Jak pracovat s katalogem

Česká katolická charita, Charitní domov pro řeholnice Velehrad

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Velehrad

Počet lůžek: 18Komu je služba určena

Senioři (Pobytová - Řeholní sestry Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje)


Věkové skupiny

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Hradišťská 142, 68706 Velehrad
Telefon:572 571 630
Email:charita.velehrad@seznam.cz
Web:www.ckch.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena řeholním sestrám z Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje ve věku nad 65 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Jedná se o zařízení rodinného a církevního typu, které poskytuje celoroční pobytové služby řeholním sestrám z Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, které vzhledem k věku a zdravotnímu stavu mají omezenou soběstačnost a potřebují pomoc jiné osoby. Umožňuje řádovým sestrám prožít závěr svého života v prostředí jejich vlastní řeholní rodiny, přispívá při zvládání běžných životních úkonů a vytváří vhodné podmínky pro život modlitby a svátostí.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. Jejím cílem je:

 • poskytnout uživatelkám klidné prostředí a soukromí - ubytování v jednolůžkových pokojích;
 • nabídnout uživatelkám celodenní stravování (upřednosťuje se společné stravování v jídelně);
 • pomáhat uživatelkám při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;
 • pomáhat uživatelkám při zvládání úkonů o vlastní osobu;
 • podporovat zachování a rozvoj schopností, které umožňují uživatelkám soběstačnost, nebo přispívat k zlepšení kvality jejich života poznačeného nemocí a potížemi, které s sebou přináší stáří;
 • poskytovat uživatelkám (podle individuálních potřeb) ošetřovatelskou a zdravotnickou péči kvalifikovaným personálem;
 • podporovat u uživatelek sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím;
 • vytvářet podmínky pro život modlitby a svátostí.

4. Specifika služby

Hlavní zásadou při poskytování sociální služby je křesťanský pohled na člověka, úcta k němu a zachování komunitního způsobu života řádových sester s duchovním posláním, které je jim vlastní.

 • Identifikátor sociální služby: 2127048
 • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.1963

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Kontaktní osobou ohledně ceníku sociální služby je Mgr. Anežka Němcová, vedoucí charitního domova - tel. 572 571 630, e-mail: charita.velehrad@seznam.cz.

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Bezbariérovost objektu je zajištěna nájezdy a výtahem.

Název poskytovatele

Česká katolická charita

IČ poskytovatele

00445355

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Vladislavova 1460, 11000 Praha
Telefon:224 946 212
Email:jaroslav.dufek@charita.cz
Web:www.ckch.cz

Mapa

Fotografie zařízení

KlášterKaple


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce