Jak pracovat s katalogem

Charitní dům pokojného stáří

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Cetechovice

Počet lůžek: 38Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s ALZ a jinými typy demencí


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 50 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Cetechovice 71, 76802 Cetechovice
Telefon:731 604 573
Email:hana.markova@kromeriz.charita.cz
Web:www.kromeriz.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám a seniorům (od 50 let až nad 80 let), kteří v důsledku demence (Alzheimerova choroba, jiný typ stařecké demence) mají sníženou soběstačnost a jejich situace proto vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Kapacita služby je 38 míst.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Charitního domu pokojného stáří je poskytovat podporu, pomoc a péči, která umožní lidem trpícím demencí prožít pokojné a důstojné stáří. Stáří, ve kterém pocítí, že si je naše společnost prostřednictvím poskytované sociální služby váží a ctí pro jejich práci a životní zkušenosti.

Cíle poskytované sociální služby domov se zvláštním režimem:

 1. Prožívat a žít stáří s ohledem na individuální možnosti a potřeby v respektujícím a bezpečném prostředí.
 2. Nabídnout lidem s demencí přátelské a příjemné prostředí jako alternativučastých pobytů v různých zdravotnických zařízeních.
 3. Podporovat a zachovat soběstačnost uživatelů s ohledem na jejich zdravotní stav v součinnosti s individuálními plány a cíli spolupráce.
 4. Udržovat spolupráci s rodinou a povzbuzovat další společenské vztahy.
 5. Nastavit takové podmínky života v zařízení, které budou v dostupné míře kopírovat životní rytmus každého uživatele.

Zásady poskytování odlehčovací služby:

 1. Respekt a úcta k lidské důstojnosti.
 2. Individuální nastavení služby podle potřeb a zdravotního stavu uživatele služby.
 3. Návaznost na domácí péči.
 4. Dodržování posloupnosti: podpora - pomoc - péče.
 5. Práce odborně vyškoleného týmu pracovníků.
 6. Zvyšování kvality služeb prostřednictvím průběžného vzdělávání pracovního týmu.
 7. Komplexnost sociální služby, která vychází z individuálních potřeb uživatelů a tím pomáhá udržet určitou míru soběstačnosti.
 8. Minimalizace negativních změn způsobených pobytem v ústavním zařízení.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavření smlouvy o poskytování sociální služby.

Charitní dům pokojného stáří nabízí:

 1. Ubytování - je dlouhodobé a je poskytování v jednolůžkových nebo dvou lůžkových pokojích, které jsou vybaveny základních nábytkem (stůl, postel, židle, skříně). V případě zájmu je možné dovybavení pokoje vlastním nábytkem. Každý z pokojů má bezbariérovou koupelnu s WC. V rámci ubytování je poskytována také péče, strava, hygiena, zdravotní péče...
 2. Hygiena - ranní, večerní hygiena a celková koupel probíhá za dohledu či pomoci pečovatele v koupelně na pokoji uživatele. Jedná-li se o imobilního klienta je celková koupel prováděna ve společné koupelně, kde je k dispozici koupací lůžko a zvedák.
 3. Celodenní strava - je poskytována 5x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře). V případě diabetických klientů je podávána i druhá večeře. Obědy jsou dodávány ze školní jídelny ZŠ Zdounky, ostatní chody jsou připravovány v kuchyni domova.
 4. Péče - na základě individuálních schopností klienta pečovatel pomáhá nebo zcela zajišťuje úkony hygieny, oblékání, stravování, pomáhá při přesunech z lůžka na vozík, pomáhá s odvozem či odvozem čistého nebo použitého prádla, s úklidem na pokoji...
 5. Samostatnost, osobní rozvoj - nácvik schopností péče vlastní osobu, podpora při komunikaci, individuální nácvik chůze, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím...
 6. Aktivizační činnosti - na každý týden je vytvořen Plán aktivizací, do kterého jsou zařazeny činnosti výtvarné, pracovní, sportovní a hudební. Každodenně jsou prováděny v rámci aktivizací individuální nácviky chůze.
 7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněncýh zájmů a při obstarávání běžných záležitostí - jednání na úřadech či jiných institucích vždy v zájmu klienta, zajišťování nákupů, pomoc s napsáním dopisu, vysvětlení obsahu doručené korespondence a následné řešení...

4. Specifika služby

Služba není určena uživatelům, kteří:

 • trpí infekční (nakažlivou) chorobou
 • jsou závislí na návykových látkách
 • z důvodu akutní fáze psychiatrické choroby jsou nebezpeční sobě nebo svému okolí
 • mají vážné smyslové postižení (úplně nevidomí či úplně neslyšící)
 • Identifikátor sociální služby: 8438012
 • Druh sociální služby: Domovy se zvláštním režimem
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2009

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Služba domov se zvláštním režimem je placená. Konkrétní výše úhrad naleznete v aktuálně platném ceníku viz odkaz: http://kromeriz.charita.cz/nase-strediska/charitni-dum-pokojneho-stari-cetechovice/zvlastni-rezim/

Fakultativní činnosti

ANO

Služba nabízí tyto fakultativní činnosti:

 • duchovní podpora kněze
 • úschova peněz a cenností uživatelů
 • pedikúra
 • kadeřnické služby
 • doprava uživatele

Výše úhrad za fakultativní služby naleznete zde

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Kroměříž

IČ poskytovatele

18189750

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Ztracená 63, 76701 Kroměříž
Telefon:573 343 648
Email:anna.valachova@kromeriz.charita.cz
Web:www.kromeriz.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce