Jak pracovat s katalogem

Centrum sv. Sáry

piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností, Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherské Hradiště

Terénní forma / služba přijde za mnou: Uherské Hradiště (ORP)


Komu je služba určena

Rodiny s dítětem/dětmi (Ambulantní - Rodiny či osamělý rodič s dětmi do 18 let, těhotné ženy.,Terénní - Rodiny či osamělý rodič s dětmi do 18 let, těhotné ženy.)


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Studentské náměstí 1531, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:606 641 980
Email:sara@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena pro rodiče s dětmi do 18 let věku z Uherského Hradiště a ORP Uherské Hradiště.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem služby je spokojená rodina, která svým dětem poskytuje potřebné podmínky pro jejich zdravý rozvoj.

3. Nabízené činnosti

Služba nabízí tyto činnosti:

 • pomoc s výchovou dětí
 • podpora při zlepšení školních výsledků dětí
 • podpora při správném rozvíjení dětí
 • zlepšení komunikace mezi rodiči a dětmi
 • zvládání každodenní péče o domácnost
 • pomoc při řešení nepříznivé finanční situace rodiny, bydlením
 • doprovázení, vyřizování osobních záležitostí při jednání na úřadech
 • informace o sociálních dávkách, zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště
 • podpora při hledání zaměstnání
 • nabídka volného času dětem i dospělým
 • podpora v náročné životní situaci, pomoc se získáváním sebedůvěry

4. Specifika služby

Služba není určena pro bezdětné rodiny, pro rodiny, které potřebují jiný druh služby.

Služba nezajišťuje hlídání dětí, úklidové práce, pracovníci nevykonávají činnosti za rodiče, ale podporují je a pomáhají jim, aby to zvládli sami.

 • Identifikátor sociální služby: 1369313
 • Druh sociální služby: § 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.06.2010

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Středa: 08:00 - 15:30
Pátek: 08:00 - 12:00

Terénní forma

Pondělí: 08:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 17:00
Pátek: 08:00 - 12:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Uherské Hradiště

IČ poskytovatele

44018886

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Velehradská třída 247, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:572 550 137
Email:reditel@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

logo Centra sv. Sárybudova sídla Centra sv. Sáry


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce