Jak pracovat s katalogem

Chráněné bydlení Luhačovice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Luhačovice

Počet lůžek: 11Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Mlýnská 560, 76326 Luhačovice
Telefon:734 790 437
Email:klara.novotna@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

· Osoby s mentálním postižením.

· Osoby s kombinovaným postižením (tj. osoby s mentálním postižením a přidruženým tělesným postižením), které jsou schopny samostatného pohybu.

Věková kategorie uživatelů:

· mladí dospělí (19 - 26 let),

· dospělí (27 - 64 let),

· mladší senioři (65 – 80 let).

Horní hranice pro přijetí nového uživatele je 65 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním chráněného bydlení Luhačovice je poskytnutí nezbytně nutné pomoci a podpory lidem s lehkým a středně těžkým mentálním, případně kombinovaným postižením, kteří vyžadují nízkou a střední míru podpory, v přirozeném prostředí malých domácností tak, aby mohli žít důstojně dle svých potřeb, přání a možností srovnatelně se svými vrstevníky. Pracovníci svým profesionálním přístupem usilují o maximální rozvoj soběstačnosti uživatelů služby a o jejich zařazení do běžné společnosti prostřednictvím poskytování individuálně stanovené míry pomoci a podpory.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba typu chráněné bydlení zajišťuje podle individuálních potřeb člověka tyto základní činnosti:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

b) poskytnutí ubytování,

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) sociálně terapeutické činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Sociální služba je poskytována na adrese Mlýnská 560, 763 26 Luhačovice, doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu zařízení.

4. Specifika služby

Pobytová služba chráněné bydlení je poskytována v třípodlažním rodinném domě se zahradou o výměře 760 m2, která je taktéž určena k užívání obyvatelům a personálu CHB. Dům se nachází v běžné zástavbě města. Nedaleko se nachází autobusová zastávka i vlakové nástupiště, veřejné služby a obchody jsou také dobře dostupné. Dům je určen pro 11 uživatelů:

· V 1. PP se nachází samostatný nebytový prostor – dvě sklepní kóje o celkové ploše 25,77 m2.

· V 1. NP se nachází byt o velikost 3+1, který je určen pro uživatele CHB. Jedná se o dva jednolůžkové pokoje a jeden dvoulůžkový, kuchyň a sociální zařízení.

· Ve 2. NP se nachází byt o velikost 3+1, který je určen pro uživatele CHB. Jedná se taktéž o dva jednolůžkové pokoje a jeden dvoulůžkový, kuchyň a sociální zařízení.

· Ve 3. NP se nachází v podkrovní místnosti, byt pro uživatele je menších rozměrů, z tohoto důvodu budou v jednom pokoji umístěni dva uživatelé, ve druhém pokoji pouze 1 uživatel, kuchyň, obývací pokoj a sociální zařízení. Dále se zde nachází byt o vel. 1 + KK, který je určen jako zázemí pro personál.

Dům není bezbariérový. Vybavení jednotlivých bytů je individuální dle potřeb jednotlivých uživatelů. Ubytování má znaky přirozeného bydlení v domácnosti, zaručuje soukromí a intimitu (uživatelé mají klíče od svých pokojů a vstupních dveří domácnosti).

  • Identifikátor sociální služby: 8635589
  • Druh sociální služby: § 51 - Chráněné bydlení - transformace IP
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 12.06.2017

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za bydlení: dvoulůžkový pokoj je 170 Kč/den.

Úhrada za bydlení: jednolůžkový pokoj je 180 Kč/den.

Úhrada za poskytnutou péči a podporu: je 130,- Kč/hodina.

Fakultativní činnosti

ANO

Fakultativní služby jsou v chráněném bydlení Luhačovice poskytovány.

Sazebník fakultativní činnosti určený pro uživatele Chráněné bydlení Luhačovice:

Poskytování internetu a TV 40 Kč/měsíc.

Použití služebního vozidla 10Kč/km.

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce