Jak pracovat s katalogem

Chráněné bydlení - Rostislavova

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Uherské Hradiště

Počet lůžek: 21Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Rostislavova 686, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:733 623 289
Email:lucia.chovanova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Další adresy služby

Adresa:Rostislavova 671, 68601 Uherské Hradiště

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina:

- osoby s kombinovaným postižením (mentální s přidruženým tělěsným postižením)
- osoby s mentálním postižením

které vyžadují střední a nízkou míru podpory

Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19 - 26 let) dospělí (27 - 64 let)

Kapacita služby: 21 lůžek

Služba chráněné bydlení má formu individuálního bydlení

Rostislavova 686

5 bytů pro 2 uživatele
2 byty pro 1 uživatele

Rostislavova 671

3 byty pro 2 uživatele 1 byt pro 3 uživatele

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby Chráněné bydlení-Rostislavova je provázet osoby se zdravotním postižením (osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením), tak aby mohli žít důstojně podle svých potřeb, přání a možností srovnatelně se svými vrstevníky. Těmto osobám je poskytována profesionální podpora zaměřená na individuální rozvoj a upevňování dovedností, tak aby mohli zvládat život s minimální podporou.

3. Nabízené činnosti

◦ Celoroční ubytování v bytech pro jednoho nebo dva uživatele. Byty a společné prostory si uživatelé za podpory personálů sami uklízí, stejně tak se starají o praní a žehlení svého prádla.
◦ Stravování – je možnost zajistit obědy u externího dodavatele, snídaně a večeře si uživatelé připravují za podpory personálu.
◦ Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – poskytuje podporu a pomoc při všech aktivitách, které vedou k sociálnímu začleňování uživatelů, např. využívání běžně dostupných služeb, udržení nebo znovunavázání kontaktů s rodinou, pořádání výletů a rekreací, účast na společenském životě.
◦ Poskytnutí informací – poradenství.

Nabízené činnosti mají napomáhat lidem se zdravotním postižením k získávání samostatnosti a nezávislosti v nejvyšší možné míře.

4. Specifika služby

Sociální služba Chráněné bydlení není určena pro tyto osoby:
◦ osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
◦ chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
◦ osoby se stařeckou a ostatními typy demencí, zejména Alzheimerovou demencí
◦ osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení
◦ osoby, které přijímají potravu sondou
◦ osoby imobilní

  • Identifikátor sociální služby: 6798398
  • Druh sociální služby: § 51 - Chráněné bydlení
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.11.2014

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady

byt pro 2 nebo 3 uživatele - 170,- Kč za den

byt pro jednoho uživatele -180,- Kč za den

úhrada za poskytnutou péči a podporu - 130,- Kč za 1 hodinu

Fakultativní služby

příležitostné použití služebního vozidla - 10,- Kč za 1 km

Fakultativní činnosti

ANO

Možnost příležitostné dopravy služebním vozidlem

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Chráněné bydleníChráněné bydlení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce