Jak pracovat s katalogem

Česká katolická charita Domov sv. Kříže Kroměříž

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Kroměříž

Počet lůžek:Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Koperníkova 1446, 76701 Kroměříž
Telefon:571 898 119
Email:reditelka@domov-km.cz
Web:www.ckch.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba domova pro seniory, Domova sv. Kříže Kroměříž, je určena především pro řeholní sestry, kněze a ženy, které chtějí žít v církevním prostředí a respektují zaměření domova:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje podporu a péči jiné osoby
 • starším 65 let (výjimečně i mladším 65, pokud jsou již ve starobním důchodu a jejich zdravotní stav vyžaduje péči jiné osoby).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Domov sv. Kříže Kroměříž je zařízení rodinného a církevního typu. Poskytuje celoroční pobytovou službu pro seniory, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou podporu a pomoc. Ta spočívá v zajištění fyzických, duševních, sociálních a zejména duchovních potřeb. Posláním Domova je umožnit svým klientům prožít naplněné stáří, zvláště realizovat jejich duchovní potřeby, celoživotní zvyky a přitom zachovávat rodinný způsob života.

3. Nabízené činnosti

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI, KTERÉ NABÍZÍME KLIENTŮM

 • ubytování a stravování
 • ošetřovatelská a zdravotní péče
 • udržování úrovně pohybových, rozumových, komunikačních schopností a dovedností
 • realizace duchovních potřeb a celoživotního poslání
 • vytváření podmínek pro aktivní prožívání volného času
 • podpora přirozených mezilidských vztahů - kontakty s vlastní rodinou, přáteli a blízkými osobami
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • základní sociální poradenství

4. Specifika služby

SPECIFICKÉ ČINNOSTI, KTERÉ NABÍZÍME KLIENTŮM

 • denní mše svatá
 • denní společná liturgická modlitba
 • přijímání svátostí
 • podpora v závěrečné fázi života
 • Identifikátor sociální služby: 9290341
 • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.1963

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

PLATBA ZA POBYT

Cena za stravu a ubytování (základní služby) v Domově sv. Kříže Kroměříž se řídí zákonem o sociálních službách, č. 108/2006 Sb. Dle zákona však každému klientovi musí zůstat min. 15% jeho příjmů. Pokud má tedy klient nízký příjem, neplatí plnou cenu za služby Domova. Služby Domova jsou proto dostupné i pro zájemce s nízkými příjmy.

Má-li rodina či jiná blízká osoba klienta zájem, může s Domovem uzavřít dohodu o spoluúčasti na úhradě nákladů a doplácet částku do výše plné úhrady za stravu a ubytování.

Konkrétní výše plateb za stravu a ubytování je dána směrnicí ředitele České katolické charity
č. 13/2000 O úhradách za pobyt, péči a stravování v charitních domovech.

PLATBA ZA OŠETŘOVATELSKOU PÉČI

Ošetřovatelská péče je hrazena z příspěvku na péči, který klient Domova pobírá. Příspěvek je úřadem přímo posílán Domovu, protože Domov zajišťuje veškerou potřebou péči.

PLATBA ZA ZDRAVOTNÍ PÉČI

Zdravotní péče (např. podávání léků, převazy, odběry aj.) je hrazena ze zdravotního pojištění klienta.

DROBNÉ OSOBNÍ NÁKLADY

Doplňkové služby (např. příspěvek na elektřinu za TV, počítač aj.) si klient hradí přímo ze svého příjmu. Mezi nejčastější další osobní výdaje patří platba za léky, za poplatky u lékaře a drobné nákupy drogerie či potravin. Tyto potřeby si hradí klient ze zůstatku svých příjmů (případně z úspor).

Fakultativní činnosti

ANO

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Česká katolická charita

IČ poskytovatele

00445355

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Vladislavova 1460, 11000 Praha
Telefon:224 946 212
Email:jaroslav.dufek@charita.cz
Web:www.ckch.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Vstup do DomovaPokoj klienta


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce