Jak pracovat s katalogem

Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Nivnice

Počet lůžek: 17Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Komenského 119, 68751 Nivnice
Telefon:724 651 259
Email:ludmila.bartosova@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Domov pro seniory - Senioři od 65 let s těžkou či úplnou závislostí na pomoci druhé osoby, bez které nejsou schopni vést samostatný život ve svém domácím prostředí a terénní služby jsou pro ně již nedostačující

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání a cíle služby

Posláním Charitního domu sv. Andělů strážných Nivnice je individuální zajištění podpory, pomoci a péče osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Naší snahou je, aby klienti prožili důstojně svůj život v klidném, příjemném prostředí, a to způsobem, který bude co nejvíce odpovídat jejich potřebám a přáním.Charitní dům je domov pro seniory, poskytující službu v nepřetržitém provozu.

Cílem služby je zajistit klientům důstojný život až do jeho naplnění. Tohoto bychom rádi dosáhli poskytováním takových služeb, které jsou přizpůsobené individuálním potřebám klientů a lze je prostřednictvím naší služby realizovat.

3. Nabízené činnosti

 • Poskytujeme ubytování ve dvoulůžkových nebo jednolůžkových pokojích bez sociálního zařízení, 6 pokojů je se sociálním zařízením. Většina pokojů je vybavena nábytkem, všechny mají polohovací postel.
 • Stravování- 3 hlavní jídla a pitný režim.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Aktivizační činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Poskytujeme základní sociální poradenství.

4. Specifika služby

Služba není určena:

Poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory se vylučuje, jestliže:

·         zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péči ve zdravotnickém zařízení

·         osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

·         chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

·         s osobou byla v době kratší než 6 měsíců ukončena smlouva z důvodů porušování povinností ze smlouvy vyplývajících

 • Identifikátor sociální služby: 2694393
 • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 09.11.1998

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník:

Úhrada za ubytování a stravu je dle aktuálního ceníku na stránkách Oblastní chartiy Uh. Brod www.uhbrod.charita.cz

Úhrada za péči - v plné výši přiznaného příspěvku na péči.

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Budova je dvoupatrová s bezbariérovým prostředím a výtahem, na třech pokojích máme tři pevná zvedací zařízení a jedno mobilní.

Název poskytovatele

Charita Uherský Brod

IČ poskytovatele

48489336

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Mariánské nám. 13, 68801 Uherský Brod
Telefon:572 630 142
Email:reditel@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

jídelna Charitního domu Nivniceukázka jednolůžkového pokojebudova Charitního domu Nivnice


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce