Jak pracovat s katalogem

Chráněné bydlení JOHANNES

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Valašské Meziříčí

Počet lůžek: 12Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let (Pobytová - od 18 let)

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Jičínská 308, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:731 133 932
Email:chbydleni@diakonievm.cz
Web:www.diakonievm.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Chráněné bydlení poskytuje podporu dospělým lidem s mentálním, případně kombinovaným, postižením.

 • Osoby s mentálním postižením (osoby s lehkým až středním postižením, osoby se získaným poškozením mozku, k tomuto hendikepu mohou být přidružené i další hendikepy – např. smyslové, tělesné, psychiatrické).
 • Věková struktura uživatelů služeb: 18 – 69 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Chráněné bydlení Johannes je místem, kde lidé s mentálním případně kombinovaným postižením naleznou domov - bezpečné, vstřícné a zodpovědné prostředí. Nabízí uživatelům možnost žít běžným způsobem života i příležitost rozvíjet svou soběstačnost a nezávislost. Sociální služba uživatele provází jejich životem a podporuje je v přijímání zodpovědnosti za chod domácnosti a vlastní život. Uživatelům, kteří se připravují na budoucí samostatný život, nabízí cílený přípravný program. Pracovníci přistupují ke klientovi vždy podle jeho individuálních potřeb a daných možností.

Cíle služby 

 1. Klienti se umějí starat s podporou pracovníků CHB o svoji osobu a běžný chod své domácnosti.
 2. Klienti s podporou pracovníků CHB navazují nové a udržují stávající sociální vazby.
 3. Klienti zvládají dle svých individuálně určených potřeb, přání a možností využívat veřejně dostupné služby, vyřizují si osobní záležitosti, umějí si říct o podporu pracovníka CHB.
 4. Klienti s podporou pracovníků CHB uplatňují svá práva a povinnosti vyplývající z legislativy ČR.

3. Nabízené činnosti

Činnosti

 1. rozvoj soběstačnosti
 2. podílení se na chodu domácnosti (vaření, nakupování, úklid)
 3. dobré využívání volného času podle individuálního zaměření
 4. nácvik hospodaření s penězi
 5. přípravný program pro ty, kteří chtějí žít zcela samostatně

4. Specifika služby

Principy služby

a. Zásada bezpečí - pracovník svým chováním a vystupováním navozuje pocit důvěry a bezpečí. Je zdůrazněna možnost dlouhodobé pomoci a podpory všem klientům cílové skupiny.
b. Zásada běžného života – podporujeme klienty při integraci do společnosti, rozvíjíme jejich vztahy s okolím, podporujeme je k využívání veřejných služeb, tak aby žili srovnatelným způsobem života jako jejich vrstevníci.
c. Zásada sebeurčení - podporujeme maximální samostatnost a možnost volby, a to poskytováním přiměřené podpory.
d. Zásada vyváženosti svobodné volby a odpovědnosti – usilujeme o to, aby každý klient při posilování svobodné volby byl posilován v nesení odpovědnosti za své jednání.
e. Zásada partnerství – pracovníci vnímají klienty jako partnery, kteří disponují potenciálem rozvoje.

 • Identifikátor sociální služby: 3139989
 • Druh sociální služby: § 51 - Chráněné bydlení
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2020

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Odkaz na ceník

Fakultativní činnosti

ANO

Odkaz na ceník

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Diakonie Valašské Meziříčí

IČ poskytovatele

73632783

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:605 223 405
Email:othova@diakonievm.cz
Web:www.diakonievm.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce