Jak pracovat s katalogem

Charitní pečovatelská služba

piktogram piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Holešov

Terénní forma / služba přijde za mnou: Holešov (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním

Senioři


Věkové skupiny

16-18 let (Ambulantní - od 18 let,Terénní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Novosady 1597, 76901 Holešov
Telefon:737 170 936
Email:chps@holesov.charita.cz
Web:www.holesov.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením ve věku od18-ti let (často se jedná o občany s chronickou nemocí typu diabetes, s problémy pohybového aparátu atd.)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je umožnění potřebným občanům zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí (doma), ve kterém jsou zvyklí žít a mají zde své zázemí. Uživatelům poskytujeme péči a podporu v jejich domácnosti nebo v prostorách Domu zvláštního určení.

Hlavní cíl služby: pomoct zajistit uživatelům takové podmínky, aby byly zachovány jejich zvyky, denní režim, dosavadní vztahy v rámci místní komunity, rytmus života. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je poskytnutí nasmlouvaných úkonů, a to v oblasti sebeobsluhy uživatele.

Při poskytování služby se řídíme Kodexem Charity Česká republika a v něm popsanými hodnotami a zásadami. Ve vztahu k uživatelům jsou to zejména:

 • respektování lidské důstojnosti a jedinečnosti
 • podpora samostatnosti - neděláme vše místo uživatele, ale jen to, na co mu vlastní síly nestačí
 • celková nestrannost
 • respektování soukromí uživatele a jeho individuality
 • pružné reagování pracovníků na požadavky uživatelů při poskytování služby

 

3. Nabízené činnosti

Poskytované služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při oblékání, přesunu na vozík...
 • pomoc při osobní hygieně - celková koupel, mytí vlasů, stříhání nehtů, výměna inkontinenční pomůcky...
 • poskytnutí stravy - dovoz obědů, příprava, podání jídla
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti - nákupy, pochůzky, dovoz léků, úklid, mytí oken, praní a žehlení prádla
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Podnět pro zahájení péče může dát samotný zájemce, jeho rodinný přístlušník, lékař, či pracvní odboru soc. věcí.

Se zájemcem o službu jedná vedoucí CHPS v jeho domácím prostředí. Výsledkem této návštěvy je pojmenování toho, co budoucí uživatel potřebuje, co může CHPS poskytnout, je uzavřena Smlouva o poskytování pečovatelské služby.

Kompenzační pomůcky jsou zapůjčovány v sídle Charity Holešov: Tovární 1407, Holešov (ve 3. patře budovy). Všechny kontakty i ceník najdete na tomto odkazu: https://www.holesov.charita.cz/nase-sluzby/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/

4. Specifika služby

Kritéria odmítnutí zájemce o službu:

 • žadatel nesplňuje podmínky cílové skupiny
 • žadatel vyžaduje celodenní péči tj. zdravotní stav zájemce nedovoluje využití služby
 • zájemce vyžaduje službu, kterou neposkytujeme
 • naplněná kapacita
 • Identifikátor sociální služby: 3052202
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.03.1992

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 6:30 - 15:00okamžitá kapacita: 1 klient
Úterý: 6:30 - 15:00
Středa: 6:30 - 15:00
Čtvrtek: 6:30 - 15:00
Pátek: 6:30 - 15:00

Terénní forma

Pondělí: 6:30 - 20:00okamžitá kapacita: 7 klientů
Úterý: 6:30 - 20:00
Středa: 6:30 - 20:00
Čtvrtek: 6:30 - 20:00
Pátek: 6:30 - 20:00
Sobota: 6:30 - 20:00
Neděle: 6:30 - 20:00+ svátky

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální verze Ceníku poskytovaných služeb je umístěna na internetové stránce https://www.holesov.charita.cz/nase-sluzby/charitni-pecovatelska-sluzba/

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Dům zvláštního určení (dále v textu DZU) na ul. Novosady: zde je bezbariérovost v celé budově.

 

Název poskytovatele

Charita Holešov

IČ poskytovatele

47930063

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Tovární 1407, 76901 Holešov
Telefon:573 398 468
Email:reditel@holesov.charita.cz
Web:www.holesov.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

DZU ul. NovosadyStředisko osobní hygieny


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce