Jak pracovat s katalogem

Charitní pečovatelská služba

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Kroměříž (Obec), Kvasice (Obec), Lutopecny (Obec), Skaštice (Obec), Střížovice (Obec), Rataje (Obec), Bezměrov (Obec), Bařice-Velké Těšany (Obec), Jarohněvice (Obec), Bělov (Obec), Karolín (Obec), Nová Dědina (Obec), Sulimov (Obec), Vrbka (Obec), Zdounky (Obec), Soběsuky (Obec), Šelešovice (Obec), Zborovice (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením (Terénní - Osoby se ZP od 27 let)

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Malý val 1552, 76701 Kroměříž
Telefon:573 333 405, 731 462 662
Email:simona.netopilova@kromeriz.charita.cz
Web:www.kromeriz.charita.cz

Další adresy služby

Adresa:A. Dohnala 25, 76821 Kvasice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením ve věku nad 27 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem naší služby je dopomoci k tomu, aby mohli naši uživatelé i přes snížení soběstačnosti zůstat ve svém přirozeném prostředí.

Působnost služby je na území města Kroměříž, kde se nachází i kancelář pečovatelské služby, v Kvasicích, a v přilehlých obcích.

Služby poskytujeme zpravidla terénní formou, tj. pracovnice v sociálních službách (pečovatelky) dochází nebo dojíždí dle individuálních potřeb přímo do domácností uživatelů, aby jim pomohly s péčí o vlastní osobu či jejich domácnost poskytováním základních úkonů. Ambulantní služby poskytujeme na středisku osobní hygieny (SOH) v Kvasicích, kde nabízíme možnost provedení hygieny.

3. Nabízené činnosti

Úkony, které poskytujeme:

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

- pomoc a podpora při podávání jídla a pití

- pomoc při oblékání a svlékání včetně použití speciálních pomůcek

- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

Pozn. Pracovnice služby neprovádí zdravotnické úkony jako je chystání a podávání léků.

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

- pomoc při úkonech osobní hygieny

- pomoc při základní péči o vlasy, nehty

- pomoc při použití WC

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

- dovoz nebo donáška jídla

- pomoc při přípravě jídla a pití

- příprava a podání jídla a pití

Pozn.V rámci těchto úkonů nedovážíme dietní stravu, stravu zajišťujeme u externích dodavatelů.

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

- běžný úklid a údržba domácnosti

- pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

- donáška vody

- topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

- běžné nákupy a pochůzky

- velký nákup, týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

- praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy

- praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy

Pozn.V rámci těchto úkonů pracovnice služby nepracují na zahradě či okolí domů; jednorázové úklidy např. mytí oken poskytují, pokud je péče využívána pravidelně.

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

- doprovázení do školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na úřady, instituce a zpět

Pozn.V rámci tohoto úkonu pracovnice služby doprovází uživatele pěšky.

4. Specifika služby

Charitní pečovatelská služba neposkytuje péči v těchto případech:

  • zdravotní stav osoby vyžaduje hospitalizaci či soustavnou celodenní péči,
  • v domácnosti chybí nezbytné vybavení k zajištění péče.
  • Identifikátor sociální služby: 2006998
  • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.04.1994

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 22:00
Úterý: 07:00 - 22:00
Středa: 07:00 - 22:00
Čtvrtek: 07:00 - 22:00
Pátek: 07:00 - 22:00
Sobota: 07:00 - 22:00
Neděle: 07:00 - 22:00- vč. státních svátků (Služba není poskytována na Velikonoční pondělí a Štědrý den)

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník je k dispozici na:

http://www.kromeriz.charita.cz/nase-strediska/charitni-pecovatelska-sluzba/

Fakultativní činnosti

ANO

Fakultativní činnosti:

- nácvik pohybových dovedností

- pronájem termojídlonosiče

- použití pomůcky ve vybavení poskytovatele (zvedák do vany, sedačka na vanu, bazének na vlasy)

- vytisknutí jídelníčku

- jednorázové zapůjčení jídlonosiče službou

- umytí znečištěného jídlonosiče

- dohled nad dospělým občanem

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Kroměříž

IČ poskytovatele

18189750

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Ztracená 63, 76701 Kroměříž
Telefon:573 343 648
Email:anna.valachova@kromeriz.charita.cz
Web:www.kromeriz.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Terénní práceTerénní práceTerénní práceDen otevřených dveříDen otevřených dveříDen otevřených dveříPetangue pro senioryPetangue pro seniory


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce