Jak pracovat s katalogem

Centrum zprostředkování simultánního přepisu ČUN

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Tlumočení, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Zlínský kraj


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby se sluchovým postižením


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Dlouhá 729, 11000 Praha
Telefon:608 719 001
Email:prepis@cun.cz
Web:www.cun.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina:

 • neslyšící, ohluchlí a nedoslýchaví občané preferující při komunikaci se slyšícím okolím simultánní přepis mluvené řeči
 • slyšící občané, kteří potřebují s neslyšícími, nedoslýchavými a ohluchlými lidmi komunikovat
 • přepisovatelé mluvené řeči

Všechny tyto služby jsou pro účely CZSP označovány pojmem „simultánní přepis“.

 • služba je terénní
 • jejím obsahem je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pro uživatele je bezplatná (v míře závislé na získaných dotacích, grantech a dalších finančních zdrojích)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání služby:
CZSP ČUN poskytuje službu simultánního přepisu mluvené řeči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách osobám se sluchovým postižením po celé ČR a tím předchází sociálnímu vyloučení této skupiny, napomáhá k její seberealizaci a k vyrovnávání příležitostí ve slyšící společnosti.
Cíle:
Naším cílem je umožnit všem našim sluchově postiženým uživatelům po celé ČR, kteří potřebují ke komunikaci se slyšícím okolím simultánní přepis mluvené řeči, aby měli k této službě co nejpohodlnější přístup, aby jim byl přepisovatel zajištěn vždy, kdy si jej vyžádají, a stali se tak plnohodnotnými účastníky společenského dění. Zároveň je důležité, aby přepisovatel za odvedenou prácí dostal odpovídající odměnu.

3. Nabízené činnosti

Typy poskytovaných služeb:

 • simultánní přepis s přepisovatelem na místě,
 • on-line simultánní přepis s přepisovatelem na dálku prostřednictvím internetu či jiné komunikační architektury,
 • on-line simultánní přepis s automatickým rozpoznávacím softwarem CZSP prostřednictvím internetu a s následnou opravou korektorem (v budoucnu),
 • základní poradenství ve věci problematiky komunikace osob se sluchovým postižením a směřování k řešení daného problému.

4. Specifika služby

Zásady pro poskytovanou službu:

 • etický a rovnocenný přístup k uživatelům
 • respektování individuálních potřeb uživatelů
 • dodržování lidských práv a svobod
 • podpora sociálního začleňování uživatelů
 • Identifikátor sociální služby: 5839760
 • Druh sociální služby: § 56 - Tlumočnické služby
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 13.08.2010

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

ANO

V rámci služby je možno zapůjčit kompenzační pomůcky pro realizaci simultánního přepisu. Plátno, dataprojektor, tablet s instalovaným programem pro přenos simultánního přepisu a též zařízení pro přenos zvuku na dálku.

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Česká unie neslyšících, z.ú.

IČ poskytovatele

00675547

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Dlouhá 729, 11000 Praha
Telefon:224 827 152
Email:deafunie@cun.cz
Web:www.cun.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Ukázka zajištěného simultánního přepisu v divadle


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce