Jak pracovat s katalogem

Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Zlín

Počet bytových jednotek: 10Komu je služba určena

Oběti domácího násilí (Pobytová - dospělé oběti domácího násilí)

Osoby v krizi (Pobytová - cílovou skupinou jsou matky s dětmi, těhotné ženy)

Rodiny s dítětem/dětmi (Pobytová - osoby pečující o osobu blízkou, o dítě/děti)


Věkové skupiny

Do 1 roku věku (Pobytová - dítě uživatele)

1-6 let (Pobytová - dítě uživatele)

7-10 let (Pobytová - dítě uživatele)

16-18 let (Pobytová - dítě uživatele)

19-26 let (Pobytová - dospělý uživatel služby, s nímž je sepsána smlouva)

27-64 let (Pobytová - dospělý uživatel služby, s nímž je sepsána smlouva)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:SNP 4789, 76005 Zlín
Telefon:734 435 379
Email:chd@zlin.charita.cz
Web:www.zlin.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba azylové ubytování je určena dospělým osobám z uvedených cílových skupin, nejčastěji s nezaopatřenými dětmi v tíživé životní situaci.

Cílová skupina uživatelů

osoby v krizi

oběti domácího násilí

rodiny s dítětem/dětmi

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání poskytované služby

Poskytnout přechodné a bezpečné ubytování osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytování služby vychází z individuálních potřeb osob a podporuje jejich samostatnost a napomáhá k návratu nebo začleňování do běžného života. Přednostně je chráněn zájem nezletilého dítěte

Cíl poskytované služby

Cílem je zajistit bezpečné zázemí formou přechodného důstojného ubytování a podpora ke zvýšení schopností klienta obstát v běžném životě.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti

 1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (služba poskytuje podmínky pro zajištění a přípravu stravy v bytové jednotce uživatele je standardně vybavený kuchyňský kout)

 2. poskytnutí ubytování (ubytování je poskytováno v samostatné bytové jednotce s kuchyňským koutem a samostatným sociálním zařízením; kapacita – devět třílůžkových bytových jednotek a jedna čtyřlůžková bytová jednotka)

 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Zásady poskytované služby

 • respektování soukromí a osobnosti klientů

 • vycházení z jeho individuálně určených potřeb  

 • zachování lidské důstojnosti

 • motivování klientů k řádné péči o děti

 • týmová práce personálu

Náplň poskytované služby

Hlavní složkou služby je azylové ubytování v obvyklé délce jeden až šest měsíců s možností prodloužení. Každému klientovi je poskytnuta samostatná bytová jednotak typu garsoniéra, se samostatným sociálním zařízením a vstupní chodbou, se základním vybavením (kuchyňský kout, skříně, postele). Poskytování služby vychází z individuálních potřeb osob a podporuje jejich samostatnost a směřuje k návratu nebo začleňování do běžného života. 

Jednání se zájemcem o službu, vlastní průběh služby

 • zájemci službu kontaktují osobně nebo telefonicky, a to buď sami, nebo zprostředkovaně

 • dále je upřednostňováno osobní jednání

 • zájemce vyplní žádost o ubytování

 • je-li volná kapacita k ubytování, nastoupí v dohodnutém termínu

 • pokud je naplněná kapacita, uvede v příslušné kolonce žádosti další termín kontaktu a je zařazen do interní evidence 

 • při nástupu je sepsána smlouva o poskytnutí sociální služby (obligatorně je požadována písemná forma smlouvy)

 • smlouva obsahuje údaje o osobě nezbytné pro kvalitní, odborné a bezpečné poskytování služby

 • ve spolupráci s klientem je stanovován individuální plán pomoci zpravidla po měsíci od nástupu, přičemž je kladen důraz na to, aby za pomoci týmu pracovníků klienti dokázali sami identifikovat svůj největší problém a zároveň sdělit svou představu o pomoci ze strany služby (s individuálními plány se pracuje po celou dobu pobytu v zařízení)

 • každý klient má možnost podat stížnost na kvalitu služby nebo chování pracovníků Charity Zlín

 • uživatelům nejsou kladeny žádné překážky, pokud chtějí službu Charity Zlín ukončit

 

4. Specifika služby

Služba není poskytována

 • jež žádá službu, kterou zařízení neposkytuje
 • která žádá o poskytnutí sociální služby do šesti měsíců od posledního poskytnutí téže služby, a to v případě, že tato byla ukončena z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 • v případě, že zařízení nemá dostatečnou kapacitu na požadovanou službu
 • jejíž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení či je kvalifikován jako akutní infekční nemoc  
 • Identifikátor sociální služby: 2429799
 • Druh sociální služby: § 57 - Azylové domy
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.06.1997

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Dokument Poplatky za poskytnutí sociální služby - ubytování je zveřejněn zde: http://www.zlin.charita, odkaz na azylové ubytování; informace podají také pracovníci služby.

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Služba má bezbariérový vstup do bytových jednotek v přízemí budovy.

Název poskytovatele

Charita Zlín

IČ poskytovatele

44117434

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Burešov 4886, 76001 Zlín
Telefon:577 224 050
Email:info@zlin.charita.cz
Web:www.zlin.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, foto archiv 2023Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, foto archiv 2022Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, foto archiv 2023Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, foto archiv 2018Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, foto archiv 2010Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, foto archiv 2023Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, foto archiv 2023Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, foto archiv 2019Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, foto archiv 2023Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, foto archiv 2019Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, foto archiv 2023Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, foto archiv 2023Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, foto archiv 2023Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, foto archiv 2023Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, foto archiv 2023Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, foto archiv 2023Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, foto archiv 2023Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, foto archiv 2019Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, foto archiv 2023Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, foto archiv 2009Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, foto archiv 2023


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce