osobní hygieně, při oblékání, svlékání. Pomoc při přesunu na vozík či lůžko, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, při změnách poloh, pomoc při prostorové orientaci a pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

4.Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Poskytovatel prostřednictvím svých zaměstnanců podporuje uživatele v udržování, případně při obnovení kontaktů s rodinou. Na pokojích má každý uživatel k dispozici telefon, na který je možné se dovolat přímou linkou z vnějšího prostředí. Také uživatel má možnost, po předplacení kreditu, volání kamkoliv mimo zařízení. Uživatelé jsou podporováni k využívání běžně dostupných služeb.

5.Sociálně terapeutické činnosti

Uživatelům jsou pravidelně nabízeny aktivizační činnosti, které odpovídají jejich věku, zájmům a které přispívají k pocitu seberealizace a potřebnosti. Účast na nabízených činnostech je dobrovolná, uživatelé si mohou vybírat z nabídky dle svých zájmů a potřeb.

6.Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Uživatelům pomáháme při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí dle jejich individuálních potřeb a na základě vzájemné domluvy.

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 3012303
  • Druh sociální služby: Domovy se zvláštním režimem
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2016

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada je stanovena dle platného ceníku. Více informací naleznete na http://www.cpszahrada.cz/katalog/7-cenik-sluzeb.html nebo vám je poskytne sociální pracovnice Centra pro seniory Zahrada, o.p.s. Mgr. Petra Janáková, tel. č. 730 181 368, email: socialni.pracovnice@cpszahrada.cz.

Fakultativní činnosti

ANO

drobné nákupy bez uživatele10,- Kč/úkon

nákup s uživatelem 30,- Kč/úkon

doprovod s řidičem100,- Kč/úkon + náklady PHM

řemeslné práce skutečné náklady

kopírování tiskovin - černobíle 2,- Kč/ stránka A4 kopírování tiskovin - barevně 6,- Kč/ stránka A4 tisk fotografií - barevně 6,- Kč stránka A5

tisk fotografií - barevně 10,- Kč stránka A4 kopírování fotografií - barevně 8,- Kč stránka A4 kopírování fotografií - černobíle 6,- Kč stránka A4

revize soukromých elektrospotřebičů 30,- Kč/ks nebo dle ceny dodavatele

větší opravy prádla 30,- Kč/ks + skutečné náklady

značení prádla do 100 ks značených oděvů - zdarma, nad 100 ks skutečné náklady na materiál

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

29295327

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:A. Bartoše 1700, 76861 Bystřice pod Hostýnem
Telefon:573 503 001
Email:reditelka@cpszahrada.cz
Web:www.cpszahrada.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce