Jak pracovat s katalogem

Charitní dům Vlčnov

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Vlčnov

Počet lůžek:Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Vlčnov 1251, 68761 Vlčnov
Telefon:724 651 258
Email:stepan.cech@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Charitní dům Vlčnov je domov pro seniory nad 65 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Charitního domu Vlčnov – domova pro seniory – je podporovat uživatele v udržování tělesné i duševní kondice, přiměřené soběstačnosti, ve využívání vlastních možností a schopností, udržování běžného způsobu života, přirozených vztahů a zprostředkování kontaktů s místními institucemi poskytující služby veřejnosti. Cílem služby je zajištění základních životních potřeb, poskytnutí podpory a pomoci uživateli sociální služby v rozsahu, který odpovídá jeho individuálním potřebám.

3. Nabízené činnosti

1.Ubytování je poskytováno dlouhodobě v nepřetržitém režimu. Kapacita zažíjení je 15 lůžek, z toho je 11 jednolůžkových pokojů se samostatným sociálním zařízením a 4 pokoje jsou jednolůžkové se společným sociálním zařízením, vždy pro dva pokoje.Uživatelé mají možnost vybavit si pokoj vlastním nábytkem. Pokoje nemají vlastní kuchyň. Celá budova je bezbariérová.

2.Hygiena je prováděna dle individuálních potřeb a přání uživatelů v koupelnách přidružených k pokojům. Praní a žehlení prádla je zabezpečeno přímo v Charitním domě Vlčnov k tomu určenými pracovníky.

3. Strava poskytujeme z kuchyně Oblastní charity Uherský Brod, případně dle zájmu uživatelů od jiného dodavatele.

4.Péče je poskytována v souladu s typem služby a dle individuálních služeb.

5. Samostatnost, osobní rozvoj - dbáme na zachování či zvýšení soběstačnosti uživatelů služby. Možnost účastnit se aktivizačních činností, vycházíme z individuálních potřeb uživatele služby.

6.Doprovod - v případě potřeby doprovázíme, případně spolupracujeme s rodinou, k lékaři, nebo jiných institucí. Uživatele doprovázíme i na různé společenské a kulturní akce.

7.Volný čas. Uživatelé mají možnost trávit volný čas v letních měsících na dvorku, kde se nachází i pergola a malá zahrádka. Společné aktivity probíhají v jídelně, která zároveň slouží jako společenská místnost. Případně uživatelé využívají prostory na chodbách, které jsou vybaveny pohovkami. K dispozici je společná televize, rádio, knihovna, společenské hry. V pravidelných intervalech je možnost zůčastnit se mše svaté v kapli v Charitním domě Vlčnov. Do zařízení dochazí místní folklórní soubory i děti z MŠ.

8. Kompenzační pomůcky zabezpečuje Pečovatelská služba Uherský Brod.

9.Rada, informace - poskytujeme základní sociální poradenství.

4. Specifika služby

Služba není určena:

  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení (vycházíme vždy z aktuálního lékařského vyjádření v Žádosti o umístění do zařízení sociální péče),
  • osobám vyžadujícím speciální přístrojové vybavení,
  • osobám, jejichž chování a agresivní projevy ohrožují zdraví a život pracovníků služby,
  • osobám trpícím akutním infekčním nebo parazitním onemocněním, při kterém mohou být zdrojem nákazy,
  • osobám, jenž žádají o poskytnutí služby v době kratší než 6 měsíců od poskytnutí téže služby, kdy jim byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností ze smlouvy vyplývajících.
  • Identifikátor sociální služby: 2002899
  • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.08.2004

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ubytování dle platného ceníku, který je zveřejněn na webových stránkách organizace.

Fakultativní činnosti

ANO

Osobním autem 8,- Kč/Km

Architektonická bezbariérovost

ANO

Celá budova je řešena bezbariérově.

Název poskytovatele

Charita Uherský Brod

IČ poskytovatele

48489336

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Mariánské nám. 13, 68801 Uherský Brod
Telefon:572 630 142
Email:reditel@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce