Jak pracovat s katalogem

Charitní pečovatelská služba Uherský Brod

piktogram piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Uherský Brod (Obec), Šumice (Obec), Bojkovice (Obec), Prakšice (Obec), Pašovice (Obec), Drslavice (Obec), Hradčovice (Obec), Veletiny (Obec), Vlčnov (Obec), Nivnice (Obec), Bánov (Obec), Velký Ořechov (Obec), Nezdenice (Obec), Záhorovice (Obec), Korytná (Obec), Horní Němčí (Obec), Dolní Němčí (Obec), Slavkov (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Rodiny s dítětem/dětmi (Terénní - rodiny, ve kterých se narodily tři a více dětí současně, a to do 4 let věku těchto dětí)

Senioři


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Masarykovo nám. 165, 68801 Uherský Brod
Telefon:730 562 286
Email:ivana.trinacta@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Další adresy služby

Adresa:Mariánské nám. 13, 68801 Uherský Brod

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina

Cílovou skupinou služby jsou senioři, osoby s chronickým onemocněním a osoby s tělesným a zdravotním postižením (osoby po operaci, jejichž zhoršený zdravotní stav je přechodný) z Uherského Brodu a jeho regionu, kteří potřebují pomoc druhé osoby v oblasti osobní péče a péče o domácnost. Služba je poskytována osobám od 19 let bez horní hranice věku.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Charitní pečovatelská služba Uherský Brod je terénní služba poskytována v domácnostech jejímž posláním je pomoc a podpora osobám, které mají dočasně nebo trvale sníženou soběstačnost z důvodů stáří nebo nemoci a nezvládají péči o svou osobu a domácnost. Společně s uživateli a jejich rodinami usilujeme o co nejdelší setrvání v přirozeném prostředí jejich domovů

Cíl

Hlavním cílem služby je umožnit méně soběstačným uživatelům setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí prostřednictvím podpory k samostatnosti, k sebeobsluze uživatele a povzbuzení k udržení sebevědomí a to se zachováním kontaktu s rodinou a blízkým okolím.

Dlouhodobé cíle

 • zvyšovat kvalitu poskytované služby umožněním dalšího vzdělávání zaměstnanců
 • rozšířit půjčovnu kompenzačních pomůcek, a tak nejen zlepšit domácí podmínky pro potřebné možností jejich zapůjčování, ale také umožnit personálu služby pracovat v zdravotně bezpečném prostředí
 • zajistit větší medializaci služby
 • usilovat o to, aby negativní důsledky stáří nebo zdravotního stavu ovlivnily co nejméně uživatelův život a pomáhat jim v nelehkých situacích hledat řešení; zaměřit se na rodiny uživatelů služby, podporovat je v zapojení do péče o své blízké
 • stále pracovat na zlepšování kvality poskytovaných služeb

Principy (Zásady)

 • podporujeme rozvoj samostatnosti a soběstačnosti
 • motivujeme uživatele ke zlepšování jejich stavu
 • pomocí individuálního přístupu posilujeme sociální začleňování uživatelů
 • spolupracujeme s rodinou ve smyslu podpory a péče o jejich blízké
 • podporujeme duchovní potřeby uživatele
 • stavíme na profesionálním přístupu pracovníka a kvalitě poskytované péče (odbornost)
 • v přístupu k uživatelům klademe důraz na citlivost, ohleduplnost, důvěrnost a bezpečí

3. Nabízené činnosti

Jednání se zájemcem o službu

V Charitní pečovatelské službě Uherský Brod jsou oprávněni jednat se zájemcem o službu tito pověření pracovníci: vedoucí služby, koordinátor úseku PŘÍMÉ PÉČE a sociální pracovnice.

Na základě zkontaktování služby zájemcem popř. jeho zprostředkovatelem je provedeno prověření sociální situace tzv. „sociální šetření“. Toto provádí vedoucí pečovatelské služby a sociální pracovnice služby.

Po vyhodnocení potřebnosti= sociální situace zájemce je uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby. Nesplňuje-li zájemce podmínky pro poskytování pečovatelské služby, je zájemce odmítnut.

Základní činnosti

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc a podpora při podávání jídla a pití

- pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek

- pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru

- pomoc při přesunu na lůžko nebo invalid. vozík

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- pomoc při úkonech osobní hygieny

- pomoc při základní péči o vlasy a nehty

- pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění

- pomoc při přípravě jídla a pití

- příprava a podání jídla a pití

- dovoz nebo donáška jídla Uh.Brod i okolí

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

- běžný úklid a údržba domácnosti

- údržba domácích spotřebičů

- pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti ( sezónní, po malování)

- donáška vody

- topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba top zařízení

- běžné nákupy a pochůzky

- velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení nebo vybavení domácnosti

- praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

- praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

Zprostředkování kontaktu se společenský prostředím

- doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Služba nabízí také fakultativní (nenárokové) činnosti, kterými jsou:

Pedikúra

Dohled nad zdravotně postiženou osobou

Reedukace

Doprava uživatele

Zapůjčování kompenzačních pomůcek

4. Specifika služby

Charitní pečovatelská služba Uherský Brod nezajišťuje služby, které může v rámci své odbornosti zajistit pouze zdravotnický personál.

Pečovatelskou službu nejsme schopni poskytnout osobám s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení.

 • Identifikátor sociální služby: 3918445
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.06.1993

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 06:00 - 22:00
Úterý: 06:00 - 22:00
Středa: 06:00 - 22:00
Čtvrtek: 06:00 - 22:00
Pátek: 06:00 - 22:00
Sobota: 06:00 - 22:00
Neděle: 06:00 - 22:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Základní činnosti

1.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc a podpora při podávání jídla a pití

120,-Kč/ hod.

- pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek

120,-Kč/ hod.

- pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru

120,-Kč/ hod.

- pomoc při přesunu na lůžko nebo invalid. vozík

120,-Kč/ hod.

2.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- pomoc při úkonech osobní hygieny

120,-Kč/ hod.

- pomoc při základní péči o vlasy a nehty

120,-Kč/ hod.

- pomoc při použití WC

120,-Kč/ hod.

3.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění

- pomoc při přípravě jídla a pití

120,-Kč/ hod.

- příprava a podání jídla a pití

120,-Kč/ hod.

- dovoz nebo donáška jídla Uh.Brod i okolí

20,-Kč/ úkon

4.

Pomoc při zajištění chodu domácnost

- běžný úklid a údržba domácnosti

120,-Kč/ hod.

- údržba domácích spotřebičů

120,-Kč/ hod.

- pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti ( sezónní, po malování)

120,-Kč/ hod.

- donáška vody

120,-Kč/ hod.

- topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba top zařízení

120,-Kč/ hod.

- běžné nákupy a pochůzky

120,-Kč/ hod.

- velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení nebo vybavení domácnosti

110,-Kč/ úkon

- praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

60,-Kč/ kg

- praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

60,-Kč/ kg

5.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředí

- doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

120,-Kč/ hod.

Fakultativní činnosti

ANO

Fakultativní činnosti - nenárokové

Pedikúra

150,-Kč/ úkon

Dohled nad zdravotně postiženou osobou

140,-Kč/ hod.

Reedukace

140,-Kč/ hod.

Doprava uživatele

8,- Kč/km

Kompenzační pomůcky

Viz samostatný ceník : http://uhbrod.caritas.cz/Pujcovna-kompenzacnich-pomucek-C712/

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Uherský Brod

IČ poskytovatele

48489336

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Mariánské nám. 13, 68801 Uherský Brod
Telefon:572 630 142
Email:reditel@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Budova, ve které sídlí Charitní pečovatelská služba Uherský Brod


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce