Jak pracovat s katalogem

Charitní pečovatelská služba Otrokovice

piktogram piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Otrokovice (ORP)


Komu je služba určena

Rodiny s dítětem/dětmi

Senioři


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Na Uličce 1617, 76502 Otrokovice
Telefon:+420 739 139 323
Email:jana.suranska@otrokovice.charita.cz
Web:www.otrokovice.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou Charitní pečovatelské služby Otrokovice jsou osoby s pobytem na území města Otrokovice a v přilehlých obcích (tj. konkrétně v obcích Žlutava, Bělov, Napajedla, Pohořelice), které nezvládají péči o sebe nebo svou domácnost, ale přejí si zůstat ve svém přirozeném prostředí.

Službu tedy mohou využít:

 • senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
 • osoby zdravotně postižené ve věku od 18 let,
 • rodiny s dětmi - s trojčaty a vícerčaty do 4 let jejich věku.

Sníženou soběstačností rozumíme sníženou schopnost člověka vykonávat každodenní činnosti bez pomoci druhé osoby (např.: toaleta, oblékání, stravování, nákupy, péče o domácnost, apod.).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Charitní pečovatelské služby Otrokovice je poskytnout podporu a pomoc terénní formou uživatelům služby tak, aby mohli setrvat ve svém domácím prostředí, v kontaktu se svou rodinou, blízkými a zachovali si tak běžný způsob svého života. Toho dosahujeme prostřednictvím uspokojováním základních životních potřeb uživatelů.

Cíle služby:

 • Zajistit co nejdelší setrvání uživatele v jeho přirozeném domácím prostředí a oddálení umístění do pobytových zařízení sociálních služeb.
 • Udržet co v největší míře soběstačnost uživatele v oblasti péče o vlastní osobu.
 • Spolupracovat při zajištění péče s rodinou uživatele.
 • Zprostředkovat kontakt s úřady a dalšími veřejnými službami.

3. Nabízené činnosti

Pracovní pečovatelské úkony (základní činnosti)

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
a) pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
b) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
c) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
d) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík;

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
a) pomoc při úkonech osobní hygieny,
b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty
c) pomoc při použití WC;

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
a) zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
b) dovoz nebo donáška jídla
c) pomoc při přípravě jídla a pití,
d) příprava a podání jídla a pití;

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
a) běžný úklid a údržba domácnosti,
b) údržba domácích spotřebičů,
c) pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování,
d) donáška vody,
e) topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,

f) běžné nákupy a pochůzky,
g) velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
h) praní a žehlení ložního prádla, popřípadě drobné opravy,
i) praní a žehlení osobního prádla, popřípadě drobné opravy;

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředí:
a) doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
b) doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

4. Specifika služby

Charitní pečovatelská služba poskytuje své služby v domácnostech uživatelů v pracovní dny v časovém rozmezí od 7:00 do 14:30 a ve večerních hodinách od 18:00 do 20:00 hodin.

Okamžitá kapacita služby jsou 3 uživatelé.

Služba není poskytnuta v těchto případech:

 • osoba nespadá do cílové skupiny služby,
 • je naplněna kapacita služby, (osoba je vedena v evidenci služby),
 • osobám, které potřebují stálou lékařskou péči,
 • osobám, které mají zájem pouze o fakultativní služby.
 • Identifikátor sociální služby: 6495514
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.1993

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 20:0014:30 - 18:00 zavřeno
Úterý: 07:00 - 20:0014:30 - 18:00 zavřeno
Středa: 07:00 - 20:0014:30 - 18:00 zavřeno
Čtvrtek: 07:00 - 20:0014:30 - 18:00 zavřeno
Pátek: 07:00 - 20:0014:30 - 18:00 zavřeno

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Výše úhrady se řídí aktuálně platným ceníkem, který najdete na našich webových stránkách www.otrokovice.charita.cz u Charitní pečovatelské služby Otrokovice.

Fakultativní činnosti

ANO

Seznam fakultativních činností a cena za jejich poskytování je uvedena na webových stránkách organizace www.otrokovice.charita.cz u Pečovatelské služby.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Otrokovice

IČ poskytovatele

46276262

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Na Uličce 1617, 76502 Otrokovice
Telefon:577112031, 577112032
Email:peter.kubala@otrokovice.charita.cz
Web:www.otrokovice.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

pomoc při ranní hygieněumývání hlavy na lůžkupříprava snídaněpodpora


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce