Jak pracovat s katalogem

Charitní domov Hluk

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Hluk

Počet lůžek: 25Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 59 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Sokolská 1408, 68725 Hluk
Telefon:606 714 433
Email:eva.maluskova@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Zařízení je určeno lidem, jejichž schopnost soběstačnosti je snížena pro omezenou pohyblivost, chronické nemoci, demenci, pokročilý věk a jejich rodina buď neexistuje nebo péči nemůže či odmítá poskytnout.
Pečujeme o osoby pobírající starobní nebo plný invalidní důchod s přihlédnutím na sociální prostředí, zhoršený zdravotní stav a věk.
Zařízení poskytuje komplex pobytových služeb v nepřetržitém provozu pracovnic sociální péče.
Odborná ošetřovatelská péče je zajištěna prostřednictvím zdravotních sester.
Provoz je zajištěn nepřetržitě – 24 hodin denně po všechny kalendářní dny roku.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Charitní domov v Hluku poskytuje pobytovou službu rodinného typu, pomoc a podporu se zajištěním komplexní péče osobám, jež nemohou dlouhodobě ze zdravotních, sociálních či rodinných důvodů nebo z důvodů pokročilého věku zajišťovat své životní potřeby ve svých domácnostech a jejich rodina nemůže péči poskytnout.
Naše zařízení umožňuje uživatelům plnohodnotný život až do jeho naplnění, proto klademe důraz na zachování soukromí, na důstojnost člověka a na laskavou péči poskytovanou podle individuálních potřeb každého uživatele tak, aby se cítil být i nadále součástí společnosti a v maximální míře si zachoval svůj původní styl života.

HLAVNÍ CÍLE SLUŽBY:
Zajistit uživatelům soukromí a plnohodnotný život srovnatelný se životem jejich vrstevníků
Umožnit uživatelům dostupnost společenského prostředí města
Začlenit zařízení a uživatele do přirozeného společenského prostředí města
Aktivně udržovat kontakty zařízení a uživatel s okolím, rodinami, školami, spolky a dalšími společenskými organizacemi ve městě
Zajistit komplex pobytových služeb se zaměřením na individuální péči, podporu a důstojnost uživatele a se zajištěním komplexní ošetřovatelské péče
Zajistit pomoc a podporu při nesoběstačnosti uživatele, chápající, milé a laskavé prostředí
Aktivně individuálně cílenou službou napomáhat ke spokojenosti uživatel a ke klidnému prožívání podzimu života

ZÁKLADNÍ PRINCIPY SLUŽBY:

- Pomáháme potřebným bez rozdílu pohlaví, rasy nebo náboženského přesvědčení
- Respektujeme důstojnost člověka
- Respektujeme právo na soukromí
- Respektujeme právo spoluúčasti a spolurozhodování
- Respektujeme princip důvěry sdělených či poznaných skutečností
- Respektujeme princip vzájemné podpory a pomoci
- Respektujeme princip individuálního přístupu ke každému uživateli

3. Nabízené činnosti

Charitní domov v Hluku je nové zařízení pobytové služby sociální péče, které vzniklo finančním přispěním Ministerstva pro místní rozvoj ČR a města Hluk. Zařízení zahájilo provoz 19. prosince 2007 a poskytuje:
- komplex pobytových služeb v nepřetržitém provozu pracovnic sociální péče ,
- odbornou ošetřovatelskou péči prostřednictvím zdravotních sester ,
- nepřetržitý provoz – 24 hodin denně po všechny kalendářní dny roku.

Základní činnosti:
- poskytnutí ubytování,
- poskytnutí stravy,
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- aktivizační činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- základní sociální poradenství

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 2566221
  • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 17.12.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ubytování
Typ pokoje / Cena za měsíc
Jednolůžkový pokoj se sociálním zařízením bez balkonu 4867 Kč
Jednolůžkový pokoj bez sociálního zařízení s balkonem 4715 Kč
Jednolůžkový pokoj bez sociálního zařízení bez balkonu 4411 Kč
Dvoulůžkový pokoj bez sociálního zařízení bez balkonu 4259 Kč
Třílůžkový pokoj bez sociálního zařízení s balkonem 4259 Kč

Strava
Normální strava Diabetická strava
Celodenní strava (měsíčně) 3955 Kč 4076 Kč
Snídaně 23 Kč 23 Kč
Oběd 65 Kč 65 Kč
Svačina 8 Kč 8 Kč
Večeře 34 Kč 34 Kč
Druhá večeře - 4 Kč

Pečovatelské činnosti
Následující úkony jsou u našich uživatelů, kteří jsou příjemci Příspěvku na péči hrazeny z tohoto příspěvku, který podle zákona č. 108/2006 Sb. náleží poskytovateli služeb v plné výši.

Zajištění stravy a příprava jídla 100 Kč/hodina
Pomoc a podpora při podávání jídla 100 Kč/hodina
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 100 Kč/hodina
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 100 Kč/hodina
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru 100 Kč/hodina
Pomoc při úkonech osobní hygieny 100 Kč/hodina
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 100 Kč/hodina
Pomoc při použití WC, příp. výměna inkontinenčních pomůcek 100 Kč/hodina
Celková koupel 60 Kč

Sociální činnosti
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovázení:
‐ zájmové a volnočasové aktivity,
‐ procházky,
‐ lékař,
‐ společenské a kulturní akce mimo zařízení,
‐ nákupy,
‐ vyřizování na úřadech a institucích (pošta, banky apod.),
‐ veřejně dostupné služby,
‐ jiné navazující sociální služby. 100 Kč/hodina

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 100 Kč/hodina

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob podporující sociální začleňování (činnostní terapie, společenské hry, akce pořádané CHD apod.) 100 Kč/hodina

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
‐ pomoc při komikami vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
‐ pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 100 Kč/hodina

Aktivizační činnosti – nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 100 Kč/hodina

Cena 100 Kč za hodinu se krátí podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů.

Fakultativní činnosti

ANO

Fakultativní činnosti:
- pedikúra
- další činnosti žádané uživateli nad rámec základních činností
- základní činnosti v případě, že uživatel není příjemcem příspěvku za závislost
- ošetřovatelská péče
- rehabilitace poskytované specializovanou rehabilitační sestrou


Přeprava služebním automobilem CHD Hluk 6 Kč/km
Přeprava služebním automobilem Oblastní charity UH 9 Kč/km

Architektonická bezbariérovost

ANO

Budova je bezbariérově upravena.

Název poskytovatele

Charita Uherské Hradiště

IČ poskytovatele

44018886

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Velehradská třída 247, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:572 550 137
Email:reditel@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce