Jak pracovat s katalogem

Charitní pečovatelská služba Valašské Klobouky

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Valašské Klobouky

Terénní forma / služba přijde za mnou: Valašská Senice (Obec), Valašské Klobouky (Obec), Křekov (Obec), Poteč (Obec), Študlov (Obec), Tichov (Obec), Valašské Příkazy (Obec), Lačnov (Obec), Lidečko (Obec), Horní Lideč (Obec), Střelná (Obec), Francova Lhota (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením (Terénní - do stupně středně těžké,Ambulantní - do stupně středně těžké)

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením (Terénní - stav po úrazu, mozkové příhodě,Ambulantní - stav po úrazu, mozkové příhodě)

Rodiny s dítětem/dětmi

Senioři


Věkové skupiny

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Školní 944, 76601 Valašské Klobouky
Telefon:739 524 368
Email:info@valklobouky.charita.cz
Web:www.valklobouky.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena:

 • seniorům
 • osobám s chronickým onemocněním
 • osobám se zdravotním postižením, které zahrnuje:
  • tělesné postižení
  • mentální postižení – do stupně středně těžké
  • kombinované postižení
  • stav po úrazu, mozkové příhodě
 • rodiny s dítětem/dětmi

Věková struktura cílové skupiny:

 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Charitní pečovatelské služby je pomoc a dopomoc osobám, které ji z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění potřebují při obvyklých denních činnostech. Služba je poskytována v přirozeném prostředí osob, a to takovým způsobem, aby byla zachována co nejvyšší míra soběstačnosti.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti Charitní pečovatelské služby:

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při použití WC
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití
 • dovoz nebo donáška jídla

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónní úklid, úklid po malování
 • údržba domácích spotřebičů
 • běžné nákupy a pochůzky
 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 • praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

4. Specifika služby

Sociální služba je poskytována na základě písemné smlouvy.

Služba není poskytována

 • osobám, které nespadají do cílové skupiny
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ošetřovatelskou nebo lékařskou péči
 • v případě naplnění kapacity

 • Identifikátor sociální služby: 7684377
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.07.2007

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 19:00
Úterý: 07:00 - 19:00
Středa: 07:00 - 19:00
Čtvrtek: 07:00 - 19:00
Pátek: 07:00 - 19:00
Sobota: 07:00 - 14:00
Neděle: 07:00 - 14:00

Ambulantní forma

Pondělí: 07:00 - 15:30
Úterý: 07:00 - 15:30
Středa: 07:00 - 15:30
Čtvrtek: 07:00 - 15:30
Pátek: 07:00 - 15:30

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Popis úhrady:

Sazba za většinu základních činností, stanovené zákonem činí 110,-Kč/hod.

Výjimky tvoří:

Donáška nebo dovoz jídla –13,-Kč/ 20,-Kč

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti – 120,- Kč/hod

Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti ‑ 110,- Kč/ úkon

Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy - 50,-Kč/kg

Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy – 50,-Kč/kg

Čas nutný k zajištění výkonu – 5min /10min/ 15min - 9/18/27,- Kč / úkon

Fakultativní činnosti

ANO

Fakultativní činnosti:

 • pronájem termojídlonosiče - 20,-Kč /měsíc
 • dohled nad dospělým občanem - 110,- Kč / hod
 • doprava služebním vozem - 8,- Kč/km
 • strava - cenu stanovuje dodavatel stravy

Architektonická bezbariérovost

ANO

Pracoviště je dále vybaveno bezbariérovou koupelnou, kterou mohou využívat uživatelé v rámci ambulantní služby.

Název poskytovatele

Charita Valašské Klobouky

IČ poskytovatele

73633607

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Školní 944, 76601 Valašské Klobouky
Telefon:739 524 368
Email:info@valklobouky.charita.cz
Web:www.valklobouky.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce