Jak pracovat s katalogem

Charitní pečovatelská služba

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Luhačovice (Obec), Biskupice (Obec), Dolní Lhota (Obec), Horní Lhota (Obec), Ludkovice (Obec), Podhradí (Obec), Pozlovice (Obec), Sehradice (Obec)


Komu je služba určena

Senioři (Terénní - zejména senioři)

Ostatní (Terénní - osoby s chronickým onemocněním; osoby se zdravotním postižením)


Věkové skupiny

19-26 let (Terénní - od 18 let)

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Hradisko 100, 76326 Luhačovice
Telefon:603 764 921
Email:pecovatelska@luhacovice.charita.cz
Web:www.luhacovice.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Komu služby poskytujeme?

Služby poskytujeme občanům, kteří z důvodu zdravotního stavu, vysokého věku nebo ztráty soběstačnosti nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby a jsou odkázáni na odbornou pomoc druhé osoby. Tyto osoby musí žít ve svém vlastním domácím prostředí, u svých rodinných příbuzných nebo v domácím prostředí jiných osob. Jedná se o:

 • zejména seniory;
 • osoby s chronickým onemocněním;
 • osoby se zdravotním postižením.

Věková struktura cílové skupiny: 19 let – horní věková hranice není omezena.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání CHPS

Charitní pečovatelská služba v Luhačovicích zajišťuje pomoc a podporu seniorům a zdravotně postiženým od 19 let v Luhačovicích a okolních obcích tak, aby měli možnost co nejdéle setrvat v domácím prostředí za podpory rodiny. Pečovatelská služba poskytuje služby na základě individuálních potřeb uživatele. Vede je k posílení soběstačnosti, k zajištění důstojného a aktivně prožitého života. Pokud má uživatel zájem, zajišťujeme také duchovní podporu. Posláním PS je poskytovat kvalitní terénní služby lidem, kteří mají z důvodu věku, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení sníženou soběstačnost nebo jsou zcela imobilní s důrazem na respektování jejich důstojnosti a dodržování lidských práv. Služby jsou zaměřeny na podporu samostatnosti uživatelů a na začleňování uživatelů do běžné společnosti.

Cíl CHPS

Naším cílem je poskytnout kvalitní péči a podporu soběstačnosti dle potřeb a přání klienta a prohloubit v něm pocit jistoty a bezpečí. Chceme podpořit jeho snahu vést samostatný život v domácím prostředí v co možná nejširším rozsahu.

Dílčí cíle

 • Podporovat zachování soběstačnosti.
 • Umožnit zůstat co nejdéle v domácím prostředí.
 • Podporovat a pomáhat rodinným příslušníkům, zajišťujícím péči o osobu blízkou.
 • Podporovat soběstačnost seniorů a zdravotně postižených v zajištění základních životních potřeb.
 • Zajistit možnost uspokojování duchovních potřeb uživatelů.

Základní principy poskytování pečovatelské služby

Princip individuality

Princip aktivizace uživatele

Princip podpory a motivace ke zlepšení uživatelova stavu

Princip posilování sociálního začleňování uživatelů

Princip uplatňování křesťanských hodnot

3. Nabízené činnosti

Rozsah služeb
Terénní forma:
Pracovní dny od 7:00 do 19:30 hodin. Okamžitá kapacita 7 uživatelů.
Soboty, neděle a ve státní svátky je služba poskytována od 7:00 do 19:30 hodin. Okamžitá kapacita 1 uživatel.
Rozvoz obědů zajišťujeme nepřetržitě po celý rok, včetně sobot, nedělí a svátků.

Popis služby 
Pečovatelská služba je poskytována v rozsahu činností na základě Zákona o sociálních službách a na základě prováděcí vyhlášky MPSV a dle potřebnosti jednotlivých klientů.
Základních činnosti při poskytování pečovatelské služby podle § 40 zákona o soc. službách č.108/2006 Sb. a vyhlášky 505/2006 Sb.:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Služby poskytujeme na základě individuálních potřeb uživatele.
Pečovatelské výkony provádějí pečovatelky na základě platného ceníku, jedná se o:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – především pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.
 • Dále pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – především pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC.
 • Dále jde o poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – tj. dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití.
 • Dále jde o pomoc při zajištění chodu domácnosti – běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování, donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, praní a žehlení osobního prádla popřípadě jeho drobné opravy.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. Poskytujeme také další fakultativní činnosti. Pokud je zájem, můžeme poskytnout či zprostředkovat duchovní podporu.

4. Specifika služby

Region působnosti

Služby jsou poskytovány uživatelům z Luhačovic, Biskupic, Dolní Lhoty, Horní Lhoty, Kladné-Žilín, Ludkovic, Podhradí, Polichna, Pozlovic, Řetechova a Sehradic.

 • Identifikátor sociální služby: 2525222
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.09.2004

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 19:30
Úterý: 07:00 - 19:30
Středa: 07:00 - 19:30
Čtvrtek: 07:00 - 19:30
Pátek: 07:00 - 19:30
Sobota: 07:00 - 19:30
Neděle: 07:00 - 19:30

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Služby a systém úhrady za pečovatelskou službu

CHPS je sociální služba poskytovaná v rozsahu činností dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 40 a dle potřebnosti jednotlivých klientů. Pečovatelské výkony provádějí pečovatelky na základě platného ceníku. Jedná se především tyto základní činnosti: o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při chůzi, dále pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, mytí vlasů, pomoc při použití WC. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, běžný úklid, velký úklid, nákupy, pochůzky, praní a žehlení prádla, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, doprovázení k lékaři, na zájmové aktivity, dovoz k holiči a podobně. Poskytujeme také další fakultativní činnosti jako např. aktivizační rozhovor, dovoz a odvoz uživatele aj.

Více http://www.luhacovice.charita.cz/kde-nas-najdete/?s=charitni-pecovatelska-sluzba27#directory-detail.

Fakultativní činnosti

ANO

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Bezbariérový přístup do budovy je umožněn přes prostory Denního stacionáře. Kanceláře pečovatelské služby se nachází ve druhém patře a není k nim bezbariérový přístup.

Název poskytovatele

Charita Luhačovice

IČ poskytovatele

73633071

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Hradisko 100, 76326 Luhačovice
Telefon:577 132 355
Email:reditel@luhacovice.charita.cz
Web:www.luhacovice.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Tým pracovníků Charitní pečovatelské služby


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce