Jak pracovat s katalogem

Chráněné bydlení Jarošov

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Uherské Hradiště

Počet lůžek: 11Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let (Pobytová - do 70 let)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:U Cihelny 259, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:733 623 289
Email:lucia.chovanova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením s nízkou a střední mírou podpory

(kombinovaným postižením se rozumí osoby s mentálním postižením a přidruženým tělesným, popř. smyslovým postižením)

Věková struktura cílové skupiny:

mladí dospělí (19–26 let)

dospělí (27–64 let)

mladší senioři (65-70 let)

Uživatelé služby, kteří přesáhnou věkovou hranici 70 let a spadají do cílové skupiny, v chráněném bydlení zůstávají.

 

Službu neposkytujeme:

  • osobám, které nespadají do cílové skupiny

/osobám vyžadujícím vysokou míru potřebné podpory, osobám imobilním, osobám s těžkým zrakovým postižením (nevidomí), osobám s těžkým sluchovým postižením, osobám s psychiatrickou diagnózou, osobám s poruchou chování s agresivními projevy, osobám se stařeckou demencí a ostatními typy demencí (např. Alzheimerova choroba), alkoholikům, drogově závislým – toxikomanům/

Dále službu neposkytujeme v případech, kdy:

- zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

- osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

- chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

- osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o     poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Chráněného bydlení Jarošov je poskytování přiměřené míry podpory osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které potřebují individuální podporu v každodenním životě. Služba je poskytována s ohledem na respektování práv a zachování lidské důstojnosti uživatelů.

Sociální služba podporuje samostatnost uživatelů a poskytuje jim pouze takovou míru pomoci, kterou skutečně potřebují k prožití plnohodnotného života.

Usilujeme o to, aby uživatelé mohli žít důstojně podle svých potřeb, přání a možností srovnatelně se svými vrstevníky – princip normality.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:   

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

1. pomoc s přípravou stravy, 

2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

b) poskytnutí ubytování: 

1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti, 

2. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,   

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

 

1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti, 

2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů, 

3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,  

 d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 

3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, 

4. podpora v oblasti partnerských vztahů, 

5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,

   e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, 

2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,   

f) sociálně terapeutické činnosti: 

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,   

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.  

h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty

3. pomoc při použití WC

 

Sociální služba je poskytována na adrese U Cihelny 259, 686 01 Jarošov – Uherské Hradiště, doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu chráněného bydlení.

4. Specifika služby

Sociální služba je poskytována v zrekonstruovaném rodinném domě v běžné zástavbě, uživatelé mají tak možnost kontaktu a vztahu s přirozeným sociálním prostředím. Dům je rozdělen na 3 domácnosti.

Součástí domu, kde je služba poskytována, je i přilehlý dvůr. Objekt se skládá ze tří podlaží, disponuje pěti dvoulůžkovými pokoji a jedním jednolůžkovým pokojem. Bezbariérově je řešen vstup do prvního podlaží a první podlaží.

Dostupnost služby je automobilovou dopravou, kdy je možnost parkování před domem. Dále je dostupnost zajištěna sítí autobusových linek, která zajišťuje spojení s Uherským Hradištěm, kde se převážně nachází návazné sociální služby pro uživatele. Zastávka městské hromadné dopravy je v těsné blízkosti chráněného bydlení.

Rodinný dům je situován v blízkosti hlavní cesty ve směru Uherské Hradiště – Zlín.

  • Identifikátor sociální služby: 3594232
  • Druh sociální služby: § 51 - Chráněné bydlení - transformace
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.10.2018

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady za služby se řídí vyhláškou č. 505/ 2006 Sb., v aktuálním znění a jsou upraveny v interní směrnici O úhradách za poskytnuté sociální služby ve službě Chráněné bydlení, v aktuálním znění.

https://www.ssluh.cz/chranene-bydleni/chranene-bydleni-jarosov/dokumenty.html

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Bezbariérově je řešen vstup do prvního podlaží a první podlaží.

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce