Jak pracovat s katalogem

Chráněné bydlení - Staré Město

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Staré Město

Počet lůžek: 12Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Velehradská 2196, 68603 Staré Město
Telefon:733 623 289
Email:lucia.chovanova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Chráněné bydlení Staré Město, Velehradská 2196,2197

- služba je určena osobám s mentálním a kombinovaným postižení(mentální a přidružené tělesné postižení)

- věková kategorie mladí dospělí 19-26 let, dospělí 27-64 let, mladší senioři 65-80 let

- kapacita služby 12 lůžek

- služba je poskytována formou skupinového bydlení ve dvou domcích rodinného typu ( dvě domácnosti po 6 uživatelích)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Chráněného bydlení je usilovat o maximální rozvoj soběstačnosti lidí s mentálním i kombinovaným postižením a jejich integraci do společnosti prostřednictvím poskytování individuálně stanovené míry podpory a péče. Posilujeme jejich sociální začlenění a zvládání nepříznivých situací.

3. Nabízené činnosti

  • Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby
  • Obědy jsou zajišťovány dodavatelsky
  • Ubytování je ve dvou domcích , kde jsou jednodvoulůžkových pokojích, které jsou vybaveny základním nábytkem, přičemž uživatel má možnost dovybavit si pokoj vlastním nábytkem, sociální zařízení (WC, sprchový kout, vana), vybavená kuchyň společně s obývacím pokojem. Kolem domu je zahrada a venkovní posezení.

◦ Poskytnutí informací – poradenství.

Nabízené činnosti mají napomáhat lidem se zdravotním postižením k získávání samostatnosti a nezávislosti v nejvyšší možné míře.

Sociální služba typu chráněné bydlení zajišťuje podle individuálních potřeb člověka tyto základní činnosti:

Dle § 17 vyhl. č. 505/2006 Sb. :

Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

b) poskytnutí ubytování:

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

f) sociálně terapeutické činnosti:

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

4. Specifika služby

Služba chráněného bydlení není určena pro tyto osoby:

- Osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
- Osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
- Osoby závislé na alkoholu a drogách
- Osoby se stařeckou demencí a ostatními typy demencí, zejména s Alzheimerovou demencí
- Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení
- Osoby, které přijímají potravu sondou

  • Identifikátor sociální služby: 3324558
  • Druh sociální služby: § 51 - Chráněné bydlení
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 03.07.2015

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

ubytování v jednolůžkových pokojích 180,- kč/ den

ubytování ve dvoulůžkových pokojích 170,- Kč/ den

cena za poskytnutí péče a podpory 130,- / hodinu

Fakultativní činnosti

ANO

příležitostné použití služebního vozidla 10,- Kč/ km

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce