Jak pracovat s katalogem

Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Slavkov

Počet lůžek: 12Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

65-80 let (Pobytová - Od 60-ti let)

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Slavkov 214, 68764 Slavkov
Telefon:731 697 205
Email:jaroslava.gurycova@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Zařízení je určeno seniorům od 65 let, kteří mají z důvodu věku nebo zdravotního stavu sníženou soběstačnost, vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a nemají v blízkém okolí rodinu nebo rodina péči nemůže či odmítá poskytnout. Přednostně jsou přijímáni obyvatelé Slavkova.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov je domov pro seniory rodinného typu, kde se podle individuálních potřeb zajišťuje péče seniorům, kteří ze zdravotních důvodů či z důvodu stáří mají sníženou soběstačnost a vyžadují pomoc druhé osoby. Posláním naší služby je poskytnout důstojnou náhradu za domácí prostředí a usilovat o zmírnění důsledků stáří a nemocí, které by vedly k sociální izolaci.

Cílem zařízení je zajistit uživatelům prostřednictvím individuální péče důstojný a plnohodnotný život až do jeho naplnění.

Dílčí cíle:

 • co nejdéle udržet schopnosti uživatele, které vedou k prodloužení aktivního způsobu života
 • zajistit uživateli pocit jistoty a bezpečí
 • podpořit zachování vazeb uživatele, na které byl zvyklý před nástupem do CHD (rodina, přátele, jiné vazby v obci a blízkém okolí)

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti

Poskytnutí ubytování

Ubytovací kapacita je 12 lůžek. Uživatelé jsou ubytováni v jedno nebo dvoulůžkových pokojích bez sociálního zařízení. Pokoje si uživatelé mohou zařídit vlastním drobným nábytkem.

Poskytnutí stravy

Uživatelé mají možnost odebírat 3 hlavní jídla denně (snídaně, oběd, večeře). Obědy a večeře jsou dováženy z kuchyně OCH Uh. Brod. Během dne je dále k dispozici pečivo a čaj. Strava je podávána v jídelně nebo na přání uživatel na pokoji. Doba výdeje stravy je dána předem, ale uživatel si může po dohodě s personálem určit čas konzumace stravy. Taktéž je možno domluvit drobnou záměnu jídel individuálně dle přání klienta.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

S ohledem na zdravotní stav a po domluvě s uživatelem pomáhá personál uživateli při zvládání běžných úkonů (oblékání a svlékání, vstávání či přesun z lůžka, přesunu na vozík,

polohování, podávání jídla a pití, podávání léků, pomoc při chůzi).

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Personál zajišťuje osobám, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc při osobní hygieně, pomoc při umývání, použití WC apod. U uživatelů soběstačnějších zajišťují dle potřeby dopomoc či dohled.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Uživatelé nejsou nijak omezováni v návštěvách své rodiny, blízkých a přátel. Mají možnost účastnit se různých společenských akcí pořádaných v rámci charity, klubu seniorů, farnosti, obce, apod.

Sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti

Personál provádí s uživateli aktivity zaměřené na rozvoj osobnosti, zájmů, znalostí, tvořivých schopností, zabezpečuje zájmové a kulturní činnosti. Do zařízení dochází pravidelně aktivizační pracovnice.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Personál a sociální pracovnice pomáhá v případě potřeby při vyřizování běžných záležitostí (např. na úřadech, apod.).

4. Specifika služby

Službu nemůžeme poskytnout:

 • osobám trpícím závažnou psychickou poruchou, která by narušovala kolektivní soužití
 • osobám trpícím akutním infekčním onemocněním
 • osobám trpícím onemocněním vyžadujícím specifickou péči, kterou jim služba není schopna poskytnout, a to jak z důvodu odbornosti personálu, tak z důvodu nedostatku místa (např. nepřetržitou lékařskou péči nebo podpůrnou přístrojovou léčbu)
 • osobám, které se léčí ze závislosti nebo jsou závislé na návykových látkách (alkohol, drogy)
 • osobám potřebujícím při poskytování péče uzavřené oddělení nebo zvýšený dozor

Službu neposkytneme seniorům, kteří vyjadřují nesouhlas s nástupem, přestože rodina na něm trvá.

 • Identifikátor sociální služby: 1494420
 • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 30.10.1996

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník je uveden na webových stránkách organizace Oblastní charita Uherský Brod http://uhbrod.caritas.cz/charitni-dum-slavkov/Popis-realizace-sluzby-CH656/ .

Fakultativní činnosti

ANO

 • Dovoz charitním autem 8 Kč/km
 • Pedikúra 150 Kč/úkon

Architektonická bezbariérovost

ANO

Budova je přizpůsobena bezbariérovému vstupu.

Název poskytovatele

Charita Uherský Brod

IČ poskytovatele

48489336

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Mariánské nám. 13, 68801 Uherský Brod
Telefon:572 630 142
Email:reditel@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Charitní dům sv, Petra a Palva ve SlavkověDvorek CHDMše svatá sloužena na CHDAktivizace v CHDNávštěva MikulášeVánoce v CHD


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce