Jak pracovat s katalogem

Charitní pečovatelská služba

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Kvasice

Terénní forma / služba přijde za mnou: Kroměříž (Obec), Kvasice (Obec), Lutopecny (Obec), Soběsuky (Obec), Skaštice (Obec), Střížovice (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením (Terénní - Osoby se ZP od 27 let,Ambulantní - Osoby se ZP od 27 let)

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Malý val 1552, 76701 Kroměříž
Telefon:573 333 405, 731 462 662
Email:simona.netopilova@kromeriz.charita.cz
Web:www.kromeriz.charita.cz

Další adresy služby

Adresa:A. Dohnala 25, 76821 Kvasice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením ve věku nad 27 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem naší služby je dopomoci k tomu, aby mohli naši uživatelé i přes snížení soběstačnosti zůstat ve svém přirozeném prostředí.

Působnost služby je na území města Kroměříž, kde se nachází i kancelář pečovatelské služby, v Kvasicích, a v přilehlých obcích.

Služby poskytujeme zpravidla terénní formou, tj. pracovnice v sociálních službách (pečovatelky) dochází nebo dojíždí dle individuálních potřeb přímo do domácností uživatelů, aby jim pomohly s péčí o vlastní osobu či jejich domácnost poskytováním základních úkonů. Ambulantní služby poskytujeme na středisku osobní hygieny (SOH) v Kvasicích, kde nabízíme možnost provedení hygieny.

3. Nabízené činnosti

Úkony, které poskytujeme:

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

- pomoc a podpora při podávání jídla a pití

- pomoc při oblékání a svlékání včetně použití speciálních pomůcek

- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

Pozn. Pracovnice služby neprovádí zdravotnické úkony jako je chystání a podávání léků.

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

- pomoc při úkonech osobní hygieny

- pomoc při základní péči o vlasy, nehty

- pomoc při použití WC

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

- dovoz nebo donáška jídla

- pomoc při přípravě jídla a pití

- příprava a podání jídla a pití

Pozn.V rámci těchto úkonů nedovážíme dietní stravu, stravu zajišťujeme u externích dodavatelů.

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

- běžný úklid a údržba domácnosti

- pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

- donáška vody

- topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

- běžné nákupy a pochůzky

- velký nákup, týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

- praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy

- praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy

Pozn.V rámci těchto úkonů pracovnice služby nepracují na zahradě či okolí domů; jednorázové úklidy např. mytí oken poskytují, pokud je péče využívána pravidelně.

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

- doprovázení do školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na úřady, instituce a zpět

Pozn.V rámci tohoto úkonu pracovnice služby doprovází uživatele pěšky.

4. Specifika služby

Charitní pečovatelská služba neposkytuje péči v těchto případech:

  • zdravotní stav osoby vyžaduje hospitalizaci či soustavnou celodenní péči,
  • v domácnosti chybí nezbytné vybavení k zajištění péče.
  • Identifikátor sociální služby: 2006998
  • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.04.1994

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 06:00 - 22:00Kroměříž a okolí
Pondělí: 07:00 - 15:30Kvasice a okolí
Úterý: 06:00 - 22:00Kroměříž a okolí
Úterý: 07:00 - 15:30Kvasice a okolí
Středa: 06:00 - 22:00Kroměříž a okolí
Středa: 07:00 - 15:30Kvasice a okolí
Čtvrtek: 06:00 - 22:00Kroměříž a okolí
Čtvrtek: 07:00 - 15:30Kvasice a okolí
Pátek: 06:00 - 22:00Kroměříž a okolí
Pátek: 07:00 - 15:30Kvasice a okolí
Sobota: 07:00 - 22:00Kroměříž a okolí
Neděle: 07:00 - 22:00(+ svátky) Kroměříž a okolí

Ambulantní forma

Pondělí: 10:00 - 11:00středisko Kvasice
Středa: 10:00 - 11:00středisko Kvasice
Pátek: 10:00 - 11:00středisko Kvasice

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník je k dispozici na:

http://www.kromeriz.charita.cz/nase-strediska/charitni-pecovatelska-sluzba/

Fakultativní činnosti

ANO

Fakultativní činnosti:

- nácvik pohybových dovedností

- pronájem termojídlonosiče

- použití pomůcky ve vybavení poskytovatele (zvedák do vany, sedačka na vanu, bazének na vlasy)

- vytisknutí jídelníčku

- jednorázové zapůjčení jídlonosiče službou

- umytí znečištěného jídlonosiče

- dohled nad dospělým občanem

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Kroměříž

IČ poskytovatele

18189750

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Ztracená 63, 76701 Kroměříž
Telefon:573 343 648
Email:anna.valachova@kromeriz.charita.cz
Web:www.kromeriz.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Terénní práceTerénní práceTerénní práceDen otevřených dveříDen otevřených dveříDen otevřených dveříPetangue pro senioryPetangue pro seniory


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce